nieuws

Laat luchtdichte woningen niet de dupe worden van BENG-eisen

21 feb 2019

Vanaf volgend jaar moeten alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal worden, oftewel BENG. Dat gaat worden getoetst met een nieuw instrument: de BENG-eisen, die de oude energieprestatie-eisen (EPC) gaan vervangen. Net als de EPC leent ook de BENG met voldoende scherpe grenzen zich prima om innovaties aan te jagen. Maar we moeten er voor waken dat we de resultaten van onze inspanningen van de afgelopen 30 jaar vasthouden om de schilkwaliteit van gebouwen te verbeteren. Dat geldt met name op het gebied van betere luchtdichtheid en thermische bruggen.
Nederland is altijd een van de voorlopers geweest op het gebied van luchtdicht bouwen, met de periodieke aanscherping van de energieprestatie-eisen als prikkel. We kunnen nu zonder noemenswaardige meerkosten een luchtdichtheid bereiken die vele malen hoger ligt dan de zogenoemde vangnet-eis uit het Bouwbesluit.

Wilt u meer weten over de BENG-eisen en de visie hierop van TNO?

Neem contact op met Wouter Borsboom

Neem contact op

BENG 1 weinig ambitieus

De nieuwe BENG-eisen lijken echter een goede schilkwaliteit, waaronder een goede luchtdichtheid en het zoveel mogelijk voorkomen van thermische bruggen, niet meer te stimuleren. Juist de eis die zorg moet dragen voor de schilkwaliteit, ook wel BENG 1 genoemd is, eufemistisch gezegd, “weinig
ambitieus”. Door de wijze waarop BENG 1 is opgebouwd, bepaalt een klein deel van de “ongunstige” nieuwbouwwoningen de maatlat. Het overgrote deel van de nieuwbouw heeft zo echter weinig moeite om de BENG 1 eis te halen. BENG 1 mist op die manier de stimulans om de schilkwaliteit bij de bulk van de nieuwbouw op het niveau te houden waarop het anno 2018 ligt, laat staan te verbeteren. Hiermee schiet BENG 1 z’n doel voorbij.

We weten uit het verleden dat als er geen eisen worden gesteld door de regelgever, zaken niet gebeuren. Een voorbeeld: na het schrappen van de verplichte buitenruimte in het Bouwbesluit in 2003 werden in 2006 legio appartementengebouwen zonder balkon opgeleverd. Reparatie in het Bouwbesluit heeft dit probleem opgelost, maar de betreffende appartementengebouwen staan er nog zeker 50 jaar.

Schilkwaliteit

En juist dat laatste aspect baart ons zorgen: als we een goede of betere schilkwaliteit niet meer stimuleren, worden woningen de komende jaren dan nog wel luchtdicht en zonder noemenswaardige thermische bruggen gebouwd? Na één of meerdere aanscherprondes waarschijnlijk wel, maar wat gebeurt er met de eerste generatie(s) BENG-woningen? Alleen met onevenredige kosten is deze generatie woningen in de toekomst aan te passen naar echt energieneutraal. “Even met de kitspuit” erlangs is niet afdoende en de details die er toe doen zijn vaak lastig te bereiken. Juist nu lage temperatuur systemen de norm worden bij nieuwbouw, is een
goede schilkwaliteit extra belangrijk om comfortklachten te voorkomen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een goede schilkwaliteit te blijven stimuleren waaronder een andere invulling van BENG 1. Laten we er in ieder geval voor zorgen dat we de lat voor de schilkwaliteit van nieuwbouw hoog houden en innovaties hierop niet ontmoedigen. Ten faveure van het milieu, maar vooral ook van de bewoners en eigenaars van de woningen.

Wouter Borsboom, Marleen Spiekman, Huub Keizers, TNO
Laure Itard, TU Delft

Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.