Environmental Modelling, Sensing & Analysis

TNO is een internationaal erkend specialist in o.a. schade-, materiaal-, forensisch- en milieuonderzoek. Ons onderzoek en expertise onderscheidt zich ten opzichte van routine analyse-onderzoek.  We ontwikkelen nieuwe monsterneming- en analysemethoden om complexe vragen over effecten van schadelijke stoffen te onderzoeken. Door TNO-brede samenwerking zijn wij in staat om onderzoek te vertalen naar klantgerichte oplossingen.

Roetdeeltjes in beeld gebracht

Onderzoek naar defecten in materialen en producten

TNO onderzoekt ook materiaaldefecten en productfalen en -defecten: wat zorgt er binnen het hele productieproces voor dat zaken misgaan? Dit doen we door middel van trouble shooting en materiaalonderzoek. We zetten vooral niet-standaard complexe analyses in moeilijke matrices in. TNO beschikt over enkele unieke faciliteiten.

Analyseapparatuur die we gebruiken:
SEM-XRMA, SEM-EDX, FEG-SEM-XRMA, FEG-SEM-EDX, beeldanalysetechnieken in combinatie met FTIR, lichtmicroscopie, polarisatiemicroscopie etc.

Onderzoek naar organische verontreinigingen in onder andere binnenlucht

Door toepassingen van bijvoorbeeld nieuwe materialen, elektronica, isolaties, meubels en lijmsoorten komen stoffen in ons binnenmilieu. Zowel in huizen, gebouwen, bedrijfspanden als in vliegtuigen. Door specifieke monstername en analyse zijn wij in staat deze stoffen te detecteren tot onder huidige gangbare detectieniveau’s.

Analyseapparatuur die we gebruiken:
GC, GC-MS, GC-MS-ATD, NCI-GC-MS, LC-MS, LC-MS-MS, online-SPE, Ion chromatografie, C-Mat, ASE, SPE, ICP-MS en ECOC.

Portfolio milieuonderzoek

Het werkveld van TNO op het gebied van schade- materiaal-, forensisch- en milieuonderzoek bestaat onder andere uit:

  • Bio-monitoring, waaronder bisphenol-A, nonylfenol, octylfenol, triclosan, ethoxylaten en musk-verbindingen
  • Identificatie van nieuwe stoffen uit materialen zoals isolatie, elektronica en brandvertragers
  • Het ontwikkelen en beoordelen van monstername en analysemethoden voor onder andere binnenlucht, bodem en water (levoglucosan, hopanen, stearanen en ntro-oxypak)
  • Onderzoek naar asbest dat de overheid helpt bij het onderbouwen van beleid
  • Deeltjesanalyse SEM/RMA, waaronder: samenstelling, concentraties, deeltjesgrootteverdelingen en morfologie, waaronder asbest en minerale vezels
  • Karakterisering van nanodeeltjes en (ultra)fijn stof
  • Contra-expertises, schadeonderzoek, arbitrage en trouble shooting, productfalen, materiaalonderzoek, productdefecten, forensisch onderzoek

Tevens werken we samen met internationale organisaties zoals; CEN, ISO, ASHRAE en COST.

Onderzoek- en ontwikkelaccreditatie

Ons laboratorium bezit de nodige accreditaties van de Raad voor Accreditatie (RvA). Klik hier voor de scope (RVA L026).

Ons werk

Organisch chemisch onderzoek naar schadelijke stoffen

Onze expertise rond milieuchemisch onderzoek, met name complexe stoffen naar schadelijke en complexe stoffen in het milieu, richt zich op monstername en analysetechniek toegepast op een specifieke probleemstelling.... Lees verder
Ons werk

Onderzoek nanodeeltjes en (fijn) stof

TNO beschikt over ruime expertise voor het meten en traceren van nanodeeltjes en fijn stof in lucht, water en vaste stof. Fijn stof blijft het belangrijkste luchtkwaliteitsprobleem in Nederland. TNO kan... Lees verder

Expertisegroepen
Contact

Dr. Paul Saager

  • management
E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.