Infrastructuur

De Nederlandse infrastructuur bestaat uit (spoor)wegen en kunstwerken zoals sluizen, bruggen en tunnels. Deze infrastructuur draagt onze samenleving en economie. Terwijl de bestaande infrastructuur veroudert, is het gebruik steeds intensiever. Jaarlijks geven de beheerders samen circa 6 miljard euro uit aan het in stand houden van die bestaande infrastructuur. Als de toestand en belasting van infrastructuur bekend zijn, kan dit de basis vormen voor doordachte beslissingen over reparatie, renovatie en vervanging.

TNO werkt aan samenhangende verzameling van technologieën om bestaande infrastructuur te beoordelen en onderhoud- en vervanging te optimaliseren:

 • Levensduurverlenging. Met een helder toekomstbeeld en betere informatie over de huidige en toekomstige staat van de assets, valt er voor infrabeheerders veel te winnen.
 • Monitoring en verkeersbelasting. Het monitoren van kunstwerken, wegen en spoor helpt de huidige toestand nauwkeuriger en soms ook goedkoper vaststellen. Door de meetgegevens als input van een voorspellend model te gebruiken, ontstaat nauwkeuriger inzicht in de restlevensduur. Oftewel: meten, voorspellen en beslissen.
 • Veiligheid en risicoanalyse van de infrastructuur (probabilistiek). Onder meer door onderzoek en innovatie op het vlak van waterveiligheid, tunnelveiligheid, constructieve veiligheid en het onderzoeken van de werkelijke verkeersbelasting van kunstwerken.
 • Duurzame infrastructuur. Door te kijken naar milieuprestaties van weg en kunstwerken, innovaties te ontwikkelen voor weg en beton en door oplossingen te ontwikkelen die geluid en trillingsoverlast in kaart brengen of verminderen. TNO meent dat de CO2-uitstoot met minstens 40% kan worden verminderd.
 • Lab testen en schadeonderzoek. In ons MEC Bouwlab hebben we de middelen om onderzoek te doen aan monsters onder geconditioneerde omstandigheden. Daarnaast voeren wij regelmatig schadeonderzoek uit in het veld.

Toepassingsgebieden

TNO zet in op verlenging van de veilige levensduur van infrastructuur in de breedte. Belangrijkste toepassingsgebieden zijn:

 • Stalen kunstwerken. We werken aan levensduurverlenging, berekenen de realistische verkeersbelasting en monitoren en verbeteren staalconstructies.
 • Betonnen kunstwerken. Zelfde combinatie van technieken passen wij ook toe op betonnen constructies.
 • Natte kunstwerken en waterveiligheid. We zetten kennis over risicobenadering en methodieken in bij onderzoeken aan sluizen en andere natte kunstwerken. Onze constructie- en materiaalkennis zetten we in om constructies te beoordelen en innovaties te ontwikkelen.
 • Asfalt en wegenbouw. Door innovatief asfalt te ontwikkelen, wegen te monitoren, oplossingen te bedenken voor voegen en voegconstructies en methoden te realiseren die zorgen voor een betere beoordeling van asfalt.
 • Spoorwegen. We werken aan het monitoren van rails en bovenleidingen en het beperken van overlast door geluid en trillingen en onderzoeken bruggen en viaducten.
 • Tunnels. Het leveren van specialistische kennis voor de specifieke vraagstukken van tunnels, bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid. Ook dragen we bij aan de realisatie van wet- en regelgeving.
 • Leidingen. Gasleidingen, stadsverwarming, waterleidingen, olieleidingen, persriolen, ondergrondse hoogspanningsleidingen – alle lopen ze het risico om door grondzettingen te worden beschadigd. Met sensoren en simulatiemodellen brengt TNO de kwaliteit van deze ondergrondse leidingen voor assetmanagers in kaart.
 • Dijken. Specifieke oplossingen voor monitoring van dijken zijn ontwikkeld in het kader van het IJkdijk programma.
Nieuws

Uitstel groot onderhoud A12 dankzij verjongingscrème

09 juni 2017
Rijkswaterstaat voorziet de A12 tussen Bunnik en Veenendaal dit weekend in beide richtingen van een 'verjongingskuur'. Het wegdek wordt voorzien van een ‘verjongingscrème’ die in het asfalt trekt en zorgt... Lees verder

Buildings & Infrastructure
Contact

Ir. Arie Bleijenberg

 • infrastructuur
 • asset management
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.