Gemeenten staan voor de complexe taak meer mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, terwijl de financiële mogelijkheden daarvoor begrensd zijn. Tegelijkertijd laat de praktijk zien dat er binnen de sector Werk en Inkomen nog veel ruimte is om bestaande innovatieve kennis breed toe te passen en om data die wordt verzameld te gebruiken.

Binnen de cyclus van methodisch werken is de intakefase essentieel. Daarbij worden vragen gesteld die samenhangen met het succesvol zoeken en vinden van een baan. Voor professionals van gemeenten is het vaak lastig alle verzamelde informatie te duiden en te wegen en op basis daarvan een gestructureerd plan van aanpak te maken. Dit proces vindt vaak impliciet in het hoofd van de professional plaats. Het is een soort blackbox die TNO wil openen om daarmee expliciet vat te krijgen op het verloop van het beoordelingsproces. Meer weten over onze kijk op methodisch werken bij gemeenten? Klik hier.

Functioneel gebruiken van de kennis is lastig

Aangezien de beschikbaarheid van gefundeerde diagnostische systemen een belangrijke stimulans is voor methodisch werken zoomt TNO in het project ‘Functioneel meten’ in op het functioneel gebruik van de informatie die tijdens de intake wordt verzameld. Zo gaan we in gesprek met professionals over hoe zij de uitkomsten van de diagnostische instrumenten gebruiken, wat daarbij goed gaat en waar zij tegen aan lopen. Laten de bestaande instrumenten voldoende ruimte voor de eigen expertise? Onder welke omstandigheden lukt dat goed of minder goed?

Welke data biedt wat en hoe te gebruiken

Aanvullend daarop speelt de vraag in hoeverre het gebruik van verschillende data gemeenten kan helpen successen te boeken binnen het domein Werk en Inkomen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om data die – soms tot op wijkniveau – verzameld wordt op terreinen als veiligheid, (jeugd)zorg, gezondheid, justitie, werkloosheid. Over de mogelijkheden die het gebruik van deze data gemeenten bieden en de inhoudelijke, juridische en ethische randvoorwaarden daarvan, is nog veel onduidelijk. Wat hebben gemeenten, klantmanagers maar ook werkzoekenden zelf er aan? In het deelproject ‘Dataficatie’ onderzoekt TNO welke data beschikbaar zijn, wat deze data de lokale uitvoeringspraktijk kunnen bieden en hoe dat zou kunnen plaatsvinden.

Samen met TNO

TNO werkt in deze projecten in de vorm van een Community of Practice samen met een aantal gemeenten, zoals Leiden, Werkzaak Rivierenland, Amsterdam, Amersfoort en Den Haag. Daarnaast kijkt TNO hoe zij de krachten kan bundelen met de Urban Data Centers van het CBS. Wilt u meer weten over de projecten en/of daar een bijdrage aan leveren, neem dan contact op met TNO om de samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Lees meer

Downloads
Expertise

Sustainable Productivity & Employability

De Expertisegroep Sustainable Productivity and Employability verbetert de duurzame arbeidsproductiviteit in organisaties. Met duurzaam bedoelen we dat oplossingen aansluiten bij wat bijdraagt aan gezondheid... Lees verder

Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.