Dat mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, komt soms omdat ze moeite hebben met bepaalde handelingen. Hetzij omdat ze er fysiek niet toe in staat zijn, hetzij omdat bepaald werk te complex is. Met de juiste technologische ondersteuning kunnen zij wellicht wel ‘gewoon’ aan het werk.

Meer mensen aan het werk door inclusieve technologie?

Beluister de podcast
Het exoskelet: van hulpmiddel bij revalidatie naar toepassing op de werkvloer. Aijse de Vries (TNO) legt het verschil uit tussen passieve en actieve exoskeletten en vertelt over het computermodel waar het effect van een exoskelet bij bepaalde handelingen op voorhand al kan worden voorspeld.


Naast ondersteuning bieden aan mensen die zware beroepen uitoefenen kunnen innovatieve technologieën als augmented reality, exoskeletten of bijvoorbeeld cobots (robots die samen met mensen taken uitvoeren) mensen met een beperking ondersteuning geven waardoor ze werk kunnen doen dat anders niet mogelijk of te ingewikkeld is. Samen met Cedris en het SBCM heeft TNO de Kennisalliantie Inclusie & Technologie (KIT) opgericht om gezamenlijk een aantal pilotprojecten op te zetten.

Technologie werkt

Een tweetal pilots heeft al de nodige informatie opgeleverd over de mogelijkheden van inclusieve technologie. Mensen met een beperking konden dankzij de technologische ondersteuning inderdaad meer verschillende werkzaamheden uitvoeren. Bijvoorbeeld door lastige taken over te laten nemen door robots die mensen zij wel zelf konden bedienen, of doordat bij complexe taken een Operator Support System (OSS) de handelingen van de medewerkers volgt en hen met lichtbeeldaanwijzingen stap voor stap de weg wijst.

Vragen over toepassing

Juist ook omdat de eerste pilots succesvol zijn, ontstaan er vele onderzoeksvragen over de bruikbaarheid van dergelijke technieken. Voor wie werkt het wel en voor wie niet? Hoe flexibel zijn de technologieën in te zetten? Welke investeringen zijn nodig in de begeleiding en training van de medewerkers en wat zijn de kosten voor apparatuur? Lonen deze investeringen? Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten?

Teamwork van verschillende experts

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden, zet TNO een multidisciplinair team in, bestaande uit TNO-experts op het gebied van duurzame inzetbaarheid, ergonomie, mens-machine interactie, mechanical engineering en inclusiever ondernemen. Gezamenlijk moeten zij tot een goed wetenschappelijk onderbouwd beeld komen over welke technologieën geschikt (te maken) zijn voor welke kwetsbare groepen. Met daarbij uiteraard ook aandacht voor de effecten ervan op de verschillende doelgroepen en een meetwijze om maatschappelijke kosten en baten in kaart te kunnen brengen.

Samen met TNO

Ben je een ondernemer die wil bijdragen aan de werkgelegenheid voor mensen uit kwetsbare groepen en zet je technologie in ter ondersteuning van uw werknemers of heb je hier interesse in, neem dan contact op met TNO om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Lees meer

Nieuws

Iedere werknemer kan zinvol en passend werk doen met de juiste technologische ondersteuning

27 oktober 2020
TNO zet in op een meer inclusieve arbeidsmarkt en lanceert een handreiking om werkgevers mee te nemen in de mogelijkheden die technologie kan bieden om ook mensen met een psychosociale belemmering passend... Lees verder

Kennis

Duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Om de duurzame inzetbaarheid en de arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren, zijn kennis en innovatie van doorslaggevend belang. Gemeenten, professionals, bedrijven,... Lees verder
Ons werk

Omgaan met inclusiviteit voor gemeenten

Gemeenten staan voor de complexe taak meer mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, terwijl de financiële mogelijkheden daarvoor begrensd zijn. Tegelijkertijd laat de praktijk zien... Lees verder
Ons werk

Sociaal ondernemen voor bedrijven

Veel bedrijven willen vanuit hun visie op sociaal ondernemerschap kansen bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld ouderen, statushouders of mensen met een beperking. Of bedrijven... Lees verder
Contact