Een goede metabole gezondheid draagt bij aan welbevinden en gezond ouder worden. Daarbij verschilt de metabole behoefte sterk van mens tot mens. Dit is afhankelijk van DNA, opgedane ervaringen en levensstijl, waarbij al in de baarmoeder de fysiologische basis wordt gevormd. De verschillen tussen individuen willen we begrijpen en benutten om mensen duurzaam gezond te houden. TNO werkt hierin samen met partners in de voedingsmiddelenindustrie.

“De uitdaging is om te ontdekken welke factoren op welk moment cruciaal zijn voor de gezondheid. Hiervoor doen we onderzoek in bloed, naar orgaanfuncties en op celniveau”, vertelt Wim van Hartingsveldt. Fysiologie is een sterk gereguleerd mechanisme dat op individueel niveau grote verschillen laat zien. Om dit beter te begrijpen verzamelen we uiteenlopende data waarbij we mensen door de tijd kunnen volgen. Onze tools en interpretatie zorgen voor relevante informatie op dit vlak.

Healthy aging

Personen die fysiologisch in optimale conditie zijn, kunnen beter omgaan met de dagelijkse uitdagingen (challenges) die het lichaam ervaart. Of het nu gaat om een ongezonde maaltijd, fysieke topprestatie of mentale uitdaging. Deze personen zou je in objectieve zin gezond kunnen noemen. Wanneer mensen zich hiervan bewust zijn, kunnen ze hun levensstijl aanpassen en gezond oud worden. Healthy aging is een belangrijk onderzoeksgebied voor TNO. ‘Hoe blijf je gezond bij het klimmen der jaren’, is daarbij de vraag. TNO onderzoekt wat er nodig is om de ouder wordende populatie zo lang mogelijk gezond te houden. Van Hartingsveldt: “De focus ligt daarbij op voeding, maar ook in groter verband kijken we naar alle dimensies die van belang zijn, zoals de financiële, spirituele en sociale situatie van mensen.”

Gezondheidsverbetering meetbaar maken

In toegepast onderzoek worden meetmethodieken ontwikkeld die verbeteringen in gezondheid meetbaar maken. “We tonen dan bijvoorbeeld aan hoe een set van biomarkers reageert op een bepaalde interventie, zoals een dieet. Die reactie kunnen we vervolgens doorvertalen naar het effect op de gezondheid.”
In precompetatieve consortia ontwikkelt TNO tools om te ontdekken hoe snel iemand herstelt van een gestandaardiseerde ‘challenge’, vergelijkbaar met een halve liter roomijs. “Aan de tijd die bepaalde biomarkers nodig hebben om uit te slaan en terug te gaan naar startpositie, alsmede de bereikte maximale uitslag, kun je aflezen hoe veerkrachtig iemands fysiologie is.”

Health claims en EFSA-dossiers

TNO werkt met de voedingsmiddelenindustrie aan onderzoek naar de vraag of (combinaties van) producten meetbaar bijdragen aan verbetering van de gezondheid. Wanneer dit het geval is, kunnen bedrijven een aanvraag indienen bij de EFSA om voor de producten een health claim te voeren. TNO helpt bedrijven om de dossiers voor de EFSA op orde te krijgen.

Precompetitieve industriële projecten

TNO werkt in consortia aan het toepasbaar maken van tools voor industrievragen. We kunnen steeds meer meten en uitspraken doen over personen omdat er steeds meer meetbaar en beschikbaar wordt. De uitdaging is om dat om te zetten in gepersonaliseerde adviezen voor mensen. Daarbij werkt TNO mee aan Europese projecten. In sommige gevallen spelen we daarbij een coördinerende rol en vaak zijn we ook de partij die de data van verschillende partners samenvoegt en statistisch verwerkt.

Expertise

Expertisegroep Microbiology & Systems Biology

Microbiology & Systems Biology (MSB) is een innovatieve groep die internationaal erkend wordt in het bedenken van oplossingen voor uiteenlopende uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid en biotechnologie.... Lees verder
Expertise

Expertisegroep Metabolic Health Research

Door middel van preklinisch onderzoek gericht op het versnellen van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, functionele voeding, diagnostica en preventie, helpt Metabolic Health Research mee aan het verminderen... Lees verder

Contact

Drs. Wim van Hartingsveldt