Psychosociale arbeidsbelasting integraal aanpakken

Al jarenlang neemt psychosociale arbeidsbelasting bij werkenden toe. Dit uit zich onder andere in toenemende werkstress en burn-outklachten, met als gevolg verminderde inzetbaarheid en oplopende verzuimkosten. Een allesomvattende aanpak ontbreekt veelal. Met multidisciplinaire teams werkt TNO onder andere binnen de zorg, het onderwijs, de industrie, de vervoerssector, de publieke dienstverlening, politie en defensie aan het onderzoeken, analyseren en aanpakken van psychosociale arbeidsbelasting.

Werkstress terugdringen met een integrale aanpak op maat?

Download de whitepaper


Bijna 16% van alle werknemers in Nederland heeft in hoge mate last van burn-outklachten. Verontrustend is bovendien dat dit vaak jonge werknemers zijn met nog een heel werkzaam leven voor zich: van de werknemers tussen de 25 en 34 jaar heeft maar liefst 19,5% burn-outklachten. Opvallend is dat vooral publieke sectoren slecht scoren: onderwijs (22,1%), zorg en welzijn (17,9%).

Leed en kosten van psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting zorgt voor veel persoonlijk leed bij de werknemer en aanzienlijke kosten voor de werkgever, met name wanneer werkstress leidt tot een lagere arbeidsproductiviteit dan wel verzuim. De totale maatschappelijke kosten van mentale gezondheidsrisico’s op het werk bedragen naar schatting 4,7 miljard euro. Preventie en een effectieve aanpak is dus van groot belang.

Stress kent vele gezichten

Elk mens, elke organisatie en elke bedrijfstak is anders. Dat betekent dat werkstress vele gezichten heeft. Zo kan een productiewerknemer door langdurige werkstress, in combinatie met problemen thuis, uitvallen door chronische stress. Een piloot kan op een cruciaal moment door acute stress een fatale beslissing nemen. En een militair kan na een missie een posttraumatische stressstoornis krijgen. Maatwerk en kennis over alle facetten van stress is cruciaal voor het aanpakken van werkstress.

Onderzoeken

Met meer dan dertig jaar onderzoekservaring naar psychosociale arbeidsbelasting heeft TNO breed zicht op de complexiteit en hardnekkigheid van het probleem. Individuele, organisatorische en maatschappelijke factoren spelen allemaal een rol en beïnvloeden elkaar. Dat betekent dat fysiologische, psychologische en sociale processen meegewogen moeten worden om tot een goede probleemanalyse te komen.

Meer informatie vindt u op de pagina Onderzoeken van psychosociale arbeidsbelasting

Meten en analyseren

Bij al het onderzoek is het verzamelen en interpreteren van data essentieel. Die data moeten wel op wetenschappelijk verantwoorde wijze worden vergaard. Het vervolgens juist duiden van alle metingen vanuit de unieke context, vergt verschillende expertises. TNO ontwikkelt, valideert en maakt gebruik van verschillende meetmethoden, meetinstrumenten en analysetechnieken. Samen vormen zij de basis voor adviezen om werkstress gefundeerd en integraal aan te pakken.

Meer informatie vindt u op de pagina Meten en analyseren van psychosociale arbeidsbelasting.

psychosociale arbeidsbelasting Aanpakken

Onderzoeken, meten en analyseren leidt bij de projecten die TNO uitvoert, tot het integraal aanpakken van psychosociale arbeidsbelasting. Vaak vraagt dat om het verbeteren van werkprocessen. Het implementeren van dergelijke maatregelen – altijd maatwerk – is niet eenvoudig en vergt kennis over en ervaring met veranderingsprocessen binnen organisaties. Daarnaast kan het van belang zijn de veerkracht, dat wil zeggen de belastbaarheid, van werknemers te verhogen.

Meer informatie vindt u op de pagina Aanpakken van psychosociale arbeidsbelasting.

Meedoen?

TNO voert in vele sectoren samen met organisaties veelal grootschalige projecten uit waarin we psychosociale arbeidsbelasting meten, analyseren en gezamenlijk integraal aanpakken. Bent u geïnteresseerd in ons onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting en werkstress? Neem dan contact met ons op.

Lees meer

Projecten van TNO 

Brochure roadmap van TNO Work

Benieuwd aan welke innovatieve projecten we in de periode 2018-2021 hebben gewerkt voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt?

Lees, bekijk en beluister de verhalen over onze projecten waar we met publieke en private partners innovaties ontwikkelen voor het toekomstbestendig werken.

Download hier de e-brochure 'Innovaties voor toekomstbestendig werken'.

Samenwerken?

Neem contact op met Marcel van Zandvoort

Contact opnemen
Ons werk

Probleemanalyse bij psychosociale arbeidsbelasting

Te hoge of langdurig aanhoudende stress is een complex probleem. Een goede probleemanalyse van psychosociale arbeidsbelasting is essentieel om tot een effectieve aanpak te komen. Dat vergt onderzoek vanuit... Lees verder
Ons werk

Meten en analyseren van psychosociale arbeidsbelasting

Na een goede probleemanalyse is het belangrijk om psychosociale arbeidsbelasting adequaat te meten. Werkstress valt vanuit velerlei invalshoeken te meten. De mate van stress, de oorzaken en de korte- en... Lees verder
Ons werk

Aanpakken van psychosociale arbeidsbelasting

Het meten en analyseren van psychosociale arbeidsbelasting heeft één en hetzelfde doel: een integrale aanpak ontwikkelen en uitvoeren. De aanpak moet passend zijn bij het individu, binnen het bedrijf,... Lees verder
TNO Insights

Werkstress terugdringen met een integrale aanpak

11 november 2019
Al jarenlang nemen stress en stressgerelateerde klachten bij werkenden toe. Dit uit zich onder andere in uitval als gevolg van deze klachten (burn-out), verminderde inzetbaarheid en oplopende verzuimkosten.... Lees verder
TNO Insights

Thuiswerken: leidt dat tot meer werkstress?

16 november 2020
Thuiswerken is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Een groot deel van de Nederlandse werknemers doet het al jaren. Maar nooit eerder werkten zoveel mensen thuis. Wat doet dat met het welzijn van werknemers?... Lees verder
Ons werk

De lerende professional: weerbaar en duurzaam inzetbaar

Mentaal gezond blijven is een must voor mensen die werkzaam zijn in het veiligheidsdomein. Maar ook vakinhoudelijke training en opleiding zijn onmisbaar voor de weerbare professional. TNO ontwikkelt tools... Lees verder
Work
Contact

Drs. Marcel van Zandvoort

  • digitale gezondheid
  • meten van stress
  • medische technologie
  • voedselveiligheid
  • risico management