Onderzoeksfaciliteit voor negatieve CO2 emissies

Per jaar gaat er wereldwijd zo’n 35 miljard ton aan CO2 de atmosfeer in. Die bevat momenteel 400 ppm (parts per million) aan CO2 en die waarde moet terug naar het pré-industriële niveau van 300 ppm. Afvang en vervolgens opslag en hergebruik van uitgestoten CO2 zijn volstrekt onvoldoende om dat niveau te bereiken.

Daarom gaat TNO met partijen in een nieuwe onderzoeksfaciliteit voor Negatieve Emissie Technologieën (NET) werken aan technologieën om CO2 uit de lucht te halen en nuttig te gebruiken. Dat is nu nog veel te complex en te duur.

Er bestaan verschillende technologieën om CO2 uit de lucht te verwijderen, ‘direct air capture’ (DAC) genaamd, maar die staan allemaal nog in de kinderschoenen. Voor het handjevol bedrijven dat hieraan werkt is het technisch en economisch ook nog lang geen gelopen race. Ook is nog niet duidelijk welke technologie het meest kansrijk is. TNO wil daar samen met bedrijven en andere kennisinstellingen antwoorden op vinden. De NET-faciliteit wordt gefinancierd door het ministerie van EZK.

Open innovatie faciliteit

TNO gaat zich richten op de technologieën van absorptie (het opnemen van stoffen in vloeistoffen) en adsorptie (het opnemen van stoffen aan vaste stoffen) om de CO2 uit de lucht te halen. In de testinstallaties gaat TNO experimenteren met uiteenlopende stoffen en technieken. Bovendien kunnen bedrijven hier hun vindingen en apparaten beproeven en valideren onder realistische omstandigheden. De NET-faciliteit is een geavanceerde open innovatie faciliteit, waarmee ons land een prominente rol kan spelen in het testen, perfectioneren en realiseren van negatieve emissietechnologieën. De onderzoeksfaciliteit vormt een unieke nationale infrastructuur en gaat ook deel uitmaken van het Europese platform voor afvang, opslag en hergebruik van CO2 (ECCSEL).

CO2 omzetten in nuttige producten

TNO heeft in nationale en internationale projecten veel kennis opgebouwd en technologieën ontwikkeld om CO2 bij de industrie af te vangen en die vervolgens om te zetten in nuttige producten. Dat is ook het doel van de onderzoeksfaciliteit: zorgen dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer fors afneemt en die ondergronds opslaan dan wel hergebruiken. Te denken valt aan chemische bouwstoffen of synthetische brandstoffen. In gebieden waar geen of nauwelijks CO2-uitstoot en dus afvang is, kan uit de lucht verwijderde CO2 dienen om te converteren in chemische bouwstoffen of hernieuwbare brandstoffen voor bijvoorbeeld wegtransport en scheepvaart.

In Nederland is de glastuinbouw een sector waarvoor DAC interessant is. CO2 laat de gewassen in kassen beter groeien. Momenteel is verreweg de meeste CO2 die tuinders toedienen van fossiele oorsprong. DAC biedt de mogelijkheid om de teelt verder te ‘defossiliseren’, ofwel CO2-neutraal te maken.

Technische en economische haalbaarheid

De NET-faciliteit voorziet in een grote behoefte omdat in de kern veelbelovende technologieën vaak niet tot wasdom komen omdat partijen het te risicovol vinden er geld in te steken. Nu beschikken gevestigde bedrijven, maar ook startups, over een test- en demonstratieomgeving waar ze samen met TNO en universiteiten kunnen innoveren. In het lab gaat TNO samen met partners proefinstallaties bouwen om de technische en economische haalbaarheid van nieuwe technologieën te demonstreren. Zo fungeert de onderzoeksfaciliteit NET als een springplank om DAC-technieken te ontwikkelen die de hoeveelheid CO2 terugdringen en ook nieuwe bedrijvigheid in ons land creëren.

Laat je verder inspireren

8 resultaten, getoond 1 t/m 5

Tien wetenswaardigheden over CO2 afvang en opslag (CCS)

Informatietype:
Insight
18 oktober 2023
Om de klimaatdoelstellingen te halen is afvang en opslag van CO2 onontkoombaar. Hoe werkt dat? Waar vang je de CO2 af en waar sla je het op? Wij leggen het uit.

Unieke technologie voor afvang CO2 en conversie naar groene chemicaliën

Informatietype:
Nieuws
16 maart 2023

Podcast SEWGS: transformeer de industrie

Informatietype:
Podcast
1 januari 2023
1 aflevering

SEWGS: revolutionaire CO2-reductietechnologie

Informatietype:
Webinar
20 december 2022
1 aflevering

CO2-afvang voor de industrie

Informatietype:
Artikel