Duurzame chemie

Duurzaamheid en decarbonisatie behoren tot de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van nu, rekening houdend met een toename van de vraag naar energie en middelen. Het is van het grootste belang om de impact van de chemische industrie op extra vervuiling tot een minimum te beperken door producten en processen te ontwerpen die het gebruik en de opwekking van gevaarlijke stoffen minimaliseren, zoals bijvoorbeeld door implementatie van 'groene chemie'.

TNO is actief betrokken bij de toepassing van groene chemieoplossingen voor de productie van industriële chemicaliën door zich te richten op de ontwikkeling van chemische productieprocessen van bio-gebaseerde grondstoffen en duurzame verwerking. TNO heeft een rijke expertise in de ontwikkeling van chemische productieprocessen met een eigen aanpak, van idee tot principe-bewijs, patenteren, procesontwikkeling en toepassingstesten. Techno-economische analyse wordt uitgevoerd en verfijnd met de ontwikkeling van de technologie.

Onze expertise:

  • Ontwikkeling, ontwerp en testen (piloting) van chemische processen;
  • Constructie van testeenheden op laboratorium- c.q. testschaal;
  • Techno-economische analyse van chemicaliënproductie in verschillende stadia van procesontwikkeling;
  • Bio-gebaseerde en organische chemie;
  • Elektrochemie, ontwikkeling van elektrochemische processen, modellering van elektrochemische conversies;
  • Scheidingsprocessen.

Onze expertise stelt ons in staat om efficiënte oplossingen te bieden bij de implementatie van 'groene' chemische productieprocessen, zoals elektrochemische conversie, voornamelijk op basis van biomassa, maar ook op basis van fossiele bronnen.

Sustainable Process Energy Systems is betrokken bij enkele Shared Research Programma's / Joint Innovation Centres. In Biorizon zijn we betrokken bij onderzoeken naar de omzetting van suikers in furanen en onderzoeken we het potentieel om deze om te zetten in aromaten, zowel in termen van Intellectueel Eigendom, oftewel patenten, als techno-economische levensvatbaarheid. TNO is betrokken geweest bij vele internationale projecten in de praktijk, zoals Bio-QED, Waste2Aromatics, BIO-HArT, BioConSept en meer.

Binnen Voltachem richten we ons op energie- c.q. procesintensivering: het directe gebruik van elektronen en fotonen om (selectief) chemicaliën, waterstof of warmte te creëren. Specifieke interesse ligt bij de ontwikkeling van elektrochemische conversieprocessen voor de productie van fijn- en bulkchemicaliën, van fundamentelen tot grootschalige demonstratie-installaties. TNO is betrokken geweest bij vele internationale projecten, waaronder B2B, zowel op het gebied van elektro-organische synthese, zoals elektrochemische productie van monomeren voor biopolymeren, als synthese van waterstofperoxide en elektrochemische waterbehandeling.

Expertise

Geïntensiveerde scheidingstechnologie

Om efficiënter en met hogere kwaliteit te kunnen produceren moet het aantal scheidingsstappen omlaag. Dat kan door scheidingsprocessen te integreren en te intensiveren, waardoor energieverbruik en kosten... Lees verder

Expertisegroep Sustainable Process & Energy Systems
Contact

Ing. Bastian de Bes

  • Sustainable Process & Energy Systems