nieuws

Nieuw onderzoeksprogramma maakt plastic verpakkingen geschikt voor circulaire economie

Geleen • 02 apr 2020

Plastic retail verpakkingen moeten beter worden gerecycled en opnieuw ingezet kunnen worden in de verpakkingsindustrie. Dit leidt tot aanzienlijk minder CO2-uitstoot en draagt bij aan de circulaire economie. Dit idee staat centraal in het nieuwe onderzoeksprogramma van Brightlands Materials Center dat de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor circulaire verpakkingen wil versnellen. Om dit te bereiken richt het programma zich op het ontwerpen van nieuwe materiaalsamenstellingen om verpakkingen, zoals soepzakken of kaasverpakkingen, echt recyclebaar te maken.

Meer weten over het nieuwe onderzoeksprogramma?

Neem contact op met Rob de Ruiter

Contact

Verpakkingsmaterialen die worden gebruikt om voedingsmiddelen en andere producten te beschermen en vers te houden, vormen door de combinatie van verschillende materialen vaak een uitdaging in de recycleketen. In het nieuwe Programma Circulaire Verpakkingen maakt Brightlands Materials Center dankbaar gebruik van haar uitgebreide kennis op het gebied van (de verwerking van) polymeren afkomstig uit de andere onderzoeksprogramma's.

Een eerste project binnen het nieuwe onderzoeksprogramma is gericht op het ontwerpen van nieuwe, minder complexe verpakkingsfolies en het 'terugwinnen' van polymeren uit verpakkingen door middel van mechanische en chemische recyclingsmethoden. De gerecyclede materialen - in dit geval polyolefinen - worden vervolgens hergebruikt als grondstof voor nieuwe, hoogwaardige kunststofproducten.

Het programma richt zich op nieuwe materialen om verpakkingsmateriaal in de supermarkt, echt recyclebaar te maken.

Circulaire verpakkingen

De start van het nieuwe Programma Circulaire Verpakkingen markeert het vijfjarig bestaan van Brightlands Materials Center. Het centrum is een gezamenlijk initiatief van TNO en de provincie Limburg. De visie is om de overgang naar duurzame en circulaire plastic verpakkingen te versnellen en zo de wereldwijde klimaatdoelstellingen te ondersteunen, afval te voorkomen en het gebruik van fossiele grondstoffen te verminderen.

Caroli Buitenhuis, Business Development Manager voor het nieuwe Programma Circulaire Verpakkingen: "Veel verpakkingen uit de supermarkt zijn nu niet recyclebaar. We moeten het ontwerpproces en de waardeketen van het verpakkingsmateriaal herzien om tot nieuwe duurzame oplossingen te komen, die voldoen aan zowel de eisen op het gebied van functionaliteit als recyclebaarheid."

Marinke Wijngaard, Directeur Circulaire Economie en Milieu bij TNO: "Deze nieuwe activiteit past uitstekend bij onze ambities om de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie krachtig te ondersteunen met behulp van onze expertise op vele terreinen.

Bert Kip, CEO van Brightlands Chemelot Campus: "Het nieuwe circulaire verpakkingsprogramma van Brightlands Materials Center is een belangrijke nieuwe mijlpaal op weg naar het realiseren van de meest duurzame chemie- en materiaallocatie ter wereld. Hierbij hoort het inspelen op de dringende behoefte aan circulaire oplossingen op basis van hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen."

Ruud Burlet, gedeputeerde van de Provincie Limburg: "Afval bestaat niet en kunststofverpakkingen zijn een nieuwe grondstofbron in de nabije toekomst. Brightlands Materials Center gaat meewerken om die toekomst vorm te geven."

Ons werk

Het terugwinnen van polymeren met fysische recycling

Na gebruik eindigen plastics in een mix van samenstellingen in de recyclingketen. Door die plastics met depolymerisatie en dissolutie fysisch te recyclen, kunnen polymeren worden gescheiden van hulpmiddelen... Lees verder
Ons werk

Gerecycled plastic begint bij een goed ontwerp

Een goed ontwerp. Daarmee begint het succesvol recyclen van plastic verpakkingen. Nu kunnen sommige verpakkingen nog moeilijk worden gerecycled, omdat ze bestaan uit verschillende plastics en toevoegingen... Lees verder
Ons werk

Kunststoffen recyclen met het Möbius-oplosproces

Minder CO2-uitstoot, minder materiaalgebruik en minder plastic afval. Ter vermindering van de hoeveelheid afval die op de stortplaats terecht komt, is wat plastic afval betreft de afgelopen decennia vooral... Lees verder
Thema

Circulaire Economie & Milieu

Verduurzaming – dé maatschappelijke uitdaging van deze tijd. Door klimaatverandering en een kritische visie op grondstofgebruik staat het onderwerp bij bedrijven en overheden hoog op de agenda. Het belangrijkste... Lees verder
Nieuws
Contact

Caroli Buitenhuis

  • Circulair Economy
  • Circular plastics & packaging
  • Biobased plastics / bioplastics / renewable carbon plastics

Mediavragen?