Hier vind je alle Van Wiechenfilmpjes voor kinderen rond de leeftijd van 4,5 jaar. Onder elk filmpje staan de bijbehorende vraag en antwoordopties voor ouders. De vragen en antwoordopties dienen letterlijk te worden overgenomen. Aanpassen van de aanspreekvorm (u/je) is wel mogelijk.

Voor de oefeningen uit de filmpjes heb je de volgende spullen nodig:

  • Een potlood en papier

Kenmerk 28 - Een kruis natekenen


Vraag: Tekent uw kind twee lijnen die elkaar duidelijk kruisen?
Antwoord: 1: Ja / 2: Nee / 3: Ik kan het (nu) niet uitvoeren / 4: Ik begrijp niet wat ik moet doen

 

Kenmerk 51 - Woorden begrijpen die met elkaar te maken hebben


Vraag: Kan uw kind drie of meer zinnen goed aanvullen?
Antwoord: 1: Ja / 2: Nee, nu niet, maar op andere momenten wel / 3: Nee / 4: Ik kan het (nu) niet uitvoeren / 5: Ik begrijp niet wat ik moet doen

 

Kenmerk 75 - Vijf tellen op één been staan


Vraag: Kan uw kind vijf tellen op het rechterbeen blijven staan zonder vasthouden?
Antwoord: 1: Ja / 2: Nee / 3: Ik kan het (nu) niet uitvoeren / 4: Ik begrijp niet wat ik moet doen


Vraag: Kan uw kind vijf tellen op het linkerbeen blijven staan zonder vasthouden?
Antwoord: 1: Ja / 2: Nee / 3: Ik kan het (nu) niet uitvoeren / 4: Ik begrijp niet wat ik moet doen

Contact

Dr. Yvonne Schönbeck

  • child health
  • groei
  • groeidiagrammen
  • DIY Van Wiechen
  • D-score