nieuws

Kwart zzp’ers heeft geen pensioenvoorziening

Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en CBS • 11 jul 2017

Eén op de vier zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft naar eigen zeggen geen pensioenvoorziening getroffen. De meest genoemde reden is dat ze dit niet kunnen betalen. Een vergelijkbare reden geven de meeste ondernemers zonder personeel die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten: ze vinden dat te duur. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en het CBS, waaraan meer dan zesduizend zelfstandig ondernemers deelnamen.

Ruim een kwart van de zelfstandig ondernemers zonder personeel zegt geen voorziening te hebben getroffen voor het pensioen. Van de vrouwen heeft zelfs één op de drie niets geregeld. De meest genoemde reden is dat ze het niet kunnen betalen; iets meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers zonder personeel geeft dat aan. Andere redenen zijn dat het pensioen nog ver weg is (20 procent) of dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen (27 procent).

Als het pensioen dichterbij komt, neemt het aandeel zelfstandig ondernemers zonder personeel dat géén voorzieningen treft weliswaar af, maar nog steeds heeft 20 procent van de 55-plussers niets geregeld.

Sparen en beleggen voor pensioen meest populair

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die wel voorzieningen voor het pensioen hebben getroffen doen dat voornamelijk door te sparen of te beleggen (37 procent), of door te investeren in hun eigen woning (33 procent), waar ze op latere leeftijd van hopen te profiteren. Aangesloten zijn bij een pensioenfonds komt met 27 procent op de derde plaats.

Het treffen van pensioenvoorzieningen hangt duidelijk samen met de financiële situatie van de onderneming. Naarmate die situatie beter is, is het percentage ondernemers met een pensioenvoorziening groter. Maar ook van de ondervraagden die aangeven er financieel gezien goed tot zeer goed voor te staan, heeft ruim 16 procent niets gedaan voor het pensioen.

Ook arbeidsongeschiktheids-verzekering te duur

Vier op de vijf zelfstandigen zonder personeel betaalt geen premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Zelfstandig ondernemers zonder personeel die geen verzekering hebben afgesloten, geven daarvoor meerdere redenen. Ruim 70 procent geeft aan dat zo’n verzekering te duur is. Met name in de bouw en recreatie wordt dat gemeld. Bijna een kwart van alle onverzekerden geeft aan dat ze het financiële risico zelf kunnen dragen. Dat zijn vooral 55-plussers die nog maar een beperkte periode tot hun pensioen hoeven te overbruggen. Daarnaast geeft ruim een vijfde als reden aan dat men kan terugvallen op het inkomen van de partner. Dat zijn met name vrouwelijke ondernemers zonder personeel. Tot slot valt op dat 14 procent aangeeft geen verzekering te hebben, omdat men verzekeraars niet vertrouwt. In de bouw speelt dat zelfs bij een kwart van de onverzekerden.

Net als bij het pensioen hangt ook het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering samen met de financiële situatie van de onderneming. Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn minder vaak verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid naarmate ze er financieel slechter voorstaan. Echter, meer dan 60 procent van de onverzekerden die hun financiële situatie als goed tot zeer goed beoordelen, vindt zo’n verzekering nog steeds te duur.

CBS en TNO publiceren vandaag de resultaten van de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA). De ZEA is een onderzoek naar de werksituatie van zelfstandig ondernemers in Nederland. TNO en CBS voeren de ZEA gezamenlijk uit, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Cijfers over de zelfstandig ondernemers in 2017 vindt u in de factsheet. Het rapport met de resultaten op hoofdlijnen en de factsheet, vindt u hier: www.monitorarbeid.nl/databronnen/zea

Voor meer informatie over de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van werknemers, zie Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA):  www.monitorarbeid.nl/databronnen/nea

Nieuws

Meer zzp’ers positief over financiële situatie

11 juli 2017
Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn vaker positief over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Daarnaast is het merendeel van hen niet erg afhankelijk van hun grootste klant. Acht procent... Lees verder
Ons werk

Monitoring van de arbeidssituatie

Hoe beïnvloeden maatregelen de gezondheid of de productiviteit? Wegen de kosten tegen de baten op? Treffen werkgevers meer maatregelen om langer doorwerken te faciliteren? De arbeidssituatie van Nederland... Lees verder
Nieuws
Contact

Mr. Kees Nanninga

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.