Ons werk

Meten en analyseren van psychosociale arbeidsbelasting

Na een goede probleemanalyse is het belangrijk om psychosociale arbeidsbelasting adequaat te meten. Werkstress valt vanuit velerlei invalshoeken te meten. De mate van stress, de oorzaken en de korte- en langetermijngevolgen, op het niveau van individu, team, organisatie en maatschappij. Deze gegevens zijn op allerlei manieren te analyseren. TNO doet dat op betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde wijze.

Dat betekent bijvoorbeeld dat de meetinstrumenten die de teams van TNO gebruiken (en deels zelf ontwikkelen) daadwerkelijk meten wat ze moeten meten. Kennis over de toepassing en de validiteit van tools en instrumenten zorgt er daarbij voor dat wij ook weten welke meetmethode de meest betrouwbare en nauwkeurige informatie oplevert. Dankzij onze kennis over innovatieve analysetechnieken en data science vindt de analyse plaats vanuit verschillende invalshoeken. Tot slot zorgt kennis over de verschillende maatschappelijke sectoren en kennis over organisatieprocessen ervoor dat TNO resultaten van analyses binnen hun context kan begrijpen, verklaren en duiden.

Data verzamelen

De stress waar mensen last van hebben kun je – als voorbeeld – op individueel niveau subjectief meten met gevalideerde vragenlijsten of interviews, maar je kunt het daarnaast ook objectief vaststellen door metingen in bloed, speeksel en haar. Technologische ontwikkelingen zoals smartphoneapplicaties, elektronische dagboektechnologie en sensoren, maken het daarbij mogelijk om steeds nauwkeuriger steeds rijkere data te verzamelen. Dat levert almaar meer data op die dankzij geavanceerde methoden, zoals multi level analyse, op verschillende niveaus aan elkaar gekoppeld en geanalyseerd kunnen worden.

Langjarig meten

TNO heeft een aantal onderzoeken lopen waarin grote groepen medewerkers over een langere periode gevolgd worden. Door geregeld en op dezelfde wijze te meten, kunnen relaties tussen oorzaken en gevolgen van werkstress onderzocht worden. Analyses van deze data vormen de basis voor veel beleidsadviezen. De data fungeren daarnaast als benchmark voor onderzoek dat in sectoren of bedrijven wordt gedaan. Veel gegevens en resultaten uit dergelijke onderzoeken zijn te vinden op monitorarbeid.nl, waar ook allerlei gegevens over bedrijfstakken en beroepsgroepen te vinden zijn.

Onderzoeken, meten en analyseren en dan: aanpakken

Uiteindelijk wil TNO door psychosociale arbeidsbelasting vanuit de verschillende expertises en invalshoeken te onderzoeken, het probleem binnen een bepaalde context of organisatie begrijpen. Voor dat ‘begrijpen’ moeten we ‘meten en analyseren’ zodat we uiteindelijk een integrale aanpak kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

Meedoen?

TNO voert in vele sectoren samen met organisaties veelal grootschalige projecten uit waarin we psychosociale arbeidsbelasting meten, analyseren en gezamenlijk integraal aanpakken.

Is uw interesse gewekt?

Neem dan contact met ons op!

Contact
Ons werk

Psychosociale arbeidsbelasting integraal aanpakken

Al jarenlang nemen stress en stress-gerelateerde klachten bij werkenden toe. Dit uit zich onder andere in burnoutklachten, verminderde inzetbaarheid en oplopende verzuimkosten. Een allesomvattende aanpak... Lees verder
Ons werk

Probleemanalyse bij psychosociale arbeidsbelasting

Te hoge of langdurig aanhoudende stress is een complex probleem. Een goede probleemanalyse is essentieel om tot een effectieve aanpak te komen. Dat vergt onderzoek vanuit verschillende relevante disciplines.... Lees verder
Ons werk

Aanpakken van psychosociale arbeidsbelasting

Het meten en analyseren van werkpsychosociale arbeidsbelasting heeft één en hetzelfde doel: een integrale aanpak ontwikkelen en uitvoeren. De aanpak moet passend zijn bij het individu, binnen het bedrijf,... Lees verder
Contact

Drs. Marcel van Zandvoort

  • digitale gezondheid
  • meten van stress
  • medische technologie
  • voedselveiligheid
  • risico management
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.