nieuws

Partners in Biorizon realiseren mini-opstelling

06 jan 2015

Een werkende mini-pilotopstelling die furanen produceert uit suikers, dat is het resultaat van het OP Zuid-project Biorizon. De doelstelling van het Vlaamse VITO, bedrijven in the Green Chemistry Campus en TNO is om in 2025 voor industriële partners commerciële productie mogelijk te maken. Met de realisatie van een pilotopstelling zijn de onderzoekers op de goede weg.

Een schematische weergave van chemische valorisatie van suikers

Aromaten zijn zeer belangrijke grondstoffen voor de chemische industrie. Dat heeft een keerzijde. Het gebruik ervan creëert een grote afhankelijkheid van aardolie. Bovendien dragen ze bij aan de CO2-uitstoot. Daarom richten de samenwerkende partijen zich met Biorizon op de winning van aromaten uit plantaardig materiaal. In de literatuur staan al diverse methoden beschreven, maar tot nu toe lukte het niet om die volcontinu te produceren en in grote hoeveelheden commercieel rendabel te maken.

Continue chemie

Binnen Biorizon werkten we aan de realisatie van het uiteindelijke doel: een commercieel rendabele productiemethode van biobased aromaten rond 2025. In november 2013 gingen we van start. Op basis van literatuur en patentanalyses selecteerden we een aantal productieroutes, waarmee we er op laboratoriumschaal in slaagden om suikers om te zetten in furanen en daar vervolgens aromaten van te maken. In eerste instantie produceerden we enkele milligrammen in een glazen maatkolfje. Met de kennis die we daarmee hebben opgedaan wordt nu een mini-pilotopstelling gebouwd met een continuproces. Dan kunnen we 1 tot 10 liter per uur maken.

Open innovatie

Biorizon wil binnen vijf jaar in de mondiale top 5 staan van onderzoeksprogramma’s naar biobased aromaten. Wat wij binnen dit project realiseerden is al vrij uniek in de wereld. Dat is met name te danken aan het principe van open innovatie. Inmiddels hebben we in Biorizon ook de krachten gebundeld met Wageningen UR Food & Biobased Research en op het gebied van furaan conversie naar aromaten ook met Avantium, beiden gerenommeerde partijen in dit werkveld. Op dit moment kunnen wij nog geen details geven, maar we richten ons vooral op aromaten die de industrie het meest vraagt. De deelnemende industrie bepaalt tenslotte in hoge mate wat we doen en hoe we de prioriteiten stellen. Het zijn veelal gefunctionaliseerde aromaten waarbij je kunt denken aan phenolen of aromatische zuren die in bestaande verbindingen nu nog door de petrochemie worden gemaakt, zoals hydroxybenzoezuur, een grondstof voor hoogwaardige polymeren.

Baanbrekend werk

We stoten te veel CO2 uit, gebruiken in hoog tempo voorraden en zijn afhankelijk van regio’s die ons aardolie leveren. In combinatie met de strategische doelstelling van de chemie om te vergroenen, besloten we de krachten te bundelen met producenten, kenniscentra, overheden en andere spelers op het gebied van biobased technologie. Deze enorme uitdaging is heel belangrijk voor de toekomst. Met baanbrekend werk dragen we bij aan het oplossen van de problemen. Dat maakt dit werk fantastisch om te doen. We bouwen nu een mini-pilotopstelling. Wij kijken ernaar uit om met elkaar de verdere commerciële mogelijkheden voor de industrie te ontdekken.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Joop Groen

Nieuws
Contact

Monique Wekking MSc

  • Biobased
  • Hernieuwbare grondstoffen
  • Biorizon
  • Bioraffinage
  • Chemische bouwstenen

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.