Iedereen gelijke kansen op werk? Hoe doen we dat? TNO onderzoekt met en bij werkgevers hoe ze diversiteit en inclusie op het werk kunnen stimuleren. Dit doen we bijvoorbeeld door te kijken hoe we onbedoelde vooroordelen en bias tegen kunnen gaan. Door theorie en praktijk te koppelen zien we wat écht werkt. Zo kunnen we werkgevers helpen om met Diversiteit en Inclusie aan de slag te gaan en arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan.

DIVERSITEIT EN WERK

Diversiteit is overal. Mensen verschillen zichtbaar en onzichtbaar van elkaar, bijvoorbeeld op geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid, leeftijd, godsdienst, beperking of chronische ziekte. Deze verschillen maken ons mens en uniek. Dat deze kenmerken een rol spelen in werving en selectie en behoud en doorstroom en zo van invloed zijn op de arbeidsmarktpositie van individuen is daarom onwenselijk.

Onderzoek laat zien dat kandidaten waar de beste ‘klik’ mee wordt gevoeld vaak de voorkeur genieten. Voor verschillende groepen in de samenleving heeft dit gevolgen. Zo zijn Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond twee tot drie keer vaker werkloos dan Nederlanders zonder migratieachtergrond, blijven zij relatief vaak hangen in lagere functies en stromen zij beperkt door naar hogere functies. Steeds vaker zijn werkgevers zich er van bewust dat dit niet kan en dat iedereen een gelijke kans op werk verdient. Maar veel werkgevers worstelen met de vraag hoe dit aan te pakken.

INCLUSIE EN GELIJKE KANSEN

Verschillen in kansen en slechtere arbeidsmarktpositie komen maar beperkt door verschillen in opleidingsniveau, studierichting of werkervaring. Belangrijker is de rol van impliciete, onbewuste stereotypen (bias) over elkaar. Dit speelt in het sollicitatieproces maar ook bij het behouden en laten doorstromen van mensen binnen de organisatie. Deze bias is heel menselijk, maar niet wenselijk. In onze onderzoeken kijken we hoe we kunnen voorkomen dat mensen handelen op basis van bias. Bijvoorbeeld door objectivering van processen en het vergroten van inclusie proberen we de kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek of door te stromen binnen de organisatie voor iedereen gelijk te krijgen.

OP ZOEK NAAR WERKENDE OPLOSSINGEN

Het beïnvloeden van onbewuste discriminatie in het wervings- en selectieproces is niet makkelijk. Bovendien is de oplossing die in theorie werkt in de praktijk niet altijd even goed toepasbaar. TNO onderzoekt daarom met en bij werkgevers hoe diversiteit en inclusie op het werk te stimuleren. Welke interventies in zowel het wervings- en selectieproces als in het borgen van het behoud en doorstroom van divers personeel werken in de praktijk echt? En waar begin je als werkgever? Zo krijgen we zicht op de mogelijkheden, maar ook op de onmogelijkheden, en komen we samen tot oplossingen die ook in de praktijk werken.

SAMENWERKING

TNO wil samen met organisaties de gedeelde verantwoordelijkheid nemen om met elkaar een bestendige arbeidsmarkt te creëren, een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet. Dit doen wij zowel in grote subsidie projecten als in marktopdrachten. Als organisatie kun je hierin stappen zetten en het verschil maken. De onderzoeken die we gedaan hebben, en doen, kunnen we als leidraad gebruiken om bedrijven of sectoren te adviseren over hoe dit op te pakken. Maar we zijn ook altijd op zoek naar partners waarmee we nieuwe interventies kunnen ontwikkelen, en uittesten.

Heb je een vraag of wil je de mogelijkheden bespreken voor een samenwerking?

Neem contact op met Wendela Hooftman

Wendela Hooftman
Contact

Dr. Wendela Hooftman