Sustainable Chemical Industry: nieuwe materialen, bio-aromaten, elektrificatie

Een duurzame chemische industrie die bijdraagt aan een duurzame samenleving. Daarvoor maakt TNO zich sterk onder de noemer ‘Sustainable Chemical Industry’. Met innovatief onderzoek in publiek-private samenwerking zetten we ons in voor de verduurzaming van zowel de chemische industrie als de producten die zij levert.

4 routes naar een CO-2 neutrale industrie

Bekijk ze hier

Uit welke grondstoffen maak je een product, hoe produceer je het en waarvoor pas je het toe? Bij TNO vinden we het belangrijk om de gehele waardeketen te verduurzamen. Daarom vertalen we de vraag van de industrie naar oplossingen op drie gebieden: ‘feedstock flexibility’, ‘efficient processing’ en ‘improved product functionality’.

Feedstock flexibility

‘Feedstock flexibility’ gaat over welke grondstoffen in een proces toegepast worden en hoe we duurzame alternatieven ontwikkelen, die de CO2-uitstoot helpen verminderen. Door onderzoek en ontwikkeling komen we tot alternatieve grondstoffen, zodat de chemische industrie minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen zoals aardolie. Tegelijk zorgen we dat de producten die de industrie verlaten, duurzamer zijn.

Biorizon; een nieuwe weg naar aromaten

Een groot deel van het onderzoek voor feedstock flexibility doen we in Biorizon, een shared research centre van VITO, ECN part of TNO en TNO, dat haar hoofdlocatie heeft op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. In Biorizon ontwikkelen we technologieën om de commerciële productie van aromatische verbindingen uit biologisch afval in 2025 mogelijk te maken. Onze rol betreft zowel het ontwikkelen als het opschalen van de technologie.

Efficient processing

Hoe organiseer je de omzetting van grondstoffen in duurzame alternatieven zo efficiënt mogelijk? Daarover gaat ‘efficient processing’. TNO bedenkt oplossingen om ervoor te zorgen dat de energie die het proces vergt, uit duurzame bronnen komt. Denk aan de zon of de wind. Daarnaast zorgen we dat de omzettingen tot een zo hoog mogelijke selectiviteit leiden, met zo min mogelijk bijproducten.

VoltaChem; elektrificatie in de chemische industrie

Onderzoek rond ‘efficient processing’ doen we grotendeels in het Shared Innovation Program VoltaChem: een initiatief van de topsector Chemie, ECN part of TNO en TNO. In dit programma richten we ons op het gebruik van hernieuwbare energie voor de productie van warmte, waterstof en chemicaliën. In de onderzoekslijn Power-2-Chemicals focussen we op processen voor hogere opbrengsten met minder afval. In een andere lijn onderzoeken we de omzetting van duurzame grondstoffen zoals biomassa en CO2 met elektriciteit, naar brandstoffen en chemische bouwstenen voor plastics.

Improved product functionality

Binnen ‘improved product functionality’ werken we aan het verduurzamen van applicaties via innovatieve oplossingen in polymere materialen. Neem de coating op een raam of de folie op gelamineerd glas, die in de zomer de warmte buiten het gebouw houdt zodat de gebruiker minder hoeft te koelen. In de winter wil je dat de warmtestraling juist wel naar binnen komt. Een coating die zelf schakelt in de hoeveelheid gereflecteerde warmte, is een voorbeeld van een duurzame functionaliteit waarmee de gebruiker kosten bespaart.

Brightlands Materials Center; innovaties met polymere materialen

In het Brightlands Materials Center, een initiatief van TNO en de Provincie Limburg, werken we met partners uit de industrie in gezamenlijke programma’s aan deze en andere toepassingen. Denk ook aan innovatieve polymere materialen voor additive manufacturing, innovatieve coatings voor solar control glas én lichte, thermoplastische composieten voor de automobielindustrie. Naast de prestatie en het voorspellen van het gedrag van deze composiet voor de hele gebruiksfase, richten we ons op een ander belangrijk voordeel: de goede recyclebaarheid.

Business en society driven

Businesscase-analyses, duurzaamheids-analyses en het opstellen van ontwikkel-roadmaps vormen een integraal onderdeel van het werk binnen ‘Sustainable Chemical Industry’. We hebben een uitstekend trackrecord op het gebied van strategische business-analyses en life cycle assesments. Wij besteden veel aandacht aan het in kaart brengen van de benodigde context van innovaties. Dit doen wij samen met het bedrijfsleven.

Ook bijdragen aan het verduurzamen van de chemische industrie?

Met de genoemde en andere innovatieve oplossingen draagt TNO samen met het bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen bij aan de verduurzaming van de Nederlandse chemische industrie. Veel van de technologieën lenen zich ook heel goed voor de ontwikkeling in de waardeketen. Zo maakt de Duitse automotive-industrie volop gebruik van Nederlandse toeleveranciers.

Heeft u goede ideeën, ziet u bijzondere kansen of wilt u mede bijdragen aan de verduurzaming van de chemische industrie? Wij komen graag met u in contact.

Expertise

Duurzame chemie

Duurzaamheid en decarbonisatie behoren tot de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van nu, rekening houdend met een toename van de vraag naar energie en middelen. Het is van het grootste belang... Lees verder
Nieuws

Zon zet met zeer hoog rendement CO2 om naar methaan

24 april 2019
TNO en de Universiteit Hasselt (België) hebben een innovatief concept ontwikkeld om zonlicht direct te gebruiken als ‘brandstof’ om chemische processen aan te drijven. De organisaties zijn er in geslaagd... Lees verder
Nieuws

TNO, Sitech Services, Universiteit Maastricht en Brightlands Chemelot Campus sluiten intentieovereenkomst voor de oprichting van centrum voor verduurzaming van de Europese procesindustrie

23 oktober 2018
Als de procesindustrie aan de klimaatdoelstellingen voor de toekomst wil voldoen is niet alleen een transitie naar andere energiebronnen nodig, maar ook een volledige vergroening van de bedrijfsprocessen.... Lees verder
Nieuws

Conversie van CO2 door middel van plasmon katalyse (Interreg project EnOp)

14 september 2018
TNO werkt in het Interreg project EnOp samen met universiteiten en bedrijfsleven om nieuwe concepten te ontwikkelen die zonlicht omzetten in chemische energie. Koolstofdioxide en waterstof worden omgezet... Lees verder

Contact

Ir. Peter Wolfs

  • Chemie
  • Procestechnologie
  • Grondstoffen
  • Chemicaliën
  • Polymeren
E-mail

Wil je de laatste ontwikkelingen volgen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.