nieuws

Digitalisering als sleutel voor de transitie van de agrifood sector

19 sep 2019

De manier waarop wij landbouw bedrijven trekt een zware wissel op het klimaat. Om de landbouw zowel ecologisch als economisch te verduurzamen moeten we anders gaan produceren. Investeringen in digitalisering zijn daarbij essentieel vindt TNO.

Hoe digitalisering kan zorgen voor zowel duurzame productie als een eerlijk inkomen voor de boer is vanaf vandaag te zien op tno.nl/feedthefuture.

Duurzame voedselproductie is relatief duur. Een enkelzijdige afwikkeling van de kosten leidt tot een krappere omzet voor de boer of een hogere prijs voor de consument. Voor een eerlijker verdeling in de gehele productieketen moet je precies weten waar je op zou kunnen besparen of waar optimaliseringsmogelijkheden zijn. Een digitaal versleutelde dataopslag, waarin ook de supermarkt haar verkoopcijfers of de leverancier zijn brandstofverbruik deelt, biedt uitkomst. 

Gezonde bedrijfsvoering 

Door zoveel mogelijk informatie over alle schakels in de landbouwproductieketen te verzamelen krijg je goed inzicht in de landbouwproductieketen. Hoe gedetailleerder de data, hoe gerichter we planten kunnen verzorgen, hoe beter we dierenwelzijn kunnen waarborgen en hoe beter we uitstoot en verspilling tegen kunnen gaan. Maar tegelijkertijd biedt data inzicht in hoe er efficiënter gewerkt kan worden en waar er geld bespaard kan worden in het productieproces. Zo kan de Agrosector blijven voldoen aan de strenger wordende eisen, zonder dat een gezonde bedrijfsvoering in het gedrang komt. 

Het beschikbaar maken van data vergt transparantie, vertrouwen en investeringsbereidheid van de gehele voedselproductieketen; producenten, verwerkers, vervoerders, retailers, consumenten et cetera. Door uit te leggen hoe het systeem in elkaar zit, door voorbeelden te geven van succesvolle digitalisering in de Agrosector en door uit te leggen hoe je veilig data kunt delen, proberen we inzichtelijk te maken dat er oplossingen bestaan waar iedereen de vruchten van plukt. Want als iedereen begrijpt dat er zowel collectief als persoonlijk te winnen is met een transitie, is blijvende verandering mogelijk. 

Hoe digitalisering kan zorgen voor zowel duurzame productie als een eerlijk inkomen voor de boer

Lees meer!
Algemeen

Feed the future: data als fundament voor kringlooplandbouw

Ons huidige landbouwsysteem biedt de Nederlander een breed palet aan voedsel: van zoveel mogelijk eten voor zo weinig mogelijk geld tot biologisch en fairtrade voedsel. De uitstoot die daarmee gepaard... Lees verder
Nieuws
Contact

Ing. Evert van den Akker MBA

  • Service development
  • business case new service
  • ICT innovation

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.