Infrastructuur Nederland

De Nederlandse infrastructuur bestaat uit (spoor)wegen en kunstwerken, zoals sluizen, bruggen en tunnels. Deze infrastructuur draagt onze samenleving en economie. Terwijl de bestaande infrastructuur veroudert, is het gebruik steeds intensiever.

Infrabeheerders geven circa 6 miljard euro per jaar uit aan het in stand houden van de bestaande infrastructuur. De toestand en belasting van de infrastructuur vormen de basis voor doordachte beslissingen over reparatie, renovatie en vervanging. TNO werkt aan technologieën om de bestaande infrastructuur in Nederland te beoordelen en om onderhoud en vervanging te optimaliseren.

LEVENSDUURVERLENGING VAN KUNSTWERKEN

Met betere informatie over de huidige en toekomstige staat van de stalen en betonnen kunstwerken, valt er voor infrabeheerders veel te winnen. TNO is gespecialiseerd in het beoordelen van de constructieve veiligheid en levensduur van constructies.

MONITORING EN VERKEERSBELASTING

Monitoring van kunstwerken, wegen en spoor helpt de huidige conditie vast te stellen. Door de meetgegevens als input van een voorspellend model te gebruiken, ontstaat nauwkeuriger inzicht in de toekomstige conditie en restlevensduur. Betere conditievoorspelling zorgt voor kostenbesparing en voorkomt verkeershinder, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

VEILIGHEID EN RISICOANALYSE VAN INFRASTRUCTUUR (PROBABILISTIEK)

TNO doet onderzoek en innovatie op het vlak van waterveiligheid, tunnelveiligheid, constructieve veiligheid en het onderzoeken van de werkelijke verkeersbelasting van kunstwerken.

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

TNO zet zich in voor duurzame infrastructuur:

• met methodes om milieuprestaties van wegen en kunstwerken te bepalen,
• innovaties te ontwikkelen voor wegen en beton,
• door oplossingen te ontwikkelen, die geluid en trillingsoverlast in kaart brengen of verminderen.

LAB TESTEN EN SCHADEONDERZOEK

In het MEC-Bouwlab doet TNO onder geconditioneerde omstandigheden onderzoek aan monsters. Zoals naar het langetermijngedrag van de weg en eigenschappen van constructies. Daarnaast voeren wij regelmatig schadeonderzoek uit van constructies.

Ons werk

BTIC bevordert wonen en werken in klimaatneutrale bouw en infrastructuur

Het vliegwiel voor bouw-, ontwerp-, en techniekinnovatie. Dat is het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Door bedrijfsleven, kennisinstellingen, ministeries en koepelorganisaties te laten samenwerken... Lees verder
Nieuws

Uitstel groot onderhoud A12 dankzij verjongingscrème

09 juni 2017
Rijkswaterstaat voorziet de A12 tussen Bunnik en Veenendaal dit weekend in beide richtingen van een 'verjongingskuur'. Het wegdek wordt voorzien van een ‘verjongingscrème’ die in het asfalt trekt en zorgt... Lees verder
Nieuws

Provincie Zuid-Holland, Ooms Civiel en TNO werken samen om CO₂-uitstoot en brandstofverbruik terug te dringen

11 oktober 2016
TNO en Ooms Civiel voeren sinds 2015 gezamenlijk onderzoek uit naar asfaltmengsels met een lage rolweerstand. TNO onderzoekt welke parameters in het asfaltmengsel maatgevend zijn voor de rolweerstand en... Lees verder
Nieuws

Toekomstbestendige infrastuctuur door Kennisuitwisseling

01 juni 2015
Toonaangevende experts uit Australië, Verenigde Staten, Duitsland en Nederland bespraken 21 mei de uitdagingen ten aanzien van verouderende infrastructuur waar hun respectievelijke landen mee worstelen.... Lees verder

Buildings & Infrastructure
Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.