Duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Om de duurzame inzetbaarheid en de arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren, zijn kennis en innovatie van doorslaggevend belang. Gemeenten, professionals, bedrijven, werkzoekenden én TNO kunnen allemaal hun eigen steentje bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Meer mensen aan het werk door inclusieve technologie?

Lees de whitepaper

Het verschil tussen mensen met een baan en mensen met lage kansen op een baan is veelal ook het verschil tussen mensen die wel en niet maatschappelijk mee kunnen komen, tussen mensen met en zonder toekomstperspectief. Geen werk is vaak synoniem voor weinig inkomsten, lage kansen op goed onderwijs, meer risico op gezondheidsproblemen en minder mogelijkheden voor een leven in voorspoed.

Inclusieve technologie

De inzet op de werkvloer van innovatieve inclusieve technologieën als augmented reality, exoskeletten of bijvoorbeeld robots biedt mensen met een beperking nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Een aantal pilots moet kennis opleveren over de toepasbaarheid van deze technologieën inclusief kosten-batenanalyses.

Kennis en innovatie bij gemeenten

Het is meer en meer aan gemeenten om kansen te keren, generatiepatronen te doorbreken en mensen zo volwaardig mogelijk te laten participeren in onze samenleving. Juist in het sociale domein is het belangrijk om te experimenteren met nieuwe aanpakken, te leren van de ervaringen en zo kennis op te bouwen over welke aanpak waarom werkt bij wie. Methodisch onderbouwd werken vormt daarbij de kern van professioneel handelen.

Inbreng van werkzoekenden versterken

Professionals die methodisch onderbouwd werken verbinden hun expertise en werkervaring niet alleen met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek maar ook met de vragen en ervaringen van werkzoekenden zelf. TNO onderzoekt op welke manieren de werkzoekende partner kan worden bij de diverse besluiten die worden genomen over passende ondersteuning.

Betrokkenheid bedrijven bij creëren kansen voor werkzoekenden

Bedrijven zullen intensief betrokken moeten worden bij het vinden van mogelijke oplossingen. Velen doen daar al aan mee, nog veel meer zullen moeten volgen. Voor werkgevers, adviseurs en HR-managers zijn handvatten nodig om bedrijven inclusiever te maken. Voor hen ontwikkelt TNO kennis en tools om inclusief ondernemen en duurzame inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun bedrijf te ondersteunen.

Kennisprogramma Inclusive Work

Bovenstaande projecten vallen onder het kennisinvesteringsproject Inclusive Work: Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Binnen dit project ondersteunt TNO, gemeenten en bedrijven bij het vinden en uitvoeren van effectieve aanpakken voor een meer inclusieve arbeidsmarkt.

TNO streeft naar 3 of 4 ‘inclusieve koploperregio’s' in 2021, die samen met gemeenten, bedrijven, cliënt- en beroepsorganisaties en kennisinstellingen nieuwe en bestaande kennis en innovatie inzetten om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Doelgroepparticipatie

Om te komen tot succesvolle interventies en technologie, werken we binnen de projecten van Inclusive Work intensief samen met stakeholders.

Meer weten over de aanpak? Lees dan de Handreiking Doelgroepparticipatie. Hierin vind je handvatten om op een betekenisvolle en planmatige manier samen te werken met de doelgroep.

Projecten van TNO 

Brochure roadmap van TNO Work

Benieuwd aan welke innovatieve projecten we in de periode 2018-2021 hebben gewerkt voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt?

Lees, bekijk en beluister de verhalen over onze projecten waar we met publieke en private partners innovaties ontwikkelen voor het toekomstbestendig werken.

Download hier de e-brochure 'Innovaties voor toekomstbestendig werken'.

Ons werk

Omgaan met inclusiviteit voor gemeenten

Gemeenten staan voor de complexe taak meer mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, terwijl de financiële mogelijkheden daarvoor begrensd zijn. Tegelijkertijd laat de praktijk zien... Lees verder
Ons werk

Sociaal ondernemen voor bedrijven

Veel bedrijven willen vanuit hun visie op sociaal ondernemerschap kansen bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld ouderen, statushouders of mensen met een beperking. Of bedrijven... Lees verder
Ons werk

Technologie inzetten voor inclusieve arbeidsmarkt

Dat mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, komt soms omdat ze moeite hebben met bepaalde handelingen. Hetzij omdat ze er fysiek niet toe in staat zijn, hetzij omdat bepaald werk te complex... Lees verder
Work
Contact