Te hoge of langdurig aanhoudende stress is een complex probleem. Een goede probleemanalyse van psychosociale arbeidsbelasting is essentieel om tot een effectieve aanpak te komen. Dat vergt onderzoek vanuit verschillende relevante disciplines. Door te werken in multidisciplinaire teams zoomt TNO in vanuit verschillende invalshoeken.

Interesse in een samenwerking?

Neem dan contact met ons op!

Contact

Bij TNO werken alle relevante expertises samen aan het detecteren en verminderen van werkgerelateerde stress. Dit doet TNO vanuit een wetenschappelijke basis gecombineerd met jarenlange ervaring bij en kennis van organisaties in diverse sectoren. Zo werken teams van TNO onder andere met organisaties uit de gezondheidszorg, het onderwijs, de industrie, de vervoerssector, de publieke dienstverlening, politie en defensie.

Brononderzoek

Om tot een goede probleemanalyse te komen is in elke situatie een aantal basale onderzoeksvragen cruciaal. Ten eerste de vraag naar wat de bron van de psychosociale arbeidsbelasting is. Veelal zal het gaan om een combinatie van factoren die in samenhang de stress veroorzaken. Die factoren kunnen zowel werk- als niet-werk gerelateerd zijn.

Veerkracht en stressniveau

Een tweede punt van onderzoek betreft de veerkracht, oftewel de weerbaarheid. Hoe goed zijn de werknemers, de teams of de organisatie als geheel, in het omgaan met stressvolle situaties? In welke mate zijn hulpbronnen aanwezig? En ten derde is onderzoek naar het stressniveau van belang. Hoe hoog is de stress inmiddels opgelopen? Hoe wordt er op stress gereageerd? Hoe wordt deze beleefd?

Individu

Bij het onderzoeken van werkstress in een bepaalde setting werkt TNO op diverse niveaus. Zo kijken we bij individuen naar fysiologische en psychologische aspecten. Het kan daarbij zowel gaan om acute stress als chronische stress als risico’s op posttraumatische stress. Elke beroepsgroep, elke sector heeft eigen kenmerken die effect op individuen kan hebben.

Van team naar organisatie naar samenleving

Op team- of organisatieniveau gaat het veelal om werkdruk, werkprocessen, mate van autonomie van werknemers, leiderschap, cultuur, of bredere organisatiestructuren of - processen. Daarnaast onderzoeken we ook de context van een organisatie of branche. Welke maatschappelijke factoren stimuleren of werken juist remmend op psychosociale arbeidsbelasting? Denk bijvoorbeeld aan de gevoeligheid van de publieke sector voor maatregelen die vanuit de overheid worden opgelegd.

Onderzoeken, meten en analyseren en dan: aanpakken

Uiteindelijk wil TNO, door psychosociale arbeidsbelasting vanuit de verschillende expertises en invalshoeken te onderzoeken, het probleem binnen een bepaalde context of organisatie begrijpen. Voor dat ‘begrijpen’ moeten we ‘meten en analyseren’ zodat we uiteindelijk een integrale aanpak kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

Meedoen?

TNO voert in vele sectoren samen met organisaties veelal grootschalige projecten uit waarin we psychosociale arbeidsbelasting meten, analyseren en gezamenlijk integraal aanpakken. Wilt u meer weten of samenwerken? Neem dan contact met ons op!

Kennis

Psychosociale arbeidsbelasting integraal aanpakken

Al jarenlang neemt psychosociale arbeidsbelasting bij werkenden toe. Dit uit zich onder andere in toenemende werkstress en burn-outklachten, met als gevolg verminderde inzetbaarheid en oplopende verzuimkosten.... Lees verder
Ons werk

Meten en analyseren van psychosociale arbeidsbelasting

Na een goede probleemanalyse is het belangrijk om psychosociale arbeidsbelasting adequaat te meten. Werkstress valt vanuit velerlei invalshoeken te meten. De mate van stress, de oorzaken en de korte- en... Lees verder
Ons werk

Aanpakken van psychosociale arbeidsbelasting

Het meten en analyseren van psychosociale arbeidsbelasting heeft één en hetzelfde doel: een integrale aanpak ontwikkelen en uitvoeren. De aanpak moet passend zijn bij het individu, binnen het bedrijf,... Lees verder
TNO Insights

Werkstress terugdringen met een integrale aanpak

11 november 2019
Al jarenlang nemen stress en stressgerelateerde klachten bij werkenden toe. Dit uit zich onder andere in uitval als gevolg van deze klachten (burn-out), verminderde inzetbaarheid en oplopende verzuimkosten.... Lees verder
Contact

Drs. Marcel van Zandvoort

  • digitale gezondheid
  • meten van stress
  • medische technologie
  • voedselveiligheid
  • risico management