Veel bedrijven willen vanuit hun visie op sociaal ondernemerschap kansen bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld ouderen, statushouders of mensen met een beperking. Of bedrijven merken dat ze door de krapte op de arbeidsmarkt ook mensen nodig hebben die normaal gesproken moeilijker aan een baan komen. TNO ontwikkelt in een drietrapsraket kennis die bedrijven kan helpen.

Meer mensen aan het werk door inclusieve technologie?

Lees de whitepaper

Je kunt als bedrijf wel mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt willen aannemen, maar tussen het voornemen en een praktijk waarin deze werknemers productief aan het werk zijn en dat ook langdurig blijven, zit een wereld van verschil. TNO onderzoekt stapsgewijs welke belemmeringen er kunnen opdoemen en hoe een bedrijf daar succesvol mee om kan gaan. Daarnaast zoekt TNO naar factoren die stimuleren dat bedrijven inclusiever worden om daarmee veranderstrategieën te kunnen ontwikkelen.

Verkenning factoren Sociaal ondernemen

In een verkennend onderzoek kijkt TNO bij bedrijven die al een plan van aanpak hebben om (meer) mensen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen, wat ze doen, hoe ze dat doen en welke factoren invloed hebben op het slagen van de plannen. Dit gebeurt onder andere bij bedrijven die een PSO-Aspirant status hebben. Meer informatie over de PSO en over welke bedrijven een PSO-erkenning hebben behaald vind je op de website van PSO Nederland

Onderzoek effectieve aanpakken Sociaal ondernemen

Daarnaast voert TNO een onderzoek uit waarbij dezelfde bedrijven herhaaldelijk een vragenlijst invullen om te weten te komen welke factoren bepalen of een bedrijf inclusief wil en kan zijn en dat bij voorkeur ook op langere termijn kan volhouden. Onze ambitie is om op basis van de ontwikkelde kennis te voorspellen of een bedrijf socialer kan (blijven) ondernemen. Zo’n model is nuttig voor de bedrijven zelf, maar ook voor de ontwikkeling van effectieve aanpakken voor werkgeversdienstverlening van Werkgeversservicepunten.

verandertool

Als derde stap kijkt TNO hoe we dergelijke factoren kunnen beïnvloeden. Wat kunnen we daadwerkelijk doen om deze bedrijven de helpende hand te bieden? Welke gedrags- en veranderingsstrategieën kunnen we toepassen? Hoe kunnen we inclusief werkgeversgedrag stimuleren en ondersteunen? TNO ontwikkelt voor bedrijven, WSP’s en adviseurs een handige toolbox met daarin tips, interventies en aandachtspunten waar bedrijven direct mee aan de slag kunnen.

Samen met TNO

Wilt u meer weten over sociaal ondernemen of een bijdrage leveren aan één van de lopende onderzoeken, neemt u dan contact op met TNO om de samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Lees meer

Nieuws

Arbobalans 2020: Kosten verzuim door beroepsziekten in vier jaar tijd verdubbeld naar 2,5 miljard euro

05 februari 2021
Werknemers die in 2018 een beroepsziekte opliepen, verzuimen gemiddeld 39 dagen méér dan werknemers die in dat jaar geen beroepsziekte opliepen. De kosten van dit extra verzuim worden geschat op 2,5 miljard... Lees verder
Nieuws

Jaaroverzicht 2020: TNO in de media

24 december 2020
Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. Dat doen we niet alleen, maar samen met bedrijven, overheden en tal van organisaties. Lees verder
Nieuws

World Prematurity Day; de zwangerschappen van 35-jarigen die zelf te vroeg geboren zijn

17 november 2020
1 op 10 baby's worden wereldwijd te vroeg geboren. Op 17 november wordt hier jaarlijks wereldwijd aandacht voor gevraagd tijdens World Prematurity Day. Sinds 1983 wordt er onderzoek gedaan naar alle 1.338... Lees verder

Kennis

Duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Om de duurzame inzetbaarheid en de arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren, zijn kennis en innovatie van doorslaggevend belang. Gemeenten, professionals, bedrijven,... Lees verder
Ons werk

Omgaan met inclusiviteit voor gemeenten

Gemeenten staan voor de complexe taak meer mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, terwijl de financiële mogelijkheden daarvoor begrensd zijn. Tegelijkertijd laat de praktijk zien... Lees verder
Ons werk

Technologie inzetten voor inclusieve arbeidsmarkt

Dat mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, komt soms omdat ze moeite hebben met bepaalde handelingen. Hetzij omdat ze er fysiek niet toe in staat zijn, hetzij omdat bepaald werk te complex... Lees verder
Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.