Direct naar de inhoud

De impact van Econometrie bij TNO

Het werk van TNO heeft impact op de samenleving. Onze econometristen leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Hun opdrachten lopen uiteen van wetenschappelijk onderzoek tot consultancy, van beleidsstudies tot testen. Saaie routine kom je als econometrist bij TNO niet tegen.

Doordat TNO toegepast onderzoek doet, werk je op het snijvlak tussen de universiteit en het bedrijfsleven. Je past theoretische technieken toe in een nieuwe context en maakt altijd de verbinding met de markt. Je werkt aan projecten met veel diversiteit in inhoudelijke probleemstelling en klantsituatie. SynchroMania bijvoorbeeld, kan worden ingezet om de bewustwording  rondom een efficiëntere planningsmethode van containervervoer te vergroten, Smart Data Factory voor het real-time delen van data in de logistieke keten. Andere projecten zijn Prescriptive policing waarbij voorspelmodellen politie en justitie helpen om hun werk te doen en Multilevel Energy Optimisation waarin de effectiviteit van CO2 reductie maatregelen kan worden vastgesteld. Dit zijn voorbeelden van maatschappelijk relevante innovaties waarbij onze econometristen hun eigen expertise inzetten om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn.

De projecten waar onze econometristen aan werken gaan over onderwerpen binnen vijf thema’s: industrie, gezond leven, leefomgeving, defensie & veiligheid, en energie. Zij werken bijvoorbeeld aan de serious game SynchroMania voor efficiëntere planning van containervervoer, Smart Dairy Farming waarin real-time sensordata in een complexe keten de duurzaamheid verhoogt, Multilevel Energy Optimization met als doel het versnellen van de energietransitie in Nederland door inzet van duurzame, lokale energie-initiatieven, een business case voor Truck Platooning waarbij vrachtwagens in colonne rijden  en  de vervanging van de F-16. Daarnaast heeft TNO meegewerkt aan de eerste versie van het World Prosperity Outlook, waarin statistische analyses zijn uitgevoerd op inkomensverdelingen wereldwijd.

Bij TNO kun je de kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan direct vertalen naar de praktijk. We werken aan veel uiteenlopende projecten en je kunt je ontwikkelen in welke richting je maar wilt, manager, inhoudelijk expert, consultant, projectmanager of business developer. Als je zelf de regie pakt, is er veel mogelijk binnen TNO voor econometristen.

TNO heeft altijd behoefte aan up-to-date kennis van nieuwe technieken en goed kwantitatief modelleerwerk. Je werkt veel samen met experts op andere vakgebieden en met het bedrijfsleven. Dat maakt het werkveld breed en afwisselend.

Get to know TNO!
TNO en jouw studie

TNO Job alert

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.