Voeding & Gezondheid

TNO zoekt naar mogelijkheden om via voeding de gezondheid te verbeteren. Bart Keijser, Senior Scientist: “Op dit moment zijn voedingsadviezen ‘one size fits all’ en kijken we nog te weinig naar de persoonlijke fysiologie. Nu de kennis van die fysiologie groeit, nemen we dit mee in de samenstelling van gezonde voeding en adviezen aan consumenten. Daarbij is er steeds meer aandacht voor de rol van micro-organismen in onder meer mond en darmen.”

TNO brengt van bestaande en nieuwe ingrediënten en voedingsmiddelen in kaart welke specifieke bijdrage ze leveren aan de gezondheid. Daarbij willen we dit op individueel niveau in kaart brengen, zodat mensen een persoonlijke keuze kunnen maken. Terwijl vroeger met name gekeken werd naar één proces of molecuul (bijvoorbeeld naar glucose bij diabetespatiënten), wordt steeds duidelijker dat alle processen en organen samen belangrijk zijn bij onze gezondheid. Daarom is het belangrijk de gezondheidsstatus per persoon en in het geheel van ons systeem te analyseren. Steeds duidelijker wordt daarbij de grote rol die bacteriën in ons lichaam spelen, niet alleen bij ziekte, maar juist ook bij gezondheid. Keijser: “Dat veld is enorm in beweging. De micro-organismen in ons lichaam hebben invloed op gedrag, fysiologie en immunologie.”

Positieve effecten op fysiologie aantonen

TNO beschikt over de technologie om de fysiologische behoeften op persoonlijk niveau te ontdekken. Ook beschikken we over technologie die toont welk (positief) effect een voedingsmiddel of ingrediënt heeft op de fysiologie. In een studie heeft TNO met gepersonaliseerde voedingsadviezen significante verbeteringen kunnen realiseren in de gezondheid van ernstige diabetespatiënten. We werken hierin samen met de voedingsmiddelenindustrie (de feedsector) en de personal care industrie. In dit kader werken we aan:

  • Onderzoeken naar de effecten van bestaande voedingsmiddelen. Dit zowel in humane als laboratoriumstudies.
  • Het zodanig ontwerpen en samenstellen van producten dat ze bepaalde gezondheidseffecten bereiken.

Werken aan betere producten

“Bedrijven zoeken manieren om hun producten dichter bij de consument te krijgen”, vertelt Keijser. “Een van de zaken waarop wordt ingezet is de vraag hoe we consumenten de mogelijkheid kunnen geven om meer inzicht te krijgen in de eigen fysiologie, zodat ze op basis daarvan producten kunnen kiezen. Waarbij ze dan niet voor een standaard product kiezen maar voor een product dat echt voor hen persoonlijk werkt.”

Kindervoeding met persoonlijk paspoort

TNO adviseert over de beste formulering voor bepaalde doelgroepen, zoals ouderen of sporters. Een ambitie hierbij is het toespitsen van kindervoeding op de persoonlijke behoefte. Keijser: “Nu kun je bij een doe-het-zelfwinkel jouw kleur verf laten mixen vanuit een aantal basiskleuren. Het zou mooi zijn als dat voor kindervoeding ook kan. Op basis van een biologisch paspoort van het kind maak je een basisreceptuur die eraan bijdraagt dat het kind een gezonde start maakt.”

Biomedical Health
Contact

Dr. ir. Bart Keijser