De kick-off van SCORES: een EU-project over energie-efficiënte gebouwen

In november 2017 kwamen de partners van het SCORES consortium uit heel Europa bijeen in Brussel om hun samenwerking te starten in het 4-jarige SCORES project, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie als onderdeel van de Horizon 2020 energiezuinige gebouwen call. Met een score van 14 uit 15 punten werd het project goed ontvangen door zowel de beoordeelaars als de Europese Commissie.

Op 8 en 9 november kwamen de partners van het SCORES consortium uit heel Europa bijeen in Brussel om hun samenwerking te starten in het 4-jarige SCORES project, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie als onderdeel van de Horizon 2020 energiezuinige gebouwen call. Met een score van 14 uit 15 punten werd het project goed ontvangen door zowel de beoordeelaars als de Europese Commissie.

Het doel van het SCORES project is om een energiesysteem voor gebouwen te ontwikkelen en in de praktijk te demonstreren, inclusief nieuwe compacte hybride opslagtechnologieën, die het aanbod, de opslag en de vraag naar elektriciteit en warmte in woongebouwen optimaliseren, waarbij zelfverbruik van lokale hernieuwbare energie in woongebouwen tegen de laagste kosten kan toenemen.

Het combineren en optimaliseren van de opwekking, opslag en consumptie van meerdere energiebronnen van lokale hernieuwbare energie (elektriciteit en warmte) biedt nieuwe bronnen van flexibiliteit aan het net. Ook biedt het  mogelijkheden voor verhandelbaarheid en economische voordelen, waardoor een betrouwbare werking met een positieve businesscase in de Europese gebouwenvoorraad mogelijk wordt gemaakt. SCORES optimaliseert het eigen verbruik van hernieuwbare energie en stelt investeringen in het energienet uit.

In dit kader treedt TNO op als coördinator, bevordert een soepele samenwerking en versterkt het consortium van binnenuit. In deze rol zal TNO ook deelnemen aan de verspreiding en exploitatie van de kennis, in al zijn vormen, van nieuw IP dat zal worden gecreëerd voor het ontwikkelen van commerciële toepassingen. Technisch gezien zal TNO verder bouwen op zijn bestaande kennis van energieopslag en bijdragen aan het project door het ontwikkelen van energieopslag zonder verlies op basis van chemical looping-verbrandingstechnologie.

De SCORES-samenwerking gaat over heel Europa

Evenzo zullen de andere SCORES consortiumleden een bijdrage leveren vanuit hun eigen specialiteiten. Het SCORES consortium combineert de expertise en faciliteiten van partners in heel Europa en met achtergronden variërend van onderzoeksorganisaties via industriële partners tot energiebedrijven. Deze brede achtergrond geeft het SCORES project de kracht om dit uitdagende concept aan te pakken.

Het SCORES concept is om verschillende sleuteltechnologieën parallel te ontwikkelen, d.w.z. tweede leven Li-ion batterijen, compacte thermische opslag met faseveranderingsmaterialen, hoogwaardige warmwater-warmtepomp geleverd door hybride fotovoltaïsche en zonnecollectoren (PVT), chemical looping verbranding warmteopslag (seizoensgebonden opslag), geïntegreerd via een slim gebouw energiebeheersysteem (BEMS), en om ze samen te demonstreren in een hybride energiesysteem.

Er zal een demonstratie op volledige schaal plaatsvinden met inachtneming van regelgevende/normatieve, economische en markt voorwaarden. De demonstratie van het geïntegreerde hybride energiesysteem vindt plaats in twee echte gebouwen die representatief zijn voor verschillende klimaat- en energiesysteemconfiguraties voor 3 gevallen, in Noord-Europa met en zonder een warmtenet, en in Midden/Zuid-Europa zonder een warmtenet. Door slimme combinatie en optimalisatie op systeemniveau zal SCORES evalueren of technische, economische en milieuvoordelen groter zijn dan de som van hun onderdelen. De partners in het consortium zijn de belangrijkste actoren voor de vereiste technologieën die in het project worden geïntegreerd, en vertegenwoordigen sterke industriële partners (OEM's) in de waardeketen voor toekomstige exploitatie van compacte hybride energiesystemen.

Deelnemers bij de Kick-off
Expertisegroep Sustainable Process & Energy Systems
Contact

Ir. Christophe Hoegaerts

  • Intelligent Imaging