nieuws

TNO ontvangt ZonMw Parel voor ScheidingsATLAS

10 sep 2021

Op 10 september 2021, de Dag van de Scheiding, ontving TNO de parel van ZonMw (financier gezondheidsonderzoek) voor ScheidingsATLAS. De parel is een ereprijs voor een bijzonder goed project* met grote maatschappelijke impact. ScheidingsATLAS is een door TNO en partners ontwikkelde, wetenschappelijk onderbouwde, preventieve training die ouders steun biedt in de nieuwe situatie die ontstaat na een scheiding. De training geeft kennis, inzichten en tools om beter met de nieuwe ouderrol om te kunnen gaan. ZonMw-directeur Veronique Timmerhuis reikte de ZonMw Parel uit.

TNO onderzoeker en projectleider Mariska Klein Velderman: “ScheidingsATLAS is voor mij zo’n project waar ik als projectleider veel plezier uit haal en energie van krijg, zegt Mariska Klein Velderman onderzoeker bij TNO. “Ik ben dankbaar dat we een training konden ontwikkelen die aansluit bij een duidelijke behoefte in de praktijk, door ouders in scheiding informatie en steun te bieden. Zeker omdat we de training hebben kunnen ontwikkelen in een geweldige synergie met de doelgroep en sterke projectpartners. Deze parel voelt dan ook als de spreekwoordelijke kers op de taart.”

Veronique Timmerhuis, directeur van ZonMw: “Ik vind het mooi om te zien dat ouders de training goed waarderen, zich gesteund voelen en handvatten krijgen om met de moeilijke situatie om te kunnen gaan. Bovendien is er geen vergelijkbare training, die ouders tijdens hun scheiding preventief steun en informatie biedt. Dat de training daarnaast is ontwikkeld op basis van wetenschappelijke kennis en is opgezet samen met professionals én ervaringsdeskundigen, geeft ons alle reden om dit project een ZonMw Parel te geven.”

Ondersteuning bij ouderschap na scheiding

In Nederland gaan jaarlijks gemiddeld 49,5 duizend gehuwde, samenwonende of geregistreerde partner-paren met minderjarige kinderen uit elkaar. Daarbij zijn 86.000 kinderen betrokken. Scheiding is een belangrijke risicofactor gebleken voor het welzijn en functioneren van zowel ouders als de kinderen. Ouders hebben na scheiding vaak veel praktische vragen over het ouderschap. Toch is voor hen laagdrempelige informatie en steun slechts beperkt beschikbaar. Er bestond zodoende behoefte aan onderbouwde en toegankelijke ondersteuning voor ouders na scheiding.

Daarom nam TNO in 2017 het initiatief om, met subsidie van ZonMw, de interventie ScheidingsATLAS te ontwikkelen. Het is een kortdurende interventie voor gescheiden ouders, ter ondersteuning van ouderschap na scheiding. Onderzoek naar de effecten van de training liet positieve resultaten zien. Ouders zeiden handvatten te hebben gekregen voor ondersteuning van hun kinderen en steun en herkenning te hebben gevoeld. Ze geven daarnaast ook aan dat ze de training ook andere ouders zouden aanraden. Nu het onderzoek afgerond is, wordt de training breder aangeboden in groepsverband of online. Ook kunnen ouders de informatie uit de training nalezen in het boek ScheidingsATLAS: wegwijzer voor ouders.

Groepstraining en online

Wat houden de twee varianten van de ScheidingsATLAS training in?

  • De groepstraining bestaat uit 2 interactieve bijeenkomsten verzorgd door gecertificeerde trainers. In tweemaal 3 uur worden tips en ervaringen uitgewisseld. Ook worden animaties en (video’s van) rollenspellen bekeken en begeleide oefeningen gedaan.
  • De online variant kan iedere ouder op een eigen moment en op eigen tempo volgen. Ouders krijgen in de training tips en informatie en bekijken korte filmpjes van experts en andere gescheiden ouders. Ook spelen acteurs enkele herkenbare scènes. Onderdelen van de training worden afgesloten met quiz-achtige vragen, met feedback op antwoorden.

Ervaring DEELNEMERS EN ONDERZOEKERS


Deelnemers en onderzoekers delen ervaringen over de ScheidingsATLAS training

Meer weten over de Scheidingsatlas of zelf deelnemen?

Lees verder

tno.nl/atlas
Ons werk

Scheidingsatlas - over ouderschap na scheiding

Scheidingen komen veel voor: in Nederland verbreken naar schatting jaarlijks zo’n 49,5 duizend gehuwde, samenwonende of geregistreerde partner-paren met minderjarige kinderen hun relatie. Er verandert... Lees verder
Nieuws

ScheidingsATLAS informeert en ondersteunt ouders na scheiding

30 maart 2020
Jaarlijks worden in Nederland 49,5 duizend huwelijk-, partnerschap- en samenwoonrelaties met betrokken minderjarige kinderen beëindigd. Ouders die uit elkaar gaan, zijn geen partners meer, maar blijven... Lees verder
TNO Insights

ScheidingsATLAS: laagdrempelige training voor ouders na scheiding

27 maart 2018
Een derde van alle huwelijken eindigt in een echtscheiding, ongeveer 35.000 per jaar. Daarnaast worden jaarlijks nog eens zo’n 60.000 samenwoonrelaties verbroken. Bij zo’n breuk zijn vaak kinderen betrokken.... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. Mariska Klein Velderman

  • Echtscheiding
  • Jeugd
  • Weerbaarheid
  • Preventie
  • Psychosociale ontwikkeling

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.