Informatietype:
Project
Thema:
Transities en transformaties

Leerprogramma Orchestrating Innovation

In samenwerking met

Erasmus Centre for Entreneurship, Rotterdam School of Management

De wereld verandert. En geen enkele organisatie bepaalt zelfstandig waar het heen gaat. Willen organisaties maatschappelijke en economische doelen halen en innovaties laten slagen? Dan is samenwerking essentieel. Dit vraagt veel van stakeholderteams met verschillende disciplines en achtergronden. Voor deze teams is er het leerprogramma 'Orchestrating innovation in publiek-private ecosystemen'

Schrijf je in

Is het leerprogramma iets voor jou? Schrijf je dan nu in. De eerstvolgende opleiding start op donderdag 18 april. En bekijk alvast het vierdaagse-programma of de brochure.

Erasmus Centre for Entreneurship

Het Erasmus Centre for Entrepeneurship (ECE) is het belangrijkste ondernemerschapscentrum in Europa en beschouwt ondernemerschap als de belangrijkste motor voor innovatie. Zij zetten hierbij de kennis en het netwerk van de Erasmus Universiteit Rotterdam in. Vier hoogleraren, 35+ academische trainers, onderzoekers en ervaren programmamanagers op het op het gebied van ondernemerschap en innovatie ondersteunen hen.

ECE stelt zich tot doel om de innovatie excellentie van organisaties te verbeteren. Dit doen zij middels actiegerichte programma’s voor innovatieversterkers, corporate innovatieteams en beginnende ondernemers. Alle leer- en ontwikkelingsprogramma’s zijn gebaseerd op uitdagingen van deelnemers zelf om direct impact te kunnen maken.

Rotterdam School of Management

Rotterdam School of Management (RSM) wordt al bijna 50 jaar als een van Europa’s meest internationale en innovatieve business schools erkend. De primaire focus van RSM ligt op het ontwikkelen van mensen die een kracht kunnen worden voor positieve verandering door hun innovatieve mentaliteit in een duurzame toekomst te brengen. RSM gelooft dat men leiderschap kan aanleren door een combinatie van intellectuele en praktische uitdagingen.

Orchestrating innovation in publiek-private ecosystemen

Het orkestreren van een transitie met allerlei betrokken partijen vereist regie door één partij, die met overheid, bedrijven en burgers kan schakelen. In het vierdaagse leerprogramma ‘Orchestrating innovation in publiek-private ecosystemen’ ontwikkel je capaciteiten voor het bouwen van een dynamische omgeving voor innovaties van publieke en private partijen. Vragen die aan bod komen, zijn:

 • Hoe bereik je de juiste partijen op het juiste moment?
 • Hoe kom je tot een gezamenlijke visie op de verandering?
 • Hoe ontwikkel je een goed klimaat om te innoveren?
 • Hoe realiseer je de juiste voorwaarden?
 • Hoe bepaal je samen welke innovaties er nodig zijn en wanneer?
 • Hoe ga je om met de complexiteit en verschillende belangen in je ecosysteem?
 • Hoe stimuleer je de realisatie van innovatie in de praktijk?

Zo kunnen alle partijen optimaal innoveren en wordt maatschappelijke en economische impact bereikt.

Wat?

In het leerprogramma leer je:

 • het afbakenen van de missie en toegevoegde waarde van jouw innovatietraject
 • hoe je dit afstemt met andere belanghebbenden
 • het in kaart brengen van je stakeholders in het ecosysteem, en hun positie en ‘governance’
 • het ontwikkelen van businessmodellen
 • het aanpakken van diensten voor publiek-private samenwerkingen, inclusief financieringsvormen

Voor wie?

Het leerprogramma is voor professionals die samen met ‘peers’ uit andere organisaties werken aan ecosystemen, transitie-initiatieven, fieldlabs, EDIH, (grootschalige PPS-)projecten, programma’s en innovatiecentra. Met als doel innovatie en nieuwe technologie te ontwikkelen en in praktijk te brengen.

Als deelnemers heb je ervaring in het aanjagen van en leiding geven aan initiatieven in ecosystemen. Je wilt jezelf en je organisatie ontwikkelen om deze initiatieven met meer vertrouwen, kennis en skills succesvol te ontwikkelen.

Deze opleiding is een unieke combinatie van TNO’s praktijkervaring en kennis op het gebied van orchestrating innovation én relevante en nieuwe concepten uit de bestuurs-en bedrijfskunde en innovatie- en transitiemanagement. We helpen deelnemers om effectiever impact te bereiken in publiek-private samenwerkingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Frank Berkers

Initiator Orchestrating Innovation en Senior Scientist, TNO

Programma-overzicht

Het eerst volgende programma start op 18 & 19 april 2024 (incl. diner en hotelovernachting), 17 mei en 14 juni (onder voorbehoud). Online coaching is gepland op 3 mei en 31 mei (exacte tijdsloten worden verdeeld tijdens de eerste programma-dagen).

Het vierdaagse programma ‘Orchestrating Innovation’ is een uniek leertraject, speciaal op maat gemaakt voor de praktijk van Innovation Orchestrators. De doorlooptijd is ongeveer drie maanden, waarbij tussentijdse inzet wordt verwacht.

 • Inzicht verwerven in ‘het innovatiecentrum’ (innovatie fieldlab, -hub,
  -cluster) als concept en waarom dit om een andere benadering vraagt.
 • Kunnen formuleren van missie, positionering en toegevoegde waarde
  voor klanten en partners.
 • Inzicht verwerven in eisen aan actornetwerken en kunnen analyseren
  van actornetwerken in een ecosysteem.
 • Kunnen integreren van analyses van actoren, kennis en netwerken in
  een ecosysteem.
 • Kunnen formuleren van de gezamenlijke visie en doelen van een
  programma in een plan, in samenwerking met de belangrijkste
  stakeholders en op basis van een ecosysteemanalyse.

 • De toegevoegde waarde operationaliseren in diensten en activiteiten
  van een publiek-privaat innovatiecentrum. Wat zijn prioriteiten? Wat
  moeten wij wél doen en wat juist niet?
 • De verschillende business modellen van een grootschalige publiekprivate
  samenwerking: welke diensten zijn nodig om innovatie in het
  ecosysteem te bevorderen en welke vormen van financiering zijn
  mogelijk?
 • Verkenning op monitoring, organisatie en besluitvorming: hoe kan
  de ontwikkeling worden gemonitord, wie heeft wat voor het zeggen
  en hoe kunnen afspraken en bijdragen het beste overeengekomen
  worden?

 • Inzicht in formele en informele wijzen om mensen en organisaties te
  activeren, verbinden en overtuigen.
 • Hoe opereer ik in een groep met mensen en organisaties die allemaal
  verschillende doelen hebben?
 • Wat voor soort leider ben ik in de complexe context van Orchestrating
  Innovation? En wat voor rollen heb ik nog meer nodig? Wat kan ik van
  ze verwachten? En wat mogen zij verwachten?
 • Hoe dit in te richten in de eigen organisaties en te zorgen voor intern
  commitment?

 • Tijdens de duur van het programma werkt u aan een persoonlijk
  impactproject om de lessen direct toe te passen en echte, relevante
  impact te maken in het ecosysteem en uw eigen rol.
 • Een toegewijde academisch coach en een praktijkcoach helpen u om
  deze stappen nóg beter te maken.

Meld je aan voor het programma van april 2024

Laat je verder inspireren

2 resultaten, getoond 1 t/m 2

Orchestrating Innovation

Informatietype:
Artikel
Orchestrating Innovation faciliteert samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven rondom innovatie. Ontdek ook ons leerprogramma.

Missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

Informatietype:
Artikel