Informatietype:
Project
Thema:
Duurzame samenleving
Energie in de gebouwde omgeving
Veilige en duurzame leefomgeving
Unit:
High Tech Industry

Movanta: van natte reststromen waardevolle groene brandstoffen maken

Een eerder door Shell en TNO ontwikkelde technologie nieuw leven inblazen. De spin-off Movanta wil vanaf 2027 grote hoeveelheden organische afvalstromen omzetten in biocrude, een duurzaam op ruwe aardolie lijkend product. Die is vervolgens in bestaande fabrieken vrij eenvoudig op te werken tot groene brandstoffen als biodiesel of biokerosine (SAF). Hydro Thermal Upgrading (HTU) is een veelbelovende technologie die het gebruik van aardolie fors kan terugdringen.

Movanta: van natte reststromen waardevolle groene brandstoffen maken

150.000 ton per jaar

TNO is mede-aandeelhouder in Movanta, dat is opgericht door enkele oud-medewerkers van Shell in samenwerking met een grote investeerder. In 2023 wordt de laatste hand gelegd aan de haalbaarheidsstudies en worden potentiële locaties in kaart gebracht. In 2024 moet de definitieve investeringsbeslissing worden genomen, waarna de bouw van de fabriek kan beginnen. Deze zou dan begin 2027 operationeel moeten zijn om op jaarbasis 150.000 ton aan reststromen te verwerken.

Grote variëteit aan afval verwerken

Het voordeel van het HTU-proces in de beoogde fabriek is dat het in beginsel een grote variëteit aan organisch afval kan verwerken: plantaardige reststromen uit de agrarische sector, fracties van huisvuil, mest, rioolslib. Die worden nu vaak met veel moeite verbrand. Als de haalbaarheid, technisch en financieel, straks is aangetoond, staat niets de bouw van een eerste fabriek meer in de weg. Gelet op de enorme hoeveelheden organische reststromen in Europa en elders ter wereld, kan deze HTU-technologie een grote bijdrage leveren aan het vervangen van fossiele brandstoffen.

Hoog rendement

Het HTU-proces heeft een zeer hoog thermisch rendement, waardoor zo’n 80 procent van de in het afval aanwezige energie is terug te winnen. Dat gebeurt in een continue reactor onder hoge temperatuur (350 graden Celsius) en druk (150 bar). De biocrude die hieruit ontstaat wordt vervolgens opgesplitst in een lichte schone fractie (LCR) en een zware vaste (HCR). De LCR is te verwerken tot groene diesel en kerosine voor zwaar transport over weg, water en door de lucht. Bovendien kan uit de LCR op concurrerende basis ook groene waterstof worden gemaakt. De HCR dient onder meer als vervanger voor kunstmest  of als grondstof voor de bouwindustrie.

Aardolie vervangen

De komende periode doet TNO lab- en ander onderzoek om het HTU-proces verder te verfijnen. Daarbij wordt een breed scala aan afvalstromen beproefd. Het gaat erom zoveel mogelijk ogenschijnlijk waardeloos materiaal te verwaarden. Het idee is de reststromen regionaal te verzamelen en in een HTU-installatie te verwerken tot duurzame producten. In potentie kan de HTU-technologie door het verwerken van biomassa tenminste 10 procent van de wereldwijde vraag naar aardolie vervangen.

Laat je verder inspireren

11 resultaten, getoond 1 t/m 5

Een gezonde binnenlucht met minder fijnstof in huis

Informatietype:
Artikel
Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de binnenlucht in je woning, of kantoor? Ontdek hoe we met onderzoek en innovaties de binnenlucht kunnen verbeteren.

Drie aanpassingen voor een gezonder binnenluchtklimaat

Informatietype:
Artikel

Grondstofschaarste: maakt schaarste de energietransitie fataal?

Informatietype:
Artikel

Versneld op weg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Informatietype:
Artikel

Installaties, componenten en energie monitoren

Informatietype:
Artikel