Circulaire Economie & Milieu: ‘Verduurzaming richting geven en versnellen’

Verduurzaming is misschien wel dé grootste maatschappelijk uitdaging. Bij overheden en het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal, staat het onderwerp hoog op de agenda. De breedte en complexiteit brengt echter grote onzekerheid met zich mee over de meest geschikte oplossingen en de snelheid van implementatie. TNO is de partij die daarbij kan helpen.

Dat we moeten verduurzamen is duidelijk, maar hoe gaan we bijvoorbeeld de afspraken die zijn gemaakt tijdens de klimaatconferentie eind 2015 in Parijs waarmaken? De unit Circulaire Economie & Milieu helpt om de transitie naar een duurzame samenleving te bewerkstelligen en richting te geven. Het creëren van een circulaire economie, waarin hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd worden, is daarbij het einddoel.

CIRCULAIRE ECONOMIE: ECONOMIE VERSTERKEN EN FOOTPRINT VERLAGEN

We helpen klanten om de doelstellingen van het grondstofakkoord (50% reductie van grondstofgebruik in 2030) te halen. “Met onze domeinkennis en technische, sociale en economische expertise bieden we overheden en bedrijven een kompas voor de transitie naar een circulaire economie. Wat voor impact heeft een verandering in materiaalgebruik, zowel uitgedrukt in euro’s als CO2-emissies? Welke aanpak heeft het meeste effect? Wat kan een bedrijf of regio zelf doen aan deze transitie? Dat zijn typische vraagstukken waar we ons op richten. Met onze brede expertise en domeinkennis zijn we in staat passende oplossingen te bieden in bijvoorbeeld de bouw en kunststoffenindustrie”, legt Marinke Wijngaard, managing director van de unit Circulaire Economie & Milieu uit. Zo brengen we hele specifieke hoogwaardige technologie in om circulaire producten te maken en reststromen te verwaarden tot nieuwe grondstoffen. Denk aan het circulair ontwerpen van een matras, het chemisch recyclen van tapijt en het produceren van aromaten vanuit organisch afval. Maar denk ook aan het maken van circulair beton en het logistiek optimaliseren van vraag en aanbod voor reststoffen in de bouw.

GEZONDE LEEFOMGEVING EN KLIMAAT

Naast onze activiteiten gericht op het versnellen van de transitie naar een circulaire economie richten we ons op een gezonde leefomgeving en het klimaat. We ontwikkelen sensoren en modellen die de kwaliteit van de leefomgeving en bijvoorbeeld industriële veiligheid en risico’s in kaart brengen. Aanvullend gaat het over de ontwikkeling van sensoren voor specifieke stoffen in grondwater tot mobiele sensoren die gebruikt worden om de luchtkwaliteit in steden te meten, maar ook over meetnetten om snel overlastbronnen op te sporen. Daarnaast ontwikkelen we klimaat- en emissiemodellen die Europees gebruikt worden om bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen van Parijs te monitoren. Grondobservaties en satellietdata zijn hierbij van groot belang.

Onze ambitie is gericht op het significant vergroten van de bijdrage van de circulaire economie in het bruto nationaal product en tegelijkertijd het creëren van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Dit proces willen we versnellen en daarbij werken we samen met overheden, kennisinstituten en bedrijven binnen onder meer de bouw, infrastructuur en kunststofindustrie.

Circulaire economie Festival - Interview Ton Bastein

 

Wilt u meer weten? Lees dan hieronder verder. Wilt u met ons bijdragen aan deze onderwerpen? Neem contact dan met ons op.

In het nieuws

Contact

Ir. Marinke Wijngaard

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.