Expertisegroep Geo Data & IT

De expertisegroep Geo Data & IT zorgt dat omvangrijke datasets met een breed scala aan ondergrondgegevens digitaal toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld planontwikkeling, beleidsvorming en wetenschappelijk onderzoek. Alles met het doel: bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en het realiseren van een duurzame toekomst. Dat doen we in opdracht van de overheid, waterschappen, gemeenten, andere organisaties en het bedrijfsleven.

Stel je vraag aan onze expertisegroep Geo Data & IT

Neem contact op met Mirjam Bartels de Ruiter

Contact opnemen

Een kijkje acher de schermen bij expertisegroep Geo Data & IT

Informatieketen

Onze expertise richt zich op de hele informatieketen en dat is uniek. Dat gaat van informatie verzamelen en verrijken tot het beschikbaar stellen van data. Zo beschrijven we bijvoorbeeld ondergrondkernen in onze eigen boormonsterbeschrijfruimte, we digitaliseren onderzoeksgegevens, interpreteren gegevens en zorgen dat de data toegankelijk is via portals.

We hebben zelfs een Kernhuis waar we samples van de ondergrond opslaan. In het Kernhuis ligt een grote collectie grond-­ en gesteentemonsters opgeslagen verzameld op zee en op land over een periode van meer dan 100 jaar. Het is een uniek archief van de ondergrond. Dat kernhuis is een zeer waardevolle faciliteit waar ook anderen gebruik van kunnen maken.

Data van de Nederlandse ondergrond

We richten ons daarnaast vooral ook op data storage, data processing en quality control. Deze werkzaamheden zijn ook onderdeel van onze wettelijke taak, zoals die is vastgelegd in de Mijnbouwwet en de Wet basisregistratie ondergrond. Het gaat daarbij om gegevens van de ondergrond van Nederland. Dat is inclusief het Nederlandse deel van het continentaal plat (de Noordzee) en het Caribische deel van het koninkrijk.

Omvangrijke datasets digitaal toegankelijk

Met innovatieve ICT tooling en softwareontwikkeling leveren we datamanagement oplossingen in het geo-domein. We zorgen dat ondergrondinformatie toegankelijk is. Bekende portals die we beheren zijn BROloket, DINOloket en NLOG. Onze data en IT expertise vormen het fundament voor de andere teams van de Geologische Dienst Nederland. De modelmakers, adviseurs en experts maken gebruik van de datafaciliteiten van Geo Data & IT. Ons datawerk vormt de basis voor alles wat met geologie te maken heeft, zowel intern als extern.

Impressie van het GeoTOP model van Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg met geologische eenheden en de voornaamste bestanddelenOnze innovatiegebieden

We spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en het beheer van iets wat uniek is in de wereld: de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De BRO is een open overheidsdatabase met gestandaardiseerde informatie van de Nederlandse ondergrond. Verder zorgen we dat het 3D-model GeoTOP, dat de ondergrond tot maximaal 50 meter onder NAP in voxels weergeeft, in 3D beschikbaar komt via onze portals. Onze internationale R&D richt zich met name op het Europese onderzoeksprogramma GeoERA om een Europese Geologische Dienst te realiseren. Geologie stopt immers niet bij de grens en ook daar start het met data die goed op elkaar moet aansluiten.

Wij staan voor u klaar

Ons enthousiaste team zorgt dat via moderne informatietechnologie de kennis over de ondergrond op alle mogelijke manieren beschikbaar wordt gemaakt. Het vormt letterlijk en figuurlijk het fundament bij vragen over stedelijke ontwikkeling, klimaatadaptatie, duurzame energie, aardwarmte, bodemdaling, grondstofbeleid, grondwater, gebiedsontwikkeling, de aanleg van (grote) infraprojecten en veel meer. Dus heeft u ook een vraag op het gebied van geo data en IT, bel onze Servicedesk: 088 – 86 64 300.

Zie ook:

De kern van de zaak
Een schat aan vrij beschikbare data

Expertisegroepen
Contact

Drs. Mirjam Bartels-de Ruiter

  • Geo Data & IT