Uitbreiding TNO Ypenburg

TNO heeft plannen de vestiging in het Haagse Ypenburg te moderniseren en uit te breiden. Daarvoor moet een klein deel van het bosachtige terrein rondom de huidige gebouwen langs de A4 verdwijnen. TNO zal na de bouw het verlies aan groen compenseren. Voor de veiligheid van de bewoners naast het terrein hebben de uitbreiding en modernisering geen gevolgen; de veiligheidscirkels blijven zoals ze zijn.

In grijs aangegeven de geplande zones van de bouwactiviteiten

TNO heeft veel officiële toestemmingen nodig voor het realiseren van de plannen. Dit zijn bijvoorbeeld vergunningen voor de kap van de bomen en het verleggen van watergangen, ontheffingen voor het verstoren en/of verplaatsen van beschermde diersoorten en vergunningen voor bouwen en milieu. Een deel van deze vergunningen is inmiddels verleend. De Het Rijk is bevoegd gezag voor de meeste van deze vergunningen Het Rijk heeft dat voor kappen, bouwen en milieu gedelegeerd aan ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport); de gemeente heeft een wettelijke adviestaak.

TNO heeft natuurlijk oog voor de vragen die leven bij omwonenden en bestuurders. Graag gaan wij hierover in alle openheid het gesprek aan. De meest gestelde vragen die wij de afgelopen tijd hebben gekregen, willen we hier al proberen te beantwoorden. We zullen bovendien regelmatig informatie-updates blijven geven.

Start werkzaamheden uitbreiding TNO Ypenburg

Eerder berichtten wij dat in het eerste kwartaal van 2017 de bouwactiviteiten bij TNO op Ypenburg zullen beginnen. Daarover is nu meer bekend. Vanaf deze week starten deze bouwactiviteiten, te beginnen met de aanvoeren van groot materieel ten behoeve van de funderingswerkzaamheden.

Vanaf woensdag 15 februari starten de heiwerkzaamheden. Omdat het in totaal om een kleine 800 palen gaat waarbij 8-10 palen per dag worden geslagen, duurt het heien maximaal 20 weken. De heiwerkzaamheden vinden van maandag tot en met vrijdag plaats tussen 07.00 en 16.30 uur. Wij begrijpen dat dit lang is en ongetwijfeld zal leiden tot enige overlast bij onze buren. Gezien de bijzondere gebouwen die er gaan komen, is een goed fundament echter onontbeerlijk en daarvoor zijn veel heipalen noodzakelijk.

Update: Inmiddels zijn alle heiwerkzaamheden voor de nieuwbouw afgerond. Alleen voor de renovatie van een van de laboratoria zal nu nog korte tijd worden geheid. Deze werkzaamheden starten op maandag 31 juli en duren uiterlijk tot en met vrijdag 4 augustus.

In aanloop naar de werkzaamheden worden de bouwmaterialen aangeleverd langs de Ypenburgse Boslaan. Vanaf 27 februari wordt ook de ingang vanaf de Spoorlaan aan de achterzijde van het TNO terrein langs de A4 in gebruik genomen voor de aanvoer van bouwmaterialen. De route wordt vooral gebruikt door fietsers. Met de gemeente zal afstemming plaatsvinden over markeringen ter plaatse om gebruikers hierop te attenderen.

Gedurende de komende weken zullen verdere bouwwerkzaamheden op het TNO terrein worden opgestart, waaronder: grondverzet, sloopwerk en betonbouw.

Meer informatie

Niet gevonden wat u zocht of heeft u aanvullende vragen over Ypenburg? Maak dan gebruik van het formulier dat u hieronder aantreft. We zullen de vragen zoveel mogelijk verwerken in het overzicht van vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

Stel hier uw vraag

naar formulier

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.