Environmental Modelling, Sensing & Analysis

Complexe vraagstukken over milieu en circulaire economie. Daarmee bent u bij Environmental Modelling, Sensing & Analysis (EMSA) aan het juiste adres. Met een multidisciplinaire aanpak van meten en detecteren en vanuit een onafhankelijke positie realiseren we samen met u oplossingen op maat.

Meer weten over Environmental Modelling, Sensing & Analysis?

Contact
Roetdeeltjes in beeld gebracht

Hoe weet ik als overheid dat de verstrekte milieusubsidie haar vruchten afwerpt? Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in mijn gemeente? Hoe identificeer en karakteriseer ik productvreemde deeltjes die een veiligheidsrisico opleveren in mijn farmaceutische productieproces? Wat kan ik doen om de veiligheid van mijn bedrijventerrein voor zowel de werknemers als de omgeving te verbeteren? Zeker met de klimaatdoelen voor 2020 en de doelen voor de circulaire economie in 2050 staan overheden, bedrijven, industrieën en andere organisaties meer dan ooit voor een maatschappelijke uitdaging.

Meten is weten

Het verzamelen van feitenmateriaal door meten en detecteren is de kern van onze kwaliteit. Meten is weten. Met monsternamestrategieën, analysemethoden en sensoriek leveren wij oplossingen voor uw meest complexe vragen naar onbekende en schadelijke stoffen. Multidisciplinaire samenwerking en extreem hoge expertise onderscheiden ons van de adviesmarkt.

Schadelijke stoffen

Door toepassing van nieuwe materialen, elektronica, isolaties en lijmsoorten belanden stoffen in het binnenmilieu – van huizen en kantoren tot vliegtuigen. Door specifieke monstername en geavanceerde meet- en analysemethoden zijn we in staat om deze stoffen tot zeer lage detectieniveaus te detecteren. In het buitenmilieu onderzoeken we fijnstof, broeikasgassen, organische verbindingen, pesticiden, asbest, nanodeeltjes en microplastics in lucht, water, grondwater, bodem en vaste stof. Met sensoren in het veld en in het productieproces weten we real-time informatie in te winnen over deze stoffen. Zo helpen we u sneller en preciezer te reageren op verontreinigingen, calamiteiten en gezondheidsrisico’s.

Defecten in materialen en producten

Als experts van EMSA onderzoeken we ook materiaaldefecten, product falen en productdefecten: waardoor kunnen binnen het hele productieproces zaken misgaan? Denk aan een installatie die faalt tijdens het gebruik, materiaal dat sneller dan wenselijk degradeert, deeltjes die in uw product worden gevonden en daar niet thuishoren of aan aanslag op een materiaal. Met probleemoplossingen en materiaalonderzoek achterhalen we de oorzaak en geven we u advies. We bemeten vooral niet-standaard, complexe analyses in moeilijke matrices. Daarvoor beschikken we over unieke faciliteiten, van beeldanalysetechnieken tot polarisatiemicroscopie.

Upcycling van plastic

Gerecycled plastic is in het algemeen van laagwaardiger kwaliteit dan het oorspronkelijke product. Om het verlies van economische waarde (downcycling) om te buigen naar een proces dat leidt tot een economisch en maatschappelijk hoogwaardiger product (upcycling), ontwikkelen we kennis en sensoren voor solvolyse. In dat proces worden plastic afvalproducten opgelost, waarna u de oorspronkelijke polymeren als spiksplinternieuwe puzzelstukjes opnieuw in elkaar kunt zetten. Een bijzondere uitdaging is het filteren van additieven zoals weekmakers of brandvertragers, maar door samen te werken met de industrie rekenen we erop dat we ook deze technologie met elkaar tot wasdom brengen.

Expertisegroepen
Contact

Dr. Jorien Strijk

  • Environmental Modelling
  • Sensing & Analysis