Infrastructuur Nederland

De Nederlandse infrastructuur bestaat uit (spoor)wegen en kunstwerken, zoals sluizen, bruggen en tunnels. Deze infrastructuur draagt onze samenleving en economie. Terwijl de bestaande infrastructuur veroudert, is het gebruik steeds intensiever. TNO werkt aan technologieën om de bestaande infrastructuur in Nederland te beoordelen en om onderhoud en vervanging te optimaliseren.

Meer weten of samenwerken?

Neem contact op met Willy Peelen

Contact opnemen

LEVENSDUURVERLENGING VAN KUNSTWERKEN

Infrabeheerders geven circa 6 miljard euro per jaar uit aan het in stand houden van de bestaande infrastructuur. De toestand en belasting van de infrastructuur vormen de basis voor doordachte beslissingen over reparatie, renovatie en vervanging. 

Met betere informatie over de huidige en toekomstige staat van de stalen en betonnen kunstwerken, valt er voor infrabeheerders veel te winnen. TNO is gespecialiseerd in het beoordelen van de constructieve veiligheid en levensduur van constructies.

MONITORING EN VERKEERSBELASTING

Monitoring van kunstwerken, wegen en spoor helpt de huidige conditie vast te stellen. Door de meetgegevens als input van een voorspellend model te gebruiken, ontstaat nauwkeuriger inzicht in de toekomstige conditie en restlevensduur. Betere conditievoorspelling zorgt voor kostenbesparing en voorkomt verkeershinder, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

VEILIGHEID EN RISICOANALYSE VAN INFRASTRUCTUUR (PROBABILISTIEK)

TNO doet onderzoek en innoveert op het vlak van waterveiligheid, tunnelveiligheid, constructieve veiligheid en het onderzoeken van de werkelijke verkeersbelasting van kunstwerken.

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

TNO zet zich in voor duurzame infrastructuur:

• met methodes om milieuprestaties van wegen en kunstwerken te bepalen,
• innovaties te ontwikkelen voor wegen en beton,
• door oplossingen te ontwikkelen, die geluid en trillingsoverlast in kaart brengen of verminderen.

LAB TESTEN EN SCHADEONDERZOEK

In het Bouwinnovatie Lab doet TNO onder geconditioneerde omstandigheden onderzoek aan monsters. Zoals naar het langetermijngedrag van de weg en eigenschappen van constructies. Daarnaast voeren wij regelmatig schadeonderzoek uit van constructies.

Ons werk

BTIC bevordert wonen en werken in klimaatneutrale bouw en infrastructuur

Het vliegwiel voor bouw-, ontwerp-, en techniekinnovatie. Dat is het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Door bedrijfsleven, kennisinstellingen, ministeries en koepelorganisaties te laten samenwerken... Lees verder

Veilige en Duurzame Leefomgeving
Contact