De transformatie binnen het jeugddomein vraagt om meer eigen verantwoordelijkheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind én om flexibeler werken van jeugdprofessionals. De inzet van digitale innovaties kan hierbij van waarde zijn. TNO ontwikkelt, onder de noemer I-JGZ, geïntegreerde digitale innovaties voor samenwerking tussen JGZ-professionals en ouders. Deze dragen bij aan een slimme en efficiënte jeugdgezondheidszorg, die de juiste zorgt biedt daar waar het nodig is.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is dé lokale partij bij wie álle ouders met jonge kinderen komen voor preventieve hulpverlening. Denk aan vaccinaties en het vroeg signaleren van problemen, bijvoorbeeld rondom groei, taal en gedrag. En zo nodig wordt er doorverwezen naar de jeugdhulp. Dit sluit aan bij de transformatie in het jeugddomein: met als doel het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en het probleemoplossend vermogen van het gezin.

Het gezin centraal

Sinds de nieuwe jeugdwet (2015) wordt de jeugdhulp, net als JGZ, decentraal door de gemeente gefinancierd en georganiseerd, en bieden zij mede preventieve zorg. Bovendien wordt de JGZ geconfronteerd met een krapte op de arbeidsmarkt. Dit dwingt hen hun diensten te verlenen met een teruglopend aantal jeugdverpleegkundigen en -artsen.

Gezien deze ontwikkelingen is het belangrijk voor de JGZ om flexibeler te werken. Met name contactvorm en -moment moeten worden afgestemd op de specifieke behoeften en mogelijkheden van het gezin. Zodat een langdurige klantrelatie ontstaat én mankracht vrijgemaakt wordt, waardoor meer kinderen vroegtijdig in de eigen omgeving geholpen kunnen worden met preventieve, lichte zorg.

Digitalisering JGZ

Digitale innovaties zijn bij uitstek geschikt om bij te dragen aan een meer flexibele JGZ. Bestaande digitale gesprekstools, zoals DIGIZ en de SamenStarten App kunnen helpen efficiënter zorgbehoeften van ouders scherp te krijgen en zorg op maat te leveren. Apps om de ontwikkeling van het kind bij te houden en oudercoaching bieden mogelijkheden om de regie van ouders en jongeren te vergroten. Ook helpen zij het vakmanschap van de professional te versterken. Het gebruik van een digitaal dossier met ouderportaal kan professionals helpen de ontwikkeling van álle kinderen in kaart te brengen en dit aan ouders te communiceren.

Tot op heden zijn digitale innovaties in de JGZ erg versnipperd en zijn data niet uitwisselbaar. Zo zijn er bijvoorbeeld zeven (concurrerende) dataleveranciers van digitale dossiers en een tal van verschillende apps. Door het lokale karakter van de JGZ trekken organisaties bovendien hun eigen plan ten aanzien van de inrichting van de ICT-infrastructuur. Ook worden veel digitale innovaties als gebruiksonvriendelijk ervaren door een gebrek aan personalisatie, en sluiten ze niet aan bij werkprocessen binnen de JGZ.

I-JGZ: Geintegreerd en gepersonaliseerd

Het is daarom belangrijk bestaande digitale innovaties in de JGZ beter op elkaar af te stemmen. Hiermee worden ouders meer betrokken bij de JGZ en kan gepersonaliseerde ondersteuning worden geboden. Dat is het doel van I-JGZ, een programma van TNO en NCJ met een consortium met de praktijk (o.a. GGD HM, VGGM, JGZ ZHW, CJG Rijnmond), leveranciers (Gino, Topicus, EagleScience), brancheverenigingen (ActiZ en GGD GHOR) en ouders. Wij werken aan een landelijk geïntegreerde ICT-oplossing voor de lokale JGZ. Deze bestaat uit de integratie van bestaande digitale innovaties in de JGZ:

  • Oudermodule: waarmee gezinnen zelf (data over) de ontwikkeling en gezondheid van het kind monitoren, vragen of zorgen formuleren en (geautomatiseerd) laagdrempelig advies op maat ontvangen;
  • Gespreksmodule: voor ouders en professionals, om samen de ontwikkeling van het kind en eventuele zorgen te bespreken en passende voorlichting of hulp in de buurt te selecteren.
  • Slimme Richtlijnmodule: een stroomdiagram (algoritme) waarin de JGZ-richtlijnen zijn verwerkt. Dit geeft geautomatiseerde anamnesevragen en passend advies op basis van gegevens van verschillende bronnen (ouders, digitaal dossier).

Van pilot naar landelijk uitrollen

Na een uitgebreide domeinanalyse en inventarisatie van behoeften van ouders en JGZ-professionals wordt I-JGZ in een aantal regio’s getest. De wens is om steeds meer partijen te betrekken en uiteindelijk te komen tot een landelijke uitrol. “We zoeken antwoord op de vraag hoe we technologieën kunnen verbinden en inzetten, zodat ze de gewenste ondersteuning geven. Gezamenlijk moeten we tot een systeem komen dat matcht met verschillende innovaties en kan praten met data van verschillende leveranciers. I-JGZ is een succes wanneer ouders weten waarvoor en hoe ze bij de JGZ kunnen aankloppen: voor een gezonde jeugd; on- en offline”, benadrukt TNO’er en projectleider Olivier Blanson Henkemans.

Health deal als hub

TNO en NCJ brengen hiertoe partijen bij elkaar in een zogenoemde Health Deal. Deze Health Deal is erop gericht ondersteuning te bieden, flexibeler te werken en bij te dragen aan de inzet van digitale innovaties en de uniformiteit en integratie daarvan. Daarmee krijgen kinderen een kansrijke start, wat zal bijdragen aan een goede ontwikkeling en gezondheid.

Denk met ons mee!

Wilt u met ons meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van een slimme JGZ die past bij de dynamische transformatie van onze gezondheidszorg? Sluit u aan bij de Health Deal. Neem contact op met RVO.

Meer

Ons werk

Direct tot de kern met de samenstarten app

De SamenStarten App is een softwareapplicatie die bijdraagt aan de ondersteuning van het gezin en professionals in de jeugdgezondheidzorg, zoals verpleegkundigen en artsen. De app draait op een tablet... Lees verder
Ons werk

Digitale GIZ: een aantrekkelijk hulpmiddel

De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is een wetenschappelijk onderbouwde werkwijze die professionals helpt om samen met ouders en jongeren zicht te krijgen op zowel de ontwikkel-... Lees verder

Contact

Dr. Olivier Blanson Henkemans

  • zelfmanangement
  • gezondheid
  • gedrag
  • robot
  • diabetes