De Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) meet duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen organisaties. Veel organisaties hebben behoefte aan inzicht in hoe het ervoor staat met duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Hoe gezond en gemotiveerd zijn medewerkers bijvoorbeeld? Hoe sluiten hun kennis en vaardigheden aan bij het werk? En passen medewerkers over 5 jaar nog steeds goed bij hun werk? De DIX biedt hier een oplossing voor.


De DIX is een wetenschappelijk gevalideerd instrument ontwikkeld door TNO, dat wordt uitgezet door adviseurs op het gebied van duurzame inzetbaarheid, veelal verbonden aan het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid, via het digitale Johan portaal. TNO waarborgt hierbij de inhoudelijke kwaliteit van de DIX.

Inhoud van de DIX

De DIX geeft inzicht in belangrijke kernonderdelen van duurzame inzetbaarheid zoals gezondheid en energie, kennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en werk-privé balans van medewerkers. Daarnaast vraagt de DIX naar huidig en toekomstig functioneren van medewerkers, en persoonlijk leiderschap in het werken aan de eigen ontwikkeling. Tot slot worden ook belemmerende factoren bij het huidige functioneren uitgevraagd.

Bewustwording en actie

Medewerkers krijgen na het invullen van de DIX hun scores teruggekoppeld in hun persoonlijke dashboard, met een uitleg van hun score en adviezen op basis van hun score. Dit zorgt voor inzicht in de eigen duurzame inzetbaarheid en geeft aanknopingspunten voor verbetering. De organisatie krijgt op groepsniveau terugkoppeling van de scores op de verschillende onderdelen. Zo ziet de organisatie bijvoorbeeld welk percentage van de medewerkers in het rood scoren wat betreft hun fysieke gezondheid, of de aansluiting van hun kennis en vaardigheden op hun huidige werk. Dit geeft de werkgever inzicht in de huidige mate van duurzame inzetbaarheid in de organisatie, alsmede aanknopingspunten voor verbetering in de duurzame inzetbaarheid.

Mogelijkheden

Naast het benchmarken van eigen scores met het landelijk gemiddelde, is het ook mogelijk de eigen informatie, een aanpak of cursusaanbod vast te knopen aan bepaalde onderdelen, zodat medewerkers gelijk aan de slag kunnen met het verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid. Ook is het mogelijk om verdiepende modules in te zetten, of de uitkomsten van de DIX te koppelen aan de Kosten-Baten tool Duurzame Inzetbaarheid. Meer informatie over de DIX is te vinden in het achtergrondrapport.

Bent u geinteresseerd om de DIX in te zetten? Of benieuwd welke andere scans we aanbieden via het Johan portaal? Neem voor de werkwijze een kijkje op het TNO Johan portaal.

Contact