Een duurzame chemische industrie die bijdraagt aan een duurzame samenleving. Daarvoor maakt TNO zich sterk onder de noemer ‘Sustainable Chemical Industry’. Met innovatief onderzoek in publiek-private samenwerking zetten we ons in voor de verduurzaming van zowel de chemische industrie als de producten die zij levert.

Download het whitepaper 'E-fuels: Towards a more sustainable future for truck transport, shipping and aviation'

Download

Uit welke grondstoffen maak je een product, hoe produceer je het en waarvoor pas je het toe? Bij TNO vinden we het belangrijk om de gehele waardeketen te verduurzamen. Daarom vertalen we de vraag van de industrie naar oplossingen op drie gebieden: ‘feedstock flexibility’, ‘efficient processing’ en ‘improved product functionality’.

Alternatieve grondstoffen en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen

‘Feedstock flexibility’ gaat over welke grondstoffen in een proces toegepast worden en hoe we duurzame alternatieven ontwikkelen, die de CO2-uitstoot helpen verminderen. Door onderzoek en ontwikkeling komen we tot alternatieve grondstoffen, zodat de chemische industrie minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen zoals aardolie. Tegelijk zorgen we dat de producten die de industrie verlaten, duurzamer zijn.

Biorizon; een nieuwe weg naar aromaten

Een groot deel van het onderzoek voor feedstock flexibility doen we in Biorizon, een shared research centre van VITO en TNO, dat haar hoofdlocatie heeft op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. In Biorizon ontwikkelen we technologieën om de commerciële productie van aromatische verbindingen uit biologisch afval in 2025 mogelijk te maken. Onze rol betreft zowel het ontwikkelen als het opschalen van de technologie.

Energie uit duurzame energiebronnen

Hoe organiseer je de omzetting van grondstoffen in duurzame alternatieven zo efficiënt mogelijk? Daarover gaat ‘efficient processing’. TNO bedenkt oplossingen om ervoor te zorgen dat de energie die het proces vergt, uit duurzame bronnen komt. Denk aan de zon of de wind. Daarnaast zorgen we dat de omzettingen tot een zo hoog mogelijke selectiviteit leiden, met zo min mogelijk bijproducten.

VoltaChem; elektrificatie in de chemische industrie

Onderzoek rond ‘efficient processing’ doen we grotendeels in het Shared Innovation Program VoltaChem: een initiatief van de topsector Chemie en TNO. In dit programma richten we ons op het gebruik van hernieuwbare energie voor de productie van warmte, waterstof en chemicaliën. In de onderzoekslijn Power-2-Chemicals focussen we op processen voor hogere opbrengsten met minder afval. In een andere lijn onderzoeken we de omzetting van duurzame grondstoffen zoals biomassa en CO2 met elektriciteit, naar brandstoffen en chemische bouwstenen voor plastics.

Polymere materialen

Binnen ‘improved product functionality’ werken we aan het verduurzamen van applicaties via innovatieve oplossingen in polymere materialen. Neem de coating op een raam of de folie op gelamineerd glas, die in de zomer de warmte buiten het gebouw houdt zodat de gebruiker minder hoeft te koelen. In de winter wil je dat de warmtestraling juist wel naar binnen komt. Een coating die zelf schakelt in de hoeveelheid gereflecteerde warmte, is een voorbeeld van een duurzame functionaliteit waarmee de gebruiker kosten bespaart.

Brightlands Materials Center; innovaties met polymere materialen

In het Brightlands Materials Center, een initiatief van TNO en de Provincie Limburg, werken we met partners uit de industrie in gezamenlijke programma’s aan deze en andere toepassingen. Denk ook aan innovatieve polymere materialen voor additive manufacturing, innovatieve coatings voor solar control glas én lichte, thermoplastische composieten voor de automobielindustrie. Naast de prestatie en het voorspellen van het gedrag van deze composiet voor de hele gebruiksfase, richten we ons op een ander belangrijk voordeel: de goede recyclebaarheid.

Samenwerking met bedrijfsleven

Businesscase-analyses, duurzaamheids-analyses en het opstellen van ontwikkel-roadmaps vormen een integraal onderdeel van het werk binnen ‘Sustainable Chemical Industry’. We hebben een uitstekend trackrecord op het gebied van strategische business-analyses en life cycle assesments. Wij besteden veel aandacht aan het in kaart brengen van de benodigde context van innovaties. Dit doen wij samen met het bedrijfsleven.

Ook bijdragen aan het verduurzamen van de chemische industrie?

Met de genoemde en andere innovatieve oplossingen draagt TNO samen met het bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen bij aan de verduurzaming van de Nederlandse chemische industrie. Veel van de technologieën lenen zich ook heel goed voor de ontwikkeling in de waardeketen. Zo maakt de Duitse automotive-industrie volop gebruik van Nederlandse toeleveranciers.

Heb je goede ideeën, zie je bijzondere kansen of wil je mede bijdragen aan de verduurzaming van de chemische industrie? Wij komen graag met je in contact!

Benieuwd naar de mogelijkheden om samen de industrie te verduurzamen?

Neem contact op! We zijn benieuwd naar je ideeën.

Contact opnemen
Nieuws

Brightsite Plasmalab: grote stap naar duurzame, efficiënte, industriële toepassing voor plasmatechnologie

13 december 2021
Met de opening van het Brightsite Plasmalab op de Brightlands Chemelot campus wordt een belangrijke stap gezet richting een circulaire chemische industrie zonder CO2-uitstoot. De ontwikkeling van nieuwe... Lees verder
Nieuws

Project SUNOVATE

20 januari 2021
Het SUNOVATE project richt zich op het verbeteren van de elektriciteitsopbrengst van gebouw-geïntegreerde zonnepanelen (BIPV) door opwarming van de panelen tegen te gaan, en op het verminderen van het... Lees verder
Nieuws

Duitsland en Nederland komen met een bilaterale agenda over waterstof en groene elektronen voor de industrie

15 oktober 2020
In een bilaterale virtuele workshop tussen Duitsland en Nederland hebben circa honderd deskundigen van de industrie, kennisinstellingen, regio's en overheden ideeën besproken voor een bilaterale agenda... Lees verder
Expertise

Duurzame chemie

Duurzaamheid en decarbonisatie behoren tot de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van nu, rekening houdend met een toename van de vraag naar energie en middelen. Het is van het grootste belang... Lees verder
Ons werk

4 manieren om de industrie CO2 neutraal te maken

De CO2 uitstoot van onze industrie is 30% van de totale CO2 uitstoot in Nederland. Wij zijn in Nederland nog altijd vrijwel helemaal afhankelijk van fossiele brand- en grondstoffen. TNO ontwikkelt binnen... Lees verder
TNO Insights

Hoe 'slim thermochroom glas' energie bespaart in huizen

09 maart 2021
Bij het Brightlands Materials Center (een samenwerking tussen TNO en de provincie Limburg) wordt gewerkt aan slimme thermochrome coatings voor op ramen. Die kunnen schakelen tussen warmte blokkeren en... Lees verder

Contact

Ir. Peter Wolfs

  • Chemie
  • Materiaaltransitie
  • Circulaire Economie
  • Luchtkwaliteit