Duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Om de duurzame inzetbaarheid en de arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren, zijn kennis en innovatie van doorslaggevend belang. Gemeenten, professionals, bedrijven, werkzoekenden én TNO kunnen allemaal hun eigen steentje bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Het verschil tussen mensen met een baan en mensen met lage kansen op een baan is veelal ook het verschil tussen mensen die wel en niet maatschappelijk mee kunnen komen, tussen mensen met en zonder toekomstperspectief. Geen werk is vaak synoniem voor weinig inkomsten, lage kansen op goed onderwijs, meer risico op gezondheidsproblemen en minder mogelijkheden voor een leven in voorspoed.

Kennis en innovatie bij gemeenten

Het is meer en meer aan gemeenten om kansen te keren, generatiepatronen te doorbreken en mensen zo volwaardig mogelijk te laten participeren in onze samenleving. Juist in het sociale domein is het belangrijk om te experimenteren met nieuwe aanpakken, te leren van de ervaringen en zo kennis op te bouwen over welke aanpak waarom werkt bij wie. Methodisch onderbouwd werken vormt daarbij de kern van professioneel handelen. Meer informatie over kennis en innovatie bij gemeenten vindt u hier.

Inbreng van werkzoekenden versterken

Professionals die methodisch onderbouwd werken verbinden hun expertise en werkervaring niet alleen met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek maar ook met de vragen en ervaringen van werkzoekenden zelf. TNO onderzoekt op welke manieren de werkzoekende partner kan worden bij de diverse besluiten die worden genomen over passende ondersteuning. Voor meer informatie over onze onderzoeken over de versterking van de inbreng van werkzoekenden, klik hier.

Betrokkenheid bedrijven bij creëren kansen voor werkzoekenden

Bedrijven zullen intensief betrokken moeten worden bij het vinden van mogelijke oplossingen. Velen doen daar al aan mee, nog veel meer zullen moeten volgen. Voor werkgevers, adviseurs en HR-managers zijn handvatten nodig om bedrijven inclusiever te maken. Voor hen ontwikkelt TNO kennis en tools om inclusief ondernemen en duurzame inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun bedrijf te ondersteunen. Voor meer informatie over inclusief ondernemen, klik hier.

Inclusieve technologie

De inzet op de werkvloer van innovatieve technologieën als augmented reality, exoskeletten of bijvoorbeeld robots biedt mensen met een beperking nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Een aantal pilots moet kennis opleveren over de toepasbaarheid van deze technologieën inclusief kosten-batenanalyses. Meer informatie over ons onderzoek naar deze inclusieve technologieën vindt u hier.

Kennisprogramma Inclusive Work

Bovenstaande projecten vallen onder het kennisinvesteringsproject Inclusive Work: Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk, waarin TNO, gemeenten en bedrijven ondersteunt bij het vinden en uitvoeren van effectieve aanpakken voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. TNO streeft naar van 3 of 4 ‘inclusieve koploperregio’s in 2021, die samen met gemeenten, bedrijven, cliënt- en beroepsorganisaties en kennisinstellingen nieuwe en bestaande kennis en innovatie inzetten om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Inclusieve innovatie in de regio

Lees de whitepaper
Downloads
Expertise

Sustainable Productivity & Employability

De Expertisegroep Sustainable Productivity and Employability verbetert de duurzame arbeidsproductiviteit in organisaties. Met duurzaam bedoelen we dat oplossingen aansluiten bij wat bijdraagt aan gezondheid... Lees verder

Work
Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.