Circulaire Economie & Milieu: Verduurzaming richting geven en versnellen

Verduurzaming – dé maatschappelijke uitdaging van deze tijd. Door klimaatverandering en een kritische visie op grondstofgebruik staat het onderwerp bij bedrijven en overheden hoog op de agenda. Het belangrijkste deel van de oplossing is een circulaire economie. Als we in 2050 een volledig circulaire en duurzame economie willen bereiken, dan wordt het tijd dat we onze materialen gaan hergebruiken. Ook moeten we werken aan een schoner milieu én aan een integrale aanpak om de uitstoot van CO2 omlaag te krijgen. TNO werkt aan toepassingen en maatregelen om dat te realiseren.

Bent u benieuwd welke innovatieve ideeën TNO voor u als bedrijf of overheid kan uitvoeren?

Neem contact op

De doelstelling van het Nederlandse klimaatakkoord is 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. De cijfers zijn nog maar een tussenstap op weg naar 2050. Dan moet de opwarming van de aarde volgens de klimaatakkoorden van Parijs beperkt zijn tot 1,5 of 2 graden Celsius. Door bij te dragen aan de transitieagenda’s maakt TNO zich sterk voor die ambitieuze doelen.

Circulaire economie

TNO werkt aan toepassingen om in 2050 een volledig circulaire economie te bereiken. Die toepassingen zijn gebaseerd op de gedachte dat steden er niet alleen zijn om in te wonen, maar ook dienen als enorme voorraadkast aan herbruikbare materialen. Zo werken we aan technologieën om uit afgedankte plastics weer nieuwe hoogwaardige kunststoffen te maken. En ook voor de bouw ontwikkelen we mogelijkheden om te verduurzamen.

Met technische, sociale en economische expertise helpen we overheden en bedrijven op weg naar verdere verduurzaming. Door een integrale blik op mogelijke scenario’s en directe lijnen met de meest uiteenlopende expertisegebieden die TNO rijk is, vinden we op elke vraag het passende antwoord, of het nu gaat om een dilemma rond beleid of een technologische uitdaging.

Milieu en klimaat

Voor een gezond milieu bouwen we modellen en sensoren die de kwaliteit van de leefomgeving en industriële veiligheid in kaart brengen. Denk aan sensoren die specifieke stoffen meten in het grondwater of de lucht, zoals fijnstof door het verkeer, uitstoot door landbouw en microplastics. Ook bouwen we meetnetten om overlastbronnen op te sporen, waaronder schadelijke geluidsemissies.

Voor het klimaat ontwikkelen we modellen om de afspraken van Parijs te monitoren en klimaatverandering de baas te worden. Waar ontstaan broeikasgassen, hoe ontwikkelen ze zich en wat kunnen overheden en bedrijven ertegen doen? Met satellietobservaties analyseren we schadelijke emissies in de atmosfeer, terwijl we voor toepassing op de grond, modellen en kleine sensoren bouwen die de blootstelling aan zwevende deeltjes en broeikasgassen meten en voorspellen.

Op de hoogte blijven?

Niemand weet wat de toekomst precies gaat brengen. Maar er ligt wel het einddoel van een circulaire economie in 2050. Daarom heeft TNO de ambitie om de CO2-uitstoot in ons land te verminderen, meer grondstoffen te hergebruiken, recyclingtechnologieën in te zetten voor circulaire plastics, 30% minder nieuwe materialen te gebruiken in de bouw en emissies te verminderen.

TNO Insights

Twee veelbelovende methodes om plastic folies te recyclen

01 september 2020
Het grote voordeel van plastic is dat het een zeer veelzijdig materiaal is, dat je ook nog eens goedkoop kunt produceren. Het nadeel van plastic is echter dat het na gebruik erg lastig te recyclen is,... Lees verder
TNO Insights

Pyrolyse: oude matrassen recyclen, op moleculair niveau

16 september 2020
Wij Nederlanders gooien jaarlijks zo’n 1,2 miljoen matrassen weg. Een flinke stapel, inderdaad. En recycling blijkt lastig: het merendeel van die oude matrassen belandt daardoor in verbrandingsovens. Daarbij... Lees verder
Nieuws

Meer inzicht in overlast houtrook door haarden en kachels

08 juni 2020
Houtrook veroorzaakt door particuliere stook van hout in openhaarden en kachels staat ter discussie. Dit komt door zowel de bijdrage aan de totale fijnstofemissie in Nederland - deze is vergelijkbaar... Lees verder
Nieuws

Nieuw onderzoeksprogramma maakt plastic verpakkingen geschikt voor circulaire economie

02 april 2020
Plastic retail verpakkingen moeten beter worden gerecycled en opnieuw ingezet kunnen worden in de verpakkingsindustrie. Dit leidt tot aanzienlijk minder CO2-uitstoot en draagt bij aan de circulaire economie.... Lees verder
Nieuws

Hergebruik van plastic leidt tot schonere, gezondere en slimmere toekomst voor Indonesië

12 maart 2020
Plasticafval is in Indonesië een landelijk probleem geworden. Incorrecte verwerking van vast afval - waaronder inadequate materiaalverwerking, inzameling en transport en ongecontroleerde lozing en verbranding... Lees verder
Nieuws

Nieuwe afspraken IenW, RWS en TNO stimulans voor innovatie

28 januari 2020
Het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en TNO zijn afgelopen donderdag een nieuw partnership aangegaan voor een periode van vier jaar. Daarin zijn afspraken gemaakt over toegepast onderzoek en uitwisseling... Lees verder
Nieuws

Methaanonderzoek bij offshore gaswinning door TNO 

13 november 2019
De Nederlandse olie en gasindustrie wil in twee jaar tijd de methaanuitstoot op zee halveren en daarvoor zijn betrouwbare cijfers nodig. Lees verder
Contact

Ir. Marinke Wijngaard

  • Circulaire Economie
  • Luchtkwaliteit
  • Gezondheid en Milieu

Laat je verder inspireren over de Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.