Effectieve CO2-reductie is meer dan alleen een kwestie van afvangen en opslaan. Er moeten ook nieuwe, innovatieve manieren worden gevonden om het gas zodanig te gebruiken dat zowel de chemische industrie als het milieu hiervan profiteren. De innovatie van TNO is er met name op gericht om CO2 te gebruiken om wereldwijde doelstellingen voor een schoner milieu en groenere grondstoffen te realiseren.

De chemische industrie is op zoek naar duurzame alternatieven voor olie en aardgas voor hun productieprocessen. Tegelijkertijd heeft de energiesector behoefte aan effectieve opslag van hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie. CO2 biedt daarvoor mogelijkheden. TNO spant zich in om CO2 daadwerkelijk marktwaarde te geven, innovatie te stimuleren en CO2 van schadelijk afvalproduct te transformeren in een bruikbare nieuwe grondstof. TNO brengt de meest prominente spelers uit de markt bijeen - van energiebedrijven die grote hoeveelheden CO2 kunnen leveren tot de chemische bedrijven die het verwerken - om innovaties te ontwikkelen die het gebruik van de technologie stimuleren en een bijdrage leveren aan een schonere, groenere wereld. Als toonaangevend, onafhankelijk kenniscentrum is TNO als geen andere organisatie in staat om een brug te slaan tussen zowel afnemers als leveranciers binnen de branche en de academische wereld, met een productieve samenwerking als resultaat.

Tweeledige doelstelling en benadering

TNO beïnvloedt het gebruik van CO2 op twee manieren. Om te beginnen maken bedrijven gebruik van onze kennis en expertise met betrekking tot het afvangen van CO2 om levensvatbare processen op te zetten die in zowel financieel als milieutechnisch opzicht beter presteren. Ten tweede werkt TNO aan de versnelling van procesintensificatie voor de chemische industrie door nieuwe processen te ontwikkelen die efficiënter en kosteneffectiever zijn. TNO werkt op twee niveaus aan het gebruik van CO2:

  • Procesontwikkeling: TNO werkt in de hele EU samen met andere toonaangevende partijen uit de industrie en de academische wereld aan reactor- en procesontwerpen. Samen met onze partners ontwikkelen wij industrieel levensvatbare CO2-processen waarvan bedrijven in de gehele EU kunnen profiteren.
  • Business case-analyse: TNO heeft een nieuwe beoordelingsmethodologie ontwikkeld voor de analyse van processen waarbij CO2 wordt gebruikt. Bedrijven kunnen de nieuwe CO2-methodes vergelijken met hun huidige oplossingen en bepalen welke de voorkeur verdienen vanuit milieutechnisch en financieel perspectief.

Effectieve samenwerking

TNO ontwikkelt nieuwe processen waarmee toonaangevende chemische bedrijven chemicaliën kunnen maken uit CO2. Deze chemicaliën vormen de basis voor nieuwe innovaties op het gebied van alternatieve grondstoffen en de opslag van hernieuwbare energie. Door het nieuwste onderzoek uit de academische wereld te combineren met onze eigen kennis en expertise, creëert TNO een scala aan industriële oplossingen voor de verwerking en het gebruik van CO2. Als onafhankelijke organisatie zijn wij als geen ander in staat om de opties te beoordelen en industriële oplossingen te ontwikkelen die op alle niveaus functioneren. Bedrijven en kennisorganisaties die mee willen doen aan deze samenwerking worden uitgenodigd om contact op te nemen met TNO. Van Shared Research Programma tot zakelijk partnership - bedrijven uit de gehele toeleveringsketen, inclusief mkb-bedrijven, kunnen samen met TNO werken aan innovatie voor de markt.

Contact