Duurzame en veilige stedelijke mobiliteit

Thema:
Sustainable mobility
Urban mobility and environment
18 mei 2022

Het realiseren van een leefbare stad, waar duurzame en veilige mobiliteit gewaarborgd zijn,  is een systeemuitdaging van formaat. Bij TNO bieden we beleidsmakers inzichten voor het maken van de juiste keuzes. We ontwikkelen en onderzoeken slimme innovatieve maatregelen en integrale oplossingen voor de leefbare stad. Met ruim 90 jaar ervaring in het orkestreren van innovatie beschikt TNO over de juiste aanpak en unieke kennis, methodieken en tools die oplossingen bieden voor de vraagstukken van morgen.

Hoe houden we steden leefbaar?

Door de bevolkingsgroei, verstedelijking en welvaartsstijging neemt de vraag naar mobiliteit toe. Met alle risico’s voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in onze steden. Ook verandert onze mobiliteitsbehoefte voortdurend. Denk aan de grootschalige adoptie van thuiswerken tijdens de coronacrisis, het fenomeen ‘vliegschaamte’, of de verschuiving naar online winkelen. Ook door elektrificatie, automatisering en het aanbod van verschillende deelconcepten en bezorgservices is onze mobiliteit in transitie.

Hoe zorgen we met al deze ontwikkelingen vandaag én in de toekomst voor een bereikbare, veerkrachtige en leefbare stad zonder emissies, mobiliteitsarmoede en kansenongelijkheid?

Een stad in balans

Onze onderzoeksgroep SUMS (Sustainable Urban Mobility and Safety) ondersteunt beleidsmakers met het ontwerpen, implementeren, monitoren en tijdig bijsturen van slimme, innovatieve oplossingen voor de stedelijke omgeving.

Het doel van deze maatregelen is om een optimale balans te vinden tussen enerzijds de behoeften van gebruikers van de stad, en anderzijds de kwaliteit van de leefomgeving.

Met geavanceerde tools en instrumenten biedt TNO overheden, bedrijven en bewoners waardevolle inzichten die de onderlinge samenhang binnen mobiliteitssystemen en de impact van beleid duidelijk maken. Draagt de invoering van betaald parkeren bij aan een betere luchtkwaliteit in een wijk? Wat is de impact van een nieuwe spoorverbinding op de sociale cohesie in de stad?

Real-time inzicht

Met ons Urban Strategy-platform zijn effecten van infrastructurele maatregelen real-time zichtbaar. Met deze digital twin-technologie worden resultaten van beleid op een heldere, visueel aantrekkelijke manier gepresenteerd.

Laat je verder inspireren

1 resultaat

Leefbare stad

Informatietype:
Podcast
11 november 2022
1 aflevering
In deze aflevering van TNO Insights duiken we in de leefbare stad. Wat is het? Welke vraagstukken leven er en hoe werk je eigenlijk aan een leefbare stad??