Veel bedrijven willen vanuit hun visie op inclusief ondernemerschap kansen bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld ouderen, statushouders of mensen met een beperking. Of bedrijven merken dat ze door de krapte op de arbeidsmarkt ook mensen nodig hebben die normaal gesproken moeilijker aan een baan komen. TNO ontwikkelt in een drietrapsraket kennis die bedrijven kan helpen.

Je kunt als bedrijf wel mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt willen aannemen, maar tussen het voornemen en een praktijk waarin deze werknemers productief aan het werk zijn en dat ook langdurig blijven, zit een wereld van verschil. TNO onderzoekt stapsgewijs welke belemmeringen er kunnen opdoemen en hoe een bedrijf daar succesvol mee om kan gaan. Daarnaast zoekt TNO naar factoren die stimuleren dat bedrijven inclusiever worden om daarmee veranderstrategieën te kunnen ontwikkelen.

Verkenning factoren inclusief ondernemen

In een verkennend onderzoek kijkt TNO bij bedrijven die al een plan van aanpak hebben om (meer) mensen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen, wat ze doen, hoe ze dat doen en welke factoren invloed hebben op het slagen van de plannen. Dit gebeurt onder andere bij bedrijven die een PSO-Aspirant status hebben. Klik hier voor meer informatie over de PSO en welke bedrijven een PSO-erkenning hebben behaald.

Onderzoek effectieve aanpakken inclusief ondernemen

Daarnaast voert TNO een onderzoek uit waarbij dezelfde bedrijven herhaaldelijk een vragenlijst invullen om te weten te komen welke factoren bepalen of een bedrijf inclusief wil en kan zijn en dat bij voorkeur ook op langere termijn kan volhouden. Onze ambitie is om op basis van de ontwikkelde kennis te voorspellen of een bedrijf inclusiever kan (blijven) ondernemen. Zo’n model is nuttig voor de bedrijven zelf, maar ook voor de ontwikkeling van effectieve aanpakken voor werkgeversdienstverlening van Werkgeversservicepunten.

verandertool

Als derde stap kijkt TNO hoe we dergelijke factoren kunnen beïnvloeden. Wat kunnen we daadwerkelijk doen om deze bedrijven de helpende hand te bieden? Welke gedrags- en veranderingsstrategieën kunnen we toepassen? Hoe kunnen we inclusief werkgeversgedrag stimuleren en ondersteunen? TNO ontwikkelt voor bedrijven, WSP’s en adviseurs een handige toolbox met daarin tips, interventies en aandachtspunten waar bedrijven direct mee aan de slag kunnen.

Samen met TNO

Wilt u meer weten over inclusief ondernemen of een bijdrage leveren aan één van de lopende onderzoeken, neemt u dan contact op met TNO om de samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Lees meer

Behoefte aan meer informatie?

Meer informatie over gecertificeerde bedrijven en het keurmerk kunt u vinden op:

Prestatieladder Socialer Ondernemen
Expertise

Sustainable Productivity & Employability

De Expertisegroep Sustainable Productivity and Employability verbetert de duurzame arbeidsproductiviteit in organisaties. Met duurzaam bedoelen we dat oplossingen aansluiten bij wat bijdraagt aan gezondheid... Lees verder

Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.