nieuws

Elektrolysers: kansen voor de Nederlandse maakindustrie

19 nov 2020

Waterstof vormt één van de pijlers van de energietransitie én kan de groeimotor zijn voor een nieuwe economie. Nederland staat voorgesorteerd om internationaal een koploperpositie in te nemen als leverancier van elektrolysers: de sleuteltechnologie voor productie van schone waterstof. Dit blijkt uit een verkenning van FME en TNO. Maar hier is nog wel wat voor nodig. Op dit moment ontbreekt het Nederland aan een volwaardige industrie die op grote schaal elektrolysers kan produceren. Een van de aanbevelingen uit de verkenning is om een landelijk ‘Elektrolyser Makersplatform’ op te richten.

Eletrolyser Makersplatform NL

Krachtenbundeling in de elektrolyser-industrie

Download

Lees hier de managementsamenvatting van de verkenning.

Nederlandse bedrijven (70+) zijn op dit moment actief bij de ontwikkeling en productie van materialen en onderdelen voor elektrolysers. Individueel is hun positie nog bescheiden, maar als groep hebben ze de mogelijkheid om een nationale elektrolyser-industrie op te zetten.

Deze partijen hebben er met name baat bij om, op ketenniveau, samen te werken en te innoveren. Daarom hebben FME en TNO, in samenwerking met 11 provincies, onderzocht wat de regionale kansen en mogelijkheden zijn voor de totstandkoming van een elektrolyser-industrie in Nederland en aanbevelingen gedaan.

Potentie

Onderzoek naar grootschalige electrolyse in TNO Faraday lab bron: TNO, fotograaf Eric de Vries

Waterstoftechnologie heeft de potentie om een belangrijk exportproduct van Nederland te worden. Nederland heeft een uitstekende gasinfrastructuur die her-inzetbaar is voor transport van duurzame waterstof en een flink potentieel aan offshore-wind voor de productie van groene waterstof.

Waterstof kan niet alleen helpen de Nederlandse klimaatdoelen te halen, maar kan ook duurzame economische groei en banen scheppen. FME en TNO zullen daarom het initiatief nemen een Elektrolyser Makersplatform op te richten.

Community

Naast de oprichting van een Elektrolyser Makersplatform worden er in de verkenning nog een aantal andere aanbevelingen gedaan. Oprichting van een  actieve community van maakbedrijven die zich (willen) toeleggen op de productie van elektrolysers, of de daarvoor benodigde componenten hebben, is hard nodig.

Dit is belangrijk om bedrijven te verbinden, samen te werken aan de benodigde randvoorwaarden voor innovatie én om de internationale zichtbaarheid van Nederlandse bedrijven te vergroten. Het platform kan ook een belangrijke rol spelen bij het matchen van vraag en aanbod.

Ook is een strategisch innovatieprogramma voor de productie van elektrolysers nodig, waarin wordt ingezet op research en development via onder andere proeftuinen, op de ontwikkeling van een aantrekkelijke businesscase en ketenontwikkeling en op het creëren van gunstige randvoorwaarden en marktactivering.

Download de verkenning van TNO en FME

Electrolysers: Kansen voor de Nederlandse maakindustrie

Download

Kennis

Van grijze en blauwe naar groene waterstof

Productie uit water via elektrolyse met duurzame elektriciteit van zon en wind is een CO2-vrij alternatief. Maar voor het maken van die groene waterstof zijn er nog technologische drempels te slechten.... Lees verder
Electrolyse: Kansen Nederlandse maakindustrie
Nieuws
Contact

Lennart van der Burg MSc

  • Waterstofexpert
  • Electrolyse
  • Warmtenetten
  • Energietransitie

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.