Alles wijst erop dat het helpt als mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in het begeleidingstraject een belangrijke stem hebben. Hoewel het belang van de inbreng van de werkzoekenden steeds meer aandacht krijgt, blijft de ontwikkeling van kennis over de positieve effecten van een goede samenwerking tussen professional en werkzoekende nog achter.

Welke stem hebben en willen werkzoekenden krijgen in dit begeleidingsproces? Wat is voor hen een goede samenwerking en wat is het effect daarvan? Welke manieren van samenwerken zijn in het domein van Werk en Inkomen kansrijk in het licht van rechtmatigheidskwesties die in het begeleidingsproces ook een rol spelen?

Effectief samenwerken

Deze vragen vormen de basis van onderzoek dat TNO verricht binnen Inclusive Work. Daarbij gaat het niet alleen om de ideeën en wensen van werkzoekenden, maar eveneens over de wijze waarop professionals de samenwerking duiden en hier in de praktijk mee omgaan. Dat moet leiden tot concrete handvatten voor zowel werkzoekenden als professionals om effectief samen te werken.

‘Samen beslissen’

In bijvoorbeeld de gezondheidszorg is al veel onderzoek gedaan naar de effecten van het versterken van de stem van de cliënt binnen het zorgproces. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot modellen als ‘samen beslissen’, met als resultaten een hogere tevredenheid van de patiënt, afname van de kosten en betere effectiviteit. De verwachting is dat soortgelijke bevindingen ook zullen gelden binnen de sector Werk en Inkomen.

Toolbox

De ambitie is om in 2020 en 2021 een toolbox met praktijkgerichte interventies en methodieken te ontwikkelen waarmee de samenwerking tussen werkzoekenden en professionals verbeterd kan worden en de effectiviteit van de dienstverlening stijgt. Het voordeel van een toolbox is dat gemeenten hun interventies afhankelijk van de werkzoekende op maat kunnen samenstellen.

Samen met TNO

Binnen dit deelproject werkt TNO nauw samen met Divosa, de Beroepsverenging voor Klantmanagers en de Landelijke Cliëntenraad. De toolbox zal in eerste instantie bij drie gemeenten worden uitgetest, waarna een bredere evaluatie volgt in zes gemeenten. Daarna volgt opschaling. Wilt u meer weten over het project en/of daar een bijdrage aan leveren, neem dan contact op met TNO om de samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Lees meer

Kennis

Duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Om de duurzame inzetbaarheid en de arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren, zijn kennis en innovatie van doorslaggevend belang. Gemeenten, professionals, bedrijven,... Lees verder
Expertise

Expertisegroep Sustainable Productivity & Employability

De Expertisegroep Sustainable Productivity and Employability verbetert de duurzame arbeidsproductiviteit in organisaties. Met duurzaam bedoelen we dat oplossingen aansluiten bij wat bijdraagt aan gezondheid... Lees verder

Contact