Chemical Safety Investigations (CSI)

Hoe de gezondheid en veiligheid van werknemers te borgen? Hoe kun je gezondheidsklachten onderzoeken die gerelateerd worden aan je bedrijf? Het analyseren, monitoren en beoordelen van gezondheidseffecten na blootstelling aan chemische stoffen kan uitdagend zijn. TNO heeft de expertise en faciliteiten om hierin te ondersteunen, van monitoring en analyse tot het beoordelen van blootstelling en gezondheidseffecten, evenals het reduceren dan wel voorkómen van blootstelling. Hiermee krijg je accuraat advies om de risico's te beheersen.

Meer weten over de mogelijkheden en het onderzoek van TNO?

Neem contact met ons op!

Contact

Blootstelling aan industriële chemicaliën

Als gevolg van de groeiende wereldpopulatie en toename in urbanisatie, neemt de afstand tussen industrie en leefomgeving meer en meer af. Chemische incidenten zoals in Moerdijk (Nederland) en Tjanjin (China) laten de grote impact zien op de gezondheid van werknemers en de mensen die nabij deze gebieden leven. Hierdoor is in toenemende mate aandacht ontstaan voor de blootstelling van werknemers en omwonenden aan industriële chemicaliën of bijproducten dan wel afvalproducten daarvan.

Gezonde en veilige werkomgeving is van groot belang

Bij industriële innovatie wordt daarnaast met nieuwe stoffen en processen gewerkt, die op hun beurt weer nieuwe stoffen (emerging compounds) kunnen emitteren waarvoor geen normen voorhanden zijn. Dit kan vragen oproepen ten aanzien van blootstelling en veiligheid van werknemers en omwonenden.

Kortom, een gezonde en veilige (werk)omgeving is van groot belang voor zowel werknemers en werkgevers als omwonenden. Maar hoe om te gaan met onvoorziene omstandigheden? En hoe te anticiperen om gezondheidseffecten die gerelateerd kunnen worden aan uw activiteiten te voorkomen of te beperken?

Gezondheidsvragen gerelateerd aan chemische stoffen

TNO’s Chemical Safety Investigation team is er voor jou om tot snelle, pragmatische en op maat gemaakte oplossingen te komen voor alle gezondheidsvragen die gerelateerd zijn aan chemische stoffen. Deze vragen kunnen variëren van chronische blootstelling aan lage hoeveelheden van stoffen tot aan hoe het best voor te bereiden op ongelukken waarbij mensen kortdurend aan hoge hoeveelheden van stoffen blootgesteld kunnen worden.

Met onze jarenlange ervaring op het gebied van monsternemingsstrategieën, chemische analyses en chemische veiligheid zijn we een erkende, neutrale, onafhankelijke partner in monitoring, beoordeling en advisering over gezondheidseffecten bij blootstelling aan chemische stoffen en de aanpak daarvan.

State-of-the-art expertise

TNO loopt voorop in innovaties, zo ben je verzekerd dat state-of-the-art kennis wordt toegepast. Op basis van jouw vragen en behoefte wordt een onderzoeksvoorstel uitgewerkt om snel een antwoord te kunnen genereren. In generieke zin kunnen de volgende onderzoeksfases onderscheiden worden:

De verschillende onderzoeksfases

ILLUSTRATIEVE PROJECTEN

TNO heeft, als neutrale, onafhankelijke organisatie, vele projecten uitgevoerd ten aanzien van Chemical Safety Investigation. Illustratieve voorbeelden zijn:

  • Meten van blootstelling aan stoffen die vrijkomen tijdens en na het aanbrengen van vloerisolatie en de beoordeling de daaraan verbonden gezondheidsrisico's;
  • Voorspelling van concentraties van chemische stoffen en evaluatie van gezondheidsrisico's na een emissie-incident;
  • Meten aan blootstelling aan intermediaire stoffen die gevormd worden tijdens productie processen
  • Beoordeling gezondheidsrisico’s van het spuiten met chroom-6-houdende verven;
  • Gebruik van innovatieve methoden: aantonen van kankerpotentie van b.v. nikkelbevattende stoffen bij inademing in een in vitro model als vervangers voor dierstudies;
  • Advisering over beschermende maatregelen om de gezondheid van werknemers te borgen;
  • Meten van persoonlijke blootstelling middels ultrasporenanalyse van bijvoorbeeld toxische stoffen, zware metalen, chemische verbindingen (zoals brandvertragers) en hun afbraakproducten in matrices zoals urine en bloed (human biomonitoring).
Environmental Modelling, Sensing & Analysis
Contact

Dr. Harrie Buist