Wapensystemen

Thema:
Protection, munitions and weapons

Vooral het Ministerie van Defensie zet wapensystemen in. Van klein kaliber systemen tot omvangrijke complexe raketsystemen. Aan die systemen en hun prestatie in de gevechtscontext worden hoge eisen gesteld. Voor het bepalen van de bijdrage van een wapensysteem aan die gevechtscontext moeten veel, en steeds meer, aspecten worden meegenomen. Voor een goed advies moeten al die aspecten met elkaar in verband gebracht worden.

Een belangrijk deel van de expertise van Wapensystemen is het vermogen om vanuit (wapen)systeemoptiek een heel spectrum van kennisgebieden te verbinden, van technisch inhoudelijk tot militair operationeel. Wapensystemen zijn duur, en in de praktijk kunnen maar beperkt deeleigenschappen ervan experimenteel worden beproefd.

Vandaar dat Wapensystemen systeemanalyses vooral uitvoert onder inzet van modellen en simulaties. De kern van het analyse werk zit in de daadwerkelijke impact van een wapensysteem op een doelsysteem, en meer en meer voortbrengende fenomenen en resulterende effecten worden in modellen ingebracht.

Zo kan Wapensystemen de baan van een munitie bepalen, de trefkans berekenen, de schade aan een doel inschatten, de functionele consequenties voor het doel uitrekenen. Met die inzichten kan dan weer bepaald worden hoe wapensystemen optimaal ingezet kunnen worden. Waarbij optimaal kan betekenen dat juist bepaalde schade vermeden dient te worden.

Systemen die presteren

Systeemprestatieanalyses worden gebruikt om aan het Ministerie van Defensie adviezen te geven bij:

 • Het stellen van eisen aan systemen passend binnen een operationele behoefte;
 • Selectie van kandidaatsystemen binnen verwervingstrajecten;
 • Vaststellen van de mate waarin systemen aan eisen voldoen;
 • Het vaststellen van het potentieel van toekomstige systemen voor beleidsdoeleinden;
 • Het inzetten van systemen door eindgebruikers.

Voor klanten uit de defensie industrie worden adviezen gegeven over:

 • Trouble shooten van problemen bij bestaande systemen;
 • Keuzen die tijdens ontwikkeling van systemen te maken zijn;
 • Uitingen van die industrie in het kader van marketingdoeleinden.

Meer en meer herkent de defensie industrie de waarde van de expertise van Wapensystemen.

Toepassingen en impact

Aansprekende voorbeelden van impact van de expertise resultaten zijn:

 • De Tweede Kamer discussieert in 2008 over de nieuw te verwerven politiemunitie op basis van rapporten van TNO;
 • TNO leverde de onderbouwing om het kanonsysteem op de CV90 uit te voeren in het 35mm kaliber, waardoor de Nederlandse Defensie als eerste beschikking kreeg over een dergelijke capaciteit;
 • TNO bepaalde de zogenaamde Missile Performance Data Set die geïmplementeerd op schepen van de Koninklijke Marine bijdraagt aan optimale inzet van luchtverdedigings-raketsystemen;
 • TNO's focus op Consequence of Intercept binnen het gebied van Theatre Ballistic Missile Defence leidt ertoe dat dit onderwerp ook op politiek niveau als belangrijk wordt aangeduid tijdens de NATO Summit in Lissabon.
dit is de toelichting - ofwel alt
Dit is het bijschrift, hierboven komt de uitklaplink.

Laat je verder inspireren

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

Staatssecretaris Van der Maat op bezoek bij TNO

Informatietype:
Nieuws
21 juli 2022

TNO en Defensie zijn al 75 jaar partners voor innovatie op het gebied van defensie en veiligheid. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten Generaal Eichelsheim brachten een bezoek aan TNO Ypenburg. Op deze locatie onderzoekt TNO onder andere het beschermingsniveau van de uitgestegen soldaat en voert kwetsbaarheidsanalyses uit aan militaire voertuigen, schepen en compounds. Het is een van de meest geavanceerde wapentestfaciliteiten in Europa.

Zijn er vingerwijzingen naar fabricage van explosieven?

Informatietype:
Nieuws
15 september 2021
Een terrorist die een explosief heeft gemaakt laat vrijwel zeker sporen achter van de stoffen die daarbij gebruikt worden. TNO gaat onderzoek doen naar analysetechnieken om sporen in vingerafdrukken te kunnen detecteren en identificeren. Dit kan de opsporing in een vroeg stadium helpen bij het vinden van verdachten die een terroristische aanslag voorbereiden.

Defensie en Kennisinstituten gaan nog nauwer samenwerken

Informatietype:
Nieuws
29 april 2021

Op het jaarlijkse Innovation in Defence Digital 2X event hebben de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en de kennisinstituten TNO, Koninklijke NLR en MARIN een overeenkomst getekend voor langdurige en intensieve samenwerking op het gebied van technologieontwikkeling. Met het versterken en moderniseren van deze samenwerking komen innovaties sneller, flexibeler en effectiever tot stand.