Onderzoeksfaciliteit Industriële Elektrificatie

Elektrificatie is een speerpunt voor verduurzaming van de industrie. Zo is het haven-industriecluster Rotterdam-Moerdijk grootverbruiker van energie en veroorzaakt het bijna twintig procent van de CO2-uitstoot in ons land. Om de overstap van fossiele bronnen op elektriciteit en groene waterstof te versnellen moeten bestaande technologieën sneller naar een hoger niveau worden getild. Het Fieldlab Industriële Elektrificatie gaat daar een belangrijke rol in spelen.

Het Fieldlab Industriële Elektrificatie (FLIE), is een gezamenlijk initiatief van Deltalinqs, Port of Rotterdam, InnovationQuarter, FME en TNO en wordt in nauwe samenwerking met de EFRO-subsidie, de Gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid Holland vormgegeven.

TNO is verantwoordelijk voor de investering en zal daarnaast een deel van de ontwikkelingen in het internationale shared innovatie programma VoltaChem in de centrale hub van de onderzoeksfaciliteit gaan opschalen.

Demonstraties in de praktijk

In de onderzoeksfaciliteit komen drie type installaties te staan die passen bij het cluster en die in de praktijk gedemonstreerd kunnen worden. Het gaat daarbij om technieken op het gebied van industriële warmte, inpassing van groene waterstof en directe conversie van CO2, die allemaal gebruik maken van duurzame elektriciteit.

Fabrikanten van apparaten en installaties kunnen hier de werking van hun nieuwste warmtepompen, elektrische boilers, electrolysers of conversieprocessen aan potentiële klanten laten zien als laatste stap naar marktintroductie.

Het bijzondere van de faciliteit is het kunnen inpassen van nieuw ontwikkelde apparatuur in bestaande installaties. Dat maakt het initiatief ook uniek: de infrastructuur vormt de schakel tussen de ontwikkellabs van fabrikanten en kennisinstellingen zelf en de industriële praktijk.

Van veelbelovend naar realiteit

De faciliteit is gericht op integratie, demonstratie en verbetering van elektrificatie technologieën, zoals warmtepompen (Power-2-Heat), hoge temperatuur warmteopslag, electrolysers (Power-2-Hydrogen) of groene waterstof conversieprocessen (Power-2-Chemicals/-Fuels) onder realistische omstandigheden.

De komende jaren moeten deze technologieën van veelbelovend naar realiteit worden getild. Voor de markt zijn de risico’s nu nog te groot om zo’n lab zelf te financieren. Ook lopen de sectoren en belangen te veel uiteen om dit gezamenlijk op te pakken. Door dit initiatief van de genoemde partners met nationale en regionale overheden als aanjager wordt die barrière geslecht.

Belangen samenbrengen

Ook brengt de faciliteit innovatieve fabrikanten uit de FME achterban samen met Deltalinqs-bedrijven in het havengebied om nieuwe apparatuur te gebruiken waarmee productieprocessen verduurzaamd kunnen worden. Daar blijken de belangen gemeenschappelijk.

Marktonderzoek onder een groot aantal partijen heeft uitgewezen dat er behoefte is aan bundeling van kennis en praktijkdemonstraties rondom industriële elektrificatie. De onderzoeksfaciliteit staat open voor de maakindustrie, industriële bedrijven die willen vergroenen en onderzoeksinstellingen.

Nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid

Hoofddoel van de onderzoeksfaciliteit in FLIE is versnelling van de elektrificatie van de industrie om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Daardoor zal het ook bijdragen aan nieuwe duurzame bedrijvigheid en hoogwaardige werkgelegenheid door de innovaties die het gaat opleveren.

Een derde voordeel is dat het Rotterdamse havengebied weer interessanter wordt voor internationale partijen hun producten hier te demonstreren dan wel zich hier te vestigen.

Laat je verder inspireren

8 resultaten, getoond 1 t/m 5

Tien wetenswaardigheden over CO2 afvang en opslag (CCS)

Informatietype:
Insight
18 oktober 2023
Om de klimaatdoelstellingen te halen is afvang en opslag van CO2 onontkoombaar. Hoe werkt dat? Waar vang je de CO2 af en waar sla je het op? Wij leggen het uit.

Unieke technologie voor afvang CO2 en conversie naar groene chemicaliën

Informatietype:
Nieuws
16 maart 2023

Podcast SEWGS: transformeer de industrie

Informatietype:
Podcast
1 januari 2023
1 aflevering

SEWGS: revolutionaire CO2-reductietechnologie

Informatietype:
Webinar
20 december 2022
1 aflevering

CO2-afvang voor de industrie

Informatietype:
Artikel