Het meten en analyseren van psychosociale arbeidsbelasting heeft één en hetzelfde doel: een integrale aanpak ontwikkelen en uitvoeren. De aanpak moet passend zijn bij het individu, binnen het bedrijf, de instelling of de sector voor het gewenste effect. Om werkstress daadwerkelijk te verminderen zijn er – al dan niet in combinatie – twee basisstrategieën mogelijk. Ten eerste een bronaanpak waarmee de oorzaak van de stress wordt weggenomen of tot minder schade leidt. Ten tweede een veerkrachtaanpak waarbij werknemers gefaciliteerd worden om beter met stress om te gaan.

Interesse in een samenwerking?

Neem dan contact met ons op!

Contact

Bronaanpak

Het grote voordeel van een bronaanpak is dat elke werknemer die blootstaat aan een bepaald risico, ervan profiteert als dit risico wordt weggenomen of verminderd. Dus niet alleen de werknemer die al veel stress heeft, maar ook degene die dat (nog) niet heeft. Een bronaanpak werkt preventief.

Stappen in de organisatie zetten

Bij een bronaanpak zet de organisatie stappen om bijvoorbeeld werkprocessen anders te organiseren of medewerkers hun werk meer zelf te laten organiseren en regelen. Dergelijke maatregelen kunnen alleen succesvol zijn als ze passen binnen de organisatie en direct gericht zijn op het specifieke probleem dat uit eerdere analyses naar voren kwam.

Werkdruk Wegwijzer

Zo ontwikkelde TNO samen met het ministerie van Sociale Zaken, werkgevers- en werknemersverenigingen de Werkdruk Wegwijzer. Deze wegwijzer helpt werkgevers, werknemers en consultants stapsgewijs bij het vinden en uitvoeren van maatwerkoplossingen bij hoge werkdruk. De wegwijzer wordt inmiddels in veel sectoren ingezet.

Implementatie

Het doorvoeren van een bronaanpak is niet eenvoudig. Het betreft vaak organisatieveranderingen die draagvlak vereisen bij zowel werknemers als leidinggevenden. Dat betekent dat TNO daarbij nauw samenwerkt met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie. Zij weten hoe het gaat, waarom het zo gaat en wat er nodig is om iets te veranderen. TNO heeft veel kennis over factoren die dit implementatieproces succesvol maken – of juist in de weg staan.

werkstress verminderen met Veerkrachtaanpak

Soms is het niet mogelijk om stressveroorzakers helemaal te verwijderen. Sterker nog, bij sommige beroepen is stress inherent aan het werk, zoals bij de politie, defensie, brandweer, hulpdiensten et cetera. In dat geval ligt een veerkrachtaanpak voor de hand waarbij werknemers leren goed om te gaan met stress. Training kan niet alleen voorkomen dat er door stress onnodige fouten worden gemaakt, maar ook dat op het juiste moment de juiste hulpbron aangesproken wordt en dat de psychische gevolgen van stressvolle of traumatische gebeurtenissen voor werknemers minder ernstig zijn.

Defensie

Langlopend onderzoek dat TNO samen met het ministerie van Defensie uitvoert, maakt bijvoorbeeld steeds duidelijker welke hulpbronnen voor veerkracht in welke fase van de loopbaan van belang zijn. Dat leidde onder andere tot een model om de mentale veerkracht van militairen optimaal te ondersteunen en een instrument waarmee Defensie de factoren die deze veerkracht beïnvloeden kan meten

Meedoen aan onze onderzoeken?

TNO voert in vele sectoren samen met organisaties veelal grootschalige projecten uit waarin we psychosociale arbeidsbelasting gezamenlijk integraal aanpakken en verminderen. Wij komen graag in contact met u als u interesse heeft om deel te nemen en/of mee te werken aan een van onze onderzoeken. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Kennis

Psychosociale arbeidsbelasting integraal aanpakken

Al jarenlang neemt psychosociale arbeidsbelasting bij werkenden toe. Dit uit zich onder andere in toenemende werkstress en burn-outklachten, met als gevolg verminderde inzetbaarheid en oplopende verzuimkosten.... Lees verder
Ons werk

Probleemanalyse bij psychosociale arbeidsbelasting

Te hoge of langdurig aanhoudende stress is een complex probleem. Een goede probleemanalyse van psychosociale arbeidsbelasting is essentieel om tot een effectieve aanpak te komen. Dat vergt onderzoek vanuit... Lees verder
Ons werk

Meten en analyseren van psychosociale arbeidsbelasting

Na een goede probleemanalyse is het belangrijk om psychosociale arbeidsbelasting adequaat te meten. Werkstress valt vanuit velerlei invalshoeken te meten. De mate van stress, de oorzaken en de korte- en... Lees verder
TNO Insights

Werkstress terugdringen met een integrale aanpak

11 november 2019
Al jarenlang nemen stress en stressgerelateerde klachten bij werkenden toe. Dit uit zich onder andere in uitval als gevolg van deze klachten (burn-out), verminderde inzetbaarheid en oplopende verzuimkosten.... Lees verder
Contact

Drs. Marcel van Zandvoort

  • digitale gezondheid
  • meten van stress
  • medische technologie
  • voedselveiligheid
  • risico management