Militaire operaties

Thema:
Operations and human factors

Binnen Militaire operaties houden we ons bezig met het ontwikkelen en toepassen van (wiskundige) technieken en modellen om de gevolgen van beleidsbeslissingen te objectiveren en inzichtelijk te maken en om de inzet van materiële middelen of personeel van een (militaire/veiligheid) organisatie te verbeteren, rekening houdend met de specifieke eisen en randvoorwaarden inherent aan het uitvoeren en ondersteunen van militaire en veiligheidsoperaties.

Operationele analyse rust op 3 pijlers

  • Toekomstige inrichting is gericht op het ontwikkelen van toekomstige concepten/systeemeisen en het ondersteunen van het keuzeproces bij de aanschaf van kapitaalintensieve goederen.
  • Operationele ondersteuning is gericht op het efficiënt en op een zo optimaal mogelijke wijze garanderen en inrichten van de noodzakelijk randvoorwaarden voor inzet. Focuspunten liggen op het gebied van instandhoudingsanalyse en intelligence analysis.
  • Planning en evaluatie is gericht op het plannen, uitvoeren, analyseren en evalueren van een (militaire/veiligheids) operatie en/of oefening en/of beleid. Het bepaalt de meest effectieve inzet van middelen (mensen, systemen).

Onze expertise

Operationele Analyse wordt gebruikt om in multidisciplinaire projecten problemen van strategische, operationele en logistieke aard te analyseren. Operationele Analyse richt zich op zowel militaire als veiligheidstoepassingen om complexe problemen te structureren en consequenties van verschillende alternatieven inzichtelijk te maken.

TNO lost logistieke problemen op en geeft inzicht in de verwachte kosten van materieel. Daarnaast bieden we ondersteuning tijdens het plannen, uitvoeren, analyseren en evalueren van een operatie. Voor deze analyse beschikt TNO over een uitgebreid scala aan analytische- en simulatiemodellen.

Toepassingen en impact

TNO is in staat om een theoretisch kader om te zetten in praktische oplossingen voor strategische en operationele problemen. Enkele voorbeelden zijn:

  • TNO's beleidsevaluatie methode MARVEL (Method to Analyse Relations between Variables using Enriched Loops), zowel een operationele als een strategische methode ter ondersteuning van beleidsanalyse en operationele evaluatie;
  • De inzet van Operationele Analisten in de provincie Uruzgan in Afghanistan, die bijdragen aan de Nederlandse missie en assisteren bij het ontwikkelen van het Nederlandse 'Task Force Uruzgan master plan';
  • Vervanging F-16: ondersteuning van het Ministerie van Defensie in de ontwikkeling van operationele concepten en op het gebied van logistiek en levensduurkosten voor de volgende generatie gevechtsvliegtuigen;
  • Nieuwe logistieke methodes en analysetools ter verbetering van kostenefficiënte instandhouding van materieel (denk hierbij aan bijvoorbeeld vliegtuigen of schepen).

Laat je verder inspireren

1 resultaat

Doorbraak in schreeuwend personeelstekort

Informatietype:
Webinar
24 mei 2022
1 aflevering
Bekijk het webinar over de oplossingsrichting voor het groeiende probleem van het personeelstekort