Intelligente beeldvorming

TNO’s onderzoeksgroep Intelligent Imaging bestaat uit een jonge, gepassioneerde en toegewijde groep van 50 professionals die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen van baanbrekende toepassingen op het gebied van computervisie. Binnen Intelligent Imaging hebben we de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en deep learning. Onze teamleden hebben diverse achtergronden, variërend van natuurkunde tot AI. We werken nauw samen met partners aan technologische doorbraken voor innovaties op belangrijke maatschappelijke en economische gebieden, zowel binnen als buiten het defensiedomein.

Het grootste deel van ons werk richt zich op vier gebieden, die zijn onderverdeeld in twee clusters:

1. Imaging4Autonomous Systems:

  • Robotica
  • Inspectie

2. Imaging4Decision Support:

  • Veiligheid
  • Defensie

Naast deze vier gebieden voeren we ook projecten uit op het gebied van ruimtevaart, gezondheid en industrie.

Cluster Imaging4Autonomous Systems

Binnen het cluster Imaging4Autonomous Systems zijn we gespecialiseerd in het bouwen van beeldverwerkingssystemen met meerdere sensoren die voldoen aan de specifieke behoeften van onze klanten. Of het nu gaat om het kunnen 'zien' bij 120 km/u op de snelweg of 12 meter onder water, wij helpen hen de juiste combinatie van sensoren (ontwerp van de sensorsuite) samen te stellen. Het testen van deze systemen is het leuke gedeelte; hier nemen we ons prototypesysteem, plaatsen het in of op een voertuig en beginnen we met het verzamelen van gegevens. Ons einddoel is vaak niet alleen het verkrijgen van ruwe gegevens. In plaats daarvan maken we gebruik van beeldverwerking en computervisietechnieken om deze ruwe gegevens om te zetten in bruikbare informatie. Intelligent Imaging is bijvoorbeeld nauw betrokken geweest bij het ontwerp van de sensoren en camera’s om oneffenheden in het wegdek geautomatiseerd te kunnen detecteren.

Onze volgende expertiseontwikkeling omvat het installeren van sensoren op robotplatforms en het benutten van de sensorgegevens om ze op afstand of (meer) geautomatiseerd te laten functioneren. Hiervoor halen we alleen de relevante informatie uit de overvloed aan beeldgegevens van de sensoren, waarin we als experts uitblinken. Een andere expertise van onze groep is het gebruik van de sensoren om de 3D-wereld te reconstrueren. Met als doel dat robots en mensen het kunnen begrijpen, erover kunnen redeneren en erin kunnen handelen. Bovendien worden onze 3D-reconstructie en sensorsuites tegenwoordig vaak gestreamd en gevisualiseerd in Virtual Reality (VR) voor verschillende doeleinden.

Cluster Imaging4Decision Support

Binnen het cluster Imaging4Decision Support zijn we gespecialiseerd in beeld- en video-analysetoepassingen voor het veiligheidsdomein. Ons werk omvat het onderzoeken en implementeren van technologieën om onze partners te ontlasten.

Binnen het nationale veiligheidsdomein:

1. Documentauthenticatie voor grenswachten en immigratiediensten:

We ontwikkelen technologieën om experts te ondersteunen bij de beoordeling van officiële documenten. Door slimme beeldverwerkingstechnieken te gebruiken, vereenvoudigen we deze uitdagende en tijdrovende taak, waardoor het werk niet alleen gemakkelijker maar ook efficiënter wordt.

2. Verwerking van camerabeelden in bewakings- en beveiligingstoepassingen:

Beveiligingsoperators zijn verantwoordelijk voor het observeren van grote hoeveelheden camerastromen. Om hen te helpen bedreigingen vroegtijdig en op tijd te detecteren, ontwikkelen we technologieën voor gedragsanalyse, anomaliedetectie en persoonsherkenning.

3. Anonimiteit en privacy verbeterende technieken:

Binnen al deze ontwikkelingen onderzoeken we methoden om gevoelige gegevens en modellen te delen zonder inbreuk te maken op de privacy.

Binnen het Defensiecluster:

We richten ons op het ondersteunen van vrijwel alle disciplines binnen de strijdkrachten bij het extraheren van relevante informatie uit beelden. Onze experts op het gebied van AI passen state-of-the-art technologie toe op diverse projecten binnen Defensie.

1. Automatische identificatie van militaire schepen:

Voor de Koninklijke Marine hebben we een applicatie ontworpen die in staat is om militaire schepen die aan de horizon verschijnen automatisch te identificeren.

2. Automatische verwerking van WAMI-beelden:

In een lucht gebonden context werken we aan de automatische verwerking van WAMI-beelden. Dit stelt ons in staat om automatische detectie en tracking van duizenden voertuigen tegelijk mogelijk te maken. Deze oplossingen vergroten het situationeel bewustzijn en verminderen de cognitieve belasting van operators en analisten.

3. Interpretatie van beeldsensoren in autonome systemen:

We zijn ook betrokken bij verschillende projecten over de interpretatie van beeldsensoren in autonome systemen.

4. Beeldverbeteringstechnologieën:

We werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor turbulentiecorrectie.

Samenwerken in Intelligent Imaging

Onze afdeling is een autoriteit op het gebied van beeldverwerking en werkt nauw samen met andere expertisegebieden binnen TNO, zoals Data Science, Human-Machine Teaming en Intelligent Autonomous Systems.

Buiten TNO hebben we een nog grotere groep partners. Het Nederlandse Ministerie van Defensie is een van de grootste klanten van Intelligent Imaging. Binnen het veiligheidsdomein werken we samen met bijna alle nationale organisaties en ook met enkele internationale instellingen. Dit omvat onder andere de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee (KMAR), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), FRONTEX en Europese grenswachten, Europol en Europese wetshandhavingsinstanties, en anderen zoals NATO, EDA en DARPA. Ten slotte werken we ook samen met universiteiten (Universiteit Twente, TU Delft, Universiteit van Reading), publieke instellingen (Rijkswaterstaat en NLR) en commerciële organisaties, zoals fabrikanten van optische apparatuur en industriële partners op het gebied van robotica.

Dit draagt bij aan onze gezamenlijke inspanningen om de veiligheid te verbeteren en innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

Volg de laatste ontwikkelingen

50 resultaten, getoond 6 t/m 10

Onderzoeksresultaten meerjarig vraaggestuurd cybersecurity onderzoeksprogramma 2019-2022

Informatietype:
Artikel
Tussen 2019 en 2022 heeft TNO in samenwerking met het NCSC een viertal vraaggestuurde onderzoeken uitgevoerd. De onderwerpen komen uit de NCSC onderzoeksagenda: herstelvermogen, cyber foresight, supply chain risk en kwantificeren van cyberrisico's.

Desdemona: de ultieme bewegingssimulator

Informatietype:
Artikel

Cybersecurity uitdagingen en innovaties

Informatietype:
Artikel

Automated Vulnerability Research

Informatietype:
Artikel

Hoe wetenschap helpt in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Informatietype:
Artikel