Zonneparken op land moeten minstens vijfentwintig jaar meegaan en hebben al die tijd regelmatig onderhoud nodig. Exploitatie en onderhoud maken ruwweg een kwart van de kosten van zonnestroom uit. Door degradatie en uitval tijdens de hele levensduur nauwkeurig te voorspellen kunnen deze kosten tot tien procent omlaag. TNO werkt aan een methode om dit te realiseren.

Onder exploitatie en onderhoud, ook bekend onder de Engelse afkorting O&M (operations and maintenance), bestaat niet alleen uit werkzaamheden om uitval van de apparatuur te voorkomen maar ook assetmanagement en groenbeheer. Dat laatste neemt in belang toe. Grootschalige integratie van zonne-energie in het landschap is nodig voor de energietransitie, maar vergt wel zorgvuldige en verantwoorde inpassing. Het Nationaal Consortium Zon in landschap, een initiatief van TNO, en richt zich daarom op ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en meervoudig landgebruik (agri-pv).

Energielandschap in Noord-Brabant, beeld WUR

Onnodig preventief onderhoud bespaart kosten zonnepark

Regulier onderhoud gebeurt nu doorgaans volgens de richtlijnen van de fabrikant om zo ook binnen de garantiebepalingen te blijven. Maar ondanks het volgen van deze voorschriften kan dit onnodig veel onderhoud betekenen, met alle kosten van dien. Toch kan dit niet altijd voorkomen dat onderdelen zoals panelen en vermogenselektronica stuk gaan. Om beide ongewenste situaties te voorkomen zou de eigenaar van de panelen moeten weten op welke termijn waar een defect te verwachten is. Exact voorspellen wanneer ingrijpen nodig is scheelt onnodig preventief onderhoud, zoals inspecties door een onderhoudstechnicus.

Zes testparken

TNO ziet mogelijkheden de beheerskosten voor zonneparken te reduceren door een systeem waarin gestandaardiseerd en automatisch keuzes voor besluitvorming rond onderhoud met bijbehorende kosten en opbrengsten zijn ondergebracht. Mede hiervoor worden er de komende tijd zes test-zonneparken gebouwd in samenwerking met LC Energy, Wageningen University & Research, Eelerwoude, en SolarCentury in het project SolarEcoPlus. Dit richt zich met name op het effect van zonneparken op de bodemkwaliteit en biodiversiteit, maar is tevens goed bruikbaar om onderzoek te doen op het gebied van onderhoud. Er komen achttien opstellingen met verschillende typen zonnepanelen die worden uitgerust met hypergevoelige sensoren. Die gaan veel data opleveren over hoe de panelen inclusief alle componenten als elektronica zich onder uiteenlopende omstandigheden gedragen.

Optimale onderhoudsschema’s

TNO gaat deze gegevens gebruiken om modellen en digitale applicaties te ontwikkelen. Metingen in het park geven inzicht in verouderingsmechanismen, op basis waarvan optimale onderhoudsschema’s zijn te maken. Dat bespaart de eigenaar geld en kan fabrikanten helpen hun producten te verbeteren. Het ontwikkelen van een methode voor optimaal onderhoud is voor TNO een logische vervolgstap na, met het voormalige ECN, decennia lang aan de wereldtop mee te draaien om pv-technologie van lab naar succesvolle toepassing te brengen. Ook heeft TNO eerder modellen ontwikkeld om opbrengst van panelen in de tijd te koppelen aan de stroomprijs.

Meer weten over kosten besparen op onderhoud van zonneparken?

Neem contact op met Kay Cesar

Contact opnemen
Ons werk

Nationaal Consortium Zon in Landschap

Het Nationaal Consortium Zon in landschap is een initiatief van TNO en richt zich op ondersteuning van grootschalige integratie van zonne-energie in het landschap, zodanig dat dit als ontwerpopgave wordt... Lees verder
Ons werk

Zonnepanelen op landbouwgrond mogelijk door slimme oplossingen

Het is belangrijk om bij de aanleg van zonneparken rekening te houden met de impact op onze leefomgeving en op het gebruik van landbouwgrond. Daarom ontwikkelen energiebedrijven en onderzoeksinstituten... Lees verder
Ons werk

Onderzoek naar ecologische effecten innovatieve zonneparken

Een samenwerkingsverband van LC Energy, TNO, Wageningen University & Research, Eelerwoude en SolarCentury doet onderzoek naar het effect van zonneparken op de bodemkwaliteit en biodiversiteit. In... Lees verder
Ons werk

Verantwoord zonnepark is zuinig op landschap en natuur

Over tien jaar wekt ons land naar verwachting vijf keer zoveel zonne-energie op als in 2020. Sommige scenario’s gaan ervan uit dat dat in 2050 bijna 20 keer zoveel is. Daarvoor is een forse uitrol van... Lees verder
Ons werk

Fieldlab omgevingseffecten

De groei van de hoeveelheid opgewekte zonne- en windenergie op land en water heeft onvermijdelijk invloed op de omgeving. Dit kan een positieve invloed zijn of juist een risico op een negatieve invloed.... Lees verder
Ons werk

Rendement zonnepanelen blijft stijgen waar kosten dalen

Zonne-energie is betaalbaar en betrouwbaar. De bekende panelen, vaak toegepast op daken, halen al jaren een uitstekend rendement. Toch is er nog veel winst te behalen. TNO verwacht dat het omzettingsrendement... Lees verder
Contact

Dr. ir. Kay Cesar

  • PV Modules & Applications

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Welke keuzes hebben we bij het benutten van zonne-energie in de gebouwde omgeving?

Wat is er nog nodig op technologisch gebied?