VoltaChem voor elektrificatie in de chemische industrie

In het programma Voltachem richten de onderzoekspartners zich op het gebruik van hernieuwbare energie voor de productie van industriële warmte en groene waterstof. Maar ook op de productie van chemische bouwstenen met hogere opbrengsten en minder afval: Power-2-Chemicals, waarbij een product wordt geproduceerd aan zowel de kathode als de anode van de elektrochemische cel.

Download het whitepaper over E-Fuels

"E-Fuels: Towards a more sustainable future for truck transport, shipping and aviation"

Download

De internationale chemische industrie heeft een grote CO2-footprint, maar maakt tegelijk veel nuttige producten. Industriële elektrificatie is een van de oplossingsrichtingen om te komen tot een CO2-neutrale industrie en dan met name bij de productie van brandstoffen, (bio)plastics en kunstmest. Door de enorme groei in duurzame energie, die bovendien steeds goedkoper wordt, ligt er een bijzondere kans om de toepassing van deze, vaak elektrische, energie te koppelen aan de uitdaging waar de chemische industrie voor staat.

Bouwstenen uit hernieuwbare grondstoffen

Onder de noemer Power-2-Specialties maken we met elektrochemie hoogwaardige chemische bouwstenen uit hernieuwbare biogrondstoffen. Omdat de traditionele chemie is gebaseerd op goedkopere fossiele grond- en brandstoffen zoals olie en gas, won die het tot nu toe van innovatievere technologieën. Maar sinds kort maakt geavanceerde elektrochemie het mogelijk om veel sneller en efficiënter een proces te runnen. Dit, in combinatie met de noodzaak om CO2-neutraal te worden en hernieuwbare grondstoffen en energie te gebruiken, zorgt voor een interessante businesscase. Elektrochemie is daarbij met name waardevol, omdat dit tot een heel zuiver product leidt, waarbij na de reactie geen extra energie-intensieve scheidingsstappen meer nodig zijn.

Syngas en mierenzuur uit CO2

Met de onderzoekslijn Power-2-Commodities richten we ons op de directe, elektrochemische conversie van CO2, met focus op de producten syngas en mierenzuur. Anders dan bij biogrondstoffen, gaat er dus CO2 in de reactor. Wij zetten onze diepgaande kennis van elektrochemie, scheidingstechnologie, procestechnologie, opschaling en techno-economische analyses in voor bedrijven die een businesscase willen maken voor CO2-conversie op grote schaal. Onder andere brengen we in kaart wat er nodig is om het proces met de bestaande specificaties uit te voeren, welke kosten dat met zich meebrengt en om welke apparatuur dat verder vraagt bij opschaling van de technologie.

Paired elektrosynthese: anode en kathode

Bij paired elektrosynthese vindt conversie plaats aan beide kanten van de elektrochemische reactor: de anode en de kathode. In VoltaChem ontwikkelen we processen die de verschillende chemische reacties combineren om te komen tot het gewenste product. Omdat aan beide kanten een waardevol product wordt geproduceerd, verbetert vervolgens de businesscase van het elektrochemische productiesysteem aanzienlijk. Denk aan de conversie van biomassa aan beide kanten of bijvoorbeeld aan de conversie van biomassa aan de ene kant en CO2 aan de andere kant.

Power-2-Integrate

Welke impact hebben industriële elektrificatie en internationale markt- en technologieontwikkelingen op chemieclusters, vestigingsklimaat en technologiekeuzes? De ontwikkelingen in zowel de markt als de technologie gaan zo snel, dat je daar continu mee bezig zou moeten zijn. Met modellen brengen we de internationale grondstof- en energiestromen overzichtelijk in kaart, maar ook de marktvraag naar chemische producten en de kansen van nieuwe technologie. Zo hebben we een internationaal systeemmodel ontwikkeld om te experimenteren met businesscases en regelgeving in het kader van Power-2-X (industriële elektrificatie), alsook een bottom-up-model waarbij diverse scenario’s met biogrondstoffen, elektriciteit, productvraag en beprijzingen voor de businesscase worden doorgerekend.

Meer weten of deelnemen?

Wil je een grondstof elektrochemisch omzetten naar een specifiek product en dat vervolgens doorontwikkelen tot een pilot en implementeren? Wij zetten onze kennis en ervaring en ons netwerk graag samen met jou in om sneller tot productie met elektrochemische processen te komen. Dat kan op diverse manieren. De meest laagdrempelige manier is lid te worden van de VoltaChem-community, een platform waar bedrijven over de voortgang in het programma van gedachten wisselen en waar zich weer nieuwe allianties en projecten vormen. Verder kunnen we bijvoorbeeld een shared-researchprogramma opzetten, een bilateraal project of een cofinancieringsproject. Wij gaan graag met je gesprek over de mogelijkheden en je wensen.

Wil je meer weten, zie je mogelijke toepassingen of wil je deelnemen aan een shared-researchprogramma?

Benieuwd naar de mogelijkheden om samen te werken?

We vertellen je er graag meer over! Neem direct contact met ons op ›

Contact opnemen
Nieuws

TU Delft en TNO maken industrie klaar voor opschalingsfase schone fabriek

08 april 2022
Tekorten aan olie en gas laten niet alleen de prijzen van gas en benzine maar ook van kunststof, medicijnen en cosmetica stijgen. Om onze maatschappij minder afhankelijk te maken van fossiele bronnen en... Lees verder
Nieuws

E-fuels cruciaal voor verduurzaming zwaar transport

23 september 2020
Synthetische brandstoffen geproduceerd met elektriciteit, ofwel e-fuels, kunnen een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de CO2-uitstoot van wegtransport over lange afstand, luchtvaart en scheepvaart.... Lees verder

Sustainable Chemical Industry
Contact

Martijn de Graaff

  • chemie
  • formulering
  • scheiding
  • proces
  • modulair