Klimaatkamers

Op de Human Tech Campus in Soesterberg verricht TNO onderzoek naar de prestaties van professionals die fysiek uitdagende taken uitvoeren, werken onder zware operationele omstandigheden, of belastende kleding en uitrusting dragen bij hun werk. De resultaten van onze onderzoeken helpen om maatregelen te nemen die de inzetbaarheid van zulke professionals vergroten. Centraal in het experimentele onderzoek staan twee unieke, moderne, goed geoutilleerde klimaatkamers die experimenten en evaluatietesten met proefpersonen onder realistische, extreme omstandigheden mogelijk maken.

Van kleding tot werk-rustschema’s

De klimaatkamers zijn geschikt voor experimentele studies met proefpersonen. Hier onderzoeken en evalueren wij onder andere:

  • de warmtebelasting, het draagcomfort en de ergonomie van kleding- en uitrustingsstukken. Het kan daarbij gaan om bestaande producten, bijvoorbeeld als een afnemer een bepaald kleding- of uitrustingsstuk wil aanschaffen. Of producten die in ontwikkeling zijn;
  • de effecten van extreme klimatologische omstandigheden op fysieke prestaties, zoals langdurige inspanning bij hitte of de risico’s van onderkoeling bij het werken in de kou;
  • de interactie tussen fysieke prestaties en cognitieve taken, zoals beslissingen nemen, informatie verwerken en omgevingsbewustzijn;
  • wat geschikte werk-rustschema’s zijn bij fysieke inspanning onder extreme omstandigheden of belastingen.

De realiteit maximaal benaderen

De klimaatkamers zijn zo ontworpen dat zij alle relevante klimaten op aarde kunnen nabootsen, variërend van -30°C tot +60°C bij een relatieve luchtvochtigheid van 10 tot 90 procent. Ook zijn er windgeneratoren, kunstmatige zonnen en infraroodstralingsbronnen. Hiermee zijn de TNO-klimaatkamers een unieke faciliteit in Nederland.

Met bijvoorbeeld fitnessapparatuur, mock-ups (een op ware grootte gemaakt model van een ontwerp of product), virtual reality en projectspecifieke opstellingen creëren we in de klimaatkamers voor elk experiment een testomgeving die de realiteit maximaal benadert. Moderne meetapparatuur, doordachte vragenlijsten, statistische analyses en speciaal ontwikkelde computermodellen maken het mogelijk om op een efficiënte manier wetenschappelijke analyses en testen uit te voeren en vraagstukken te beantwoorden.

Toonaangevende resultaten

Het onderzoek in de klimaatkamers heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van het nieuwe soldaatsysteem dat nu door Defensie wordt aangekocht. Het draagt bij aan de optimalisatie van het werken in beschermende kleding, zowel voor Defensie als voor andere hulpdiensten (nationaal en internationaal). Ook nationale topsporters trainen in onze klimaatkamers voor de beste voorbereiding op het presteren onder uitdagende klimatologische omstandigheden zoals in de zomer in Japan.

Wilt u ook de inzetbaarheid van uw personeel vergroten of de optimale kleding of uitrustingsstukken selecteren? Neem dan contact op met Eduard Winckers.

Laat je verder inspireren

12 resultaten, getoond 6 t/m 10

Effectieve, efficiënte en flexibele krijgsmacht

Informatietype:
Artikel

Hoe overwinnen mensen hun zelf opgelegde beperkingen? Welke werkzaamheden sluiten het beste aan bij hun capaciteiten? Ontdek hoe wij dit onderzoeken.

Doorbraak in schreeuwend personeelstekort

Informatietype:
Webinar
24 mei 2022
1 aflevering

Bekijk het webinar over de oplossingsrichting voor het groeiende probleem van het personeelstekort

Holst Centre: innovaties versnellen

Informatietype:
Artikel
Samen met imec begonnen we in 2005 Holst Centre. Een uniek innovatiecentrum waar de academische wereld en industriële partners samenwerken aan innovaties.

Windturbine met bladen van 145 meter: kostenreductie en meer efficiëntie

Informatietype:
Insight
1 april 2022
Hoe groter de windturbine, hoe lastiger het is om de bladen te testen. In het rapport ‘Future Blades’ laten we zien hoe het testen en certificeren van deze bladen wel kan.

Personeelstekort alleen oplosbaar met multidisciplinaire systeemaanpak

Informatietype:
Nieuws
30 maart 2022

Het massale personeelstekort dat we vandaag beleven en onoplosbaar lijkt, is wat in de wetenschap een ‘wicked problem’ wordt genoemd. Zo’n complex probleem vereist volgens TNO een multidisciplinaire systeemaanpak. Deze aanpak helpt organisaties om te investeren in een mix van maatregelen die daadwerkelijk effectief is. Door een systematische analyse van samenhangende oorzaken, passende maatregelen en de (on)gewenste effecten kunnen organisaties komen tot een optimale balans. Europees onderzoek heeft laten zien dat een juiste balans in technologie, duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van personeel, en arbeidsorganisatie tot 25% betere prestaties en 35% meer motivatie leidt binnen een organisatie.