Informatietype:
Project
Thema:
Bio-Aromatics scale-up
Unit:
High Tech Industry

Relement: aromaten winnen uit biomassa

Van alle chemicaliën is zo’n veertig procent aromatisch. De producten die we dagelijks gebruiken, van verf tot plastic, bevatten vrijwel allemaal aromaten. Maar het winnen van deze chemische grondstoffen gebeurt nog altijd uit aardolie en dat veroorzaakt veel uitstoot van CO2. TNO werkt onder de vlag van Shared Research Center Biorizon sinds 2013 samen met partners aan het maken van aromaten uit biomassa.

Relement: aromaten winnen uit biomassa

Prestaties bio-aromaten

De bio-aromaten die TNO heeft ontwikkeld blijken ook nog eens betere prestaties in een eindproduct te geven. Een verf wordt bijvoorbeeld harder en krasvaster. Producenten van onder meer coatings willen deze bio-aromaten dan ook graag toepassen in hun producten. Daarvoor is opschaling nodig om bio-aromaten commercieel te kunnen produceren.

Aromaten winnen uit biomassa

TNO heeft hiervoor spin-off bedrijf Relement opgericht en de huidige TNO bio-aromaten technologie exclusief aan Relement gelicenseerd. Deze spin-off richt zich op het verder ontwikkelen, opschalen en commercialiseren van de TNO-technologie. Relement verwacht een eerste commerciële toepassing van bio-aromaten in coatings.

Klant vraagt erom

Duurzame productie van aromaten draagt in belangrijke mate bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen in de chemische sector. Veel producten waarin aromaten worden toegepast, zoals coatings, smeermiddelen en lijmen zijn moeilijk te recyclen. Juist voor deze producten is het noodzakelijk om biobased grondstoffen toe te passen. Het aromatische bestanddeel is vaak de missende link om tot een volledig biobased product te komen. De biogebaseerde economie is een groeimarkt, niet alleen doordat de overheid initiatieven op dit gebied stimuleert, maar ook steeds meer omdat bedrijven wereldwijd er serieus werk van willen maken. Grote merken variërend van de auto-industrie tot consumentenproducten zijn hierin actief, al dan niet gedwongen door vraag van de klant.

Tijd voor opschaling

TNO is al sinds 2013 actief in het Shared Research Center Biorizon met als hoofdkwartier de Green Chemistry Campus in West-Brabant waar het met bedrijven en kennispartners technologieën ontwikkelt voor de productie van aromaten uit restanten biomassa. In de afgelopen jaren heeft TNO hier pre-pilot skids gerealiseerd waarmee diverse bio-aromaten op kilogramschaal geproduceerd kunnen worden. Hiermee is het fundament voor spin-off bedrijf Relement gelegd doordat TNO significante samples kon produceren waarmee het bedrijfsleven applicatietesten op labschaal kon uitvoeren.

Wereldwijd voorop lopen

Relement zal als eerste bedrijf wereldwijd opschaling van functionele bio-aromaten realiseren, die toegepast kunnen worden in bovengenoemde moeilijk te recyclen toepassingen zoals coatings. Als de opschaling slaagt, ligt de weg open om aromaten uit biomassa grootschalig uit te rollen. Dat is waar men wereldwijd op zit te wachten.

TNO spin-off Relement is in gesprek met investeerders en chemische bedrijven die kansen zien in deze baanbrekende technologie. Bij een succesvolle opschaling en implementatie kunnen we de wereld laten zien voorop te lopen en stimuleren we tegelijk innovatie en bedrijvigheid in ons land. Ondertussen blijft TNO met het Vlaamse VITO en de chemische industrie in Biorizon samenwerken aan de ontwikkeling van technologieën die commerciële productie van bio-aromaten mogelijk maken. TNO zal zich gaan richten op de volgende generatie bio-aromaten zoals bijvoorbeeld fenol en zal tevens furaanexpertise verder uitbreiden.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich kosteloos aansluiten bij de Biorizon Community.

Laat je verder inspireren

11 resultaten, getoond 1 t/m 5

VitalTissue krijgt 1,5 miljoen euro om menselijk restweefsel beschikbaar te maken voor onderzoek

Informatietype:
Nieuws
10 oktober 2023
VitalTissue krijgt 1,5 miljoen euro om een nieuwe infrastructuur in te richten waarmee vitaal menselijk restweefsel beschikbaar en bruikbaar wordt gemaakt voor gezondheidsonderzoek in Nederland.

VitalTissue ontvangt ZonMW Parel

Informatietype:
Nieuws
11 mei 2023

Toekomstbestendige zorg: Implementatie van leefstijl

Informatietype:
Nieuws
29 maart 2023

Veldraadpleging Leefstijlgeneeskunde: Jouw mening telt!

Informatietype:
Nieuws
22 september 2022

TNO op Lowlands smaakt naar meer

Informatietype:
Nieuws
22 augustus 2022