Sustainable Urban Mobility and Safety: innovatieve maatregelen en integrale oplossingen voor de mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid

Het merendeel van de wereldbevolking woont in verstedelijkte gebieden. In deze gebieden komen veel verschillende activiteiten bij elkaar, zoals wonen, werken en recreëren en de daar hangt de behoefte aan verplaatsingen mee samen. Het combineren van deze activiteiten legt een grotere druk op de duurzame mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid van de steden en hun omgeving, wat leidt tot complexe problemen. Daarbij verwachten mobiliteitsexperts een groei van het wegverkeer waardoor het verlies van reistijd in 2021 toegenomen zal zijn met 38% ten opzichte van 2015. Als gevolg wordt voor deze middellange termijn voorspeld dat Nederland vast komt te staan en steden onbereikbaar worden als we niets doen. De roep om meer investeringen in spoor en wegen wordt luider en aandacht voor maatregelen en integrale oplossingen neemt toe. Afdeling Sustainable Urban Mobility and Safety (SUMS) van TNO ontwikkelt en onderzoekt, met de inzet van multidisciplinaire kennis en nieuwe (ICT) technologie, slimme innovatieve maatregelen en integrale oplossingen voor de domeinen mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid.

SUMS heeft de ambitie om (inter-)nationale overheden en bedrijfsleven te ondersteunen met het ontwerp (PLAN), de implementatie (DO), monitoring en evaluatie (CHECK) en vervolgens tijdig bijsturen en opschalen (ACT) van slimme innovatieve maatregelen in de fysieke (leef)omgeving.

Doel hierbij is de optimale balans vinden tussen enerzijds de behoeften van gebruikers (werkenden, bewoners, reizigers, recreanten, ondernemers, veiligheidsdiensten) ten aanzien van mobiliteit en veiligheid en anderzijds de kwaliteit van de leefomgeving.

SUMS is een afdeling die veel samenwerkt met andere TNO-afdelingen en daarmee goed aansluit bij de TNO-strategie. Bij SUMS staat kennis aan de basis, welke wordt toegepast met behulp van data & modellen voor kwantitatieve analyses. Vanuit de data & modellen destilleren we beslisinformatie die we weergeven met goede visualisaties gegenereerd door tools. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de effecten van mobiliteitsmaatregelen op leefbaarheid laten zien en daarmee beslissingsondersteunende informatie bieden aan overheden en bedrijfsleven (met name de industrie) op de door ons bestreken domeinen. In onze tools wordt onze kennis ontsloten op een transparante, snelle en visueel aantrekkelijke manier. Voorbeelden van SUMS tools zijn Urban Strategy voor integrale stedelijke planvorming en SimSmartMobility voor de simulatie van effecten van Smart Mobility maatregelen.

Lees meer

Ons werk

Planologische effecten scherp in beeld met Urban Strategy

In Nederland en de rest van Europa is de druk op de ruimte groot. Bewoners, bedrijven en bezoekers stellen uiteenlopende eisen aan de omgeving. Eisen die vaak lastig te combineren zijn. TNO heeft een... Lees verder
Nieuws

Prof. Dr. Marieke Martens benoemd als Director of Science voor Traffic & Transport binnen TNO

28 augustus 2018
Op 1 augustus jl is prof. Dr. M.H. (Marieke) Martens benoemd tot Director of Science bij de Unit Traffic & Transport van TNO. Het wetenschappelijk profiel van de Unit krijgt hiermee een stevig anker. Lees verder
Nieuws

Arcadis en TNO onderzoeken effecten van de komst van zelfrijdend vervoer in provincie Noord-Holland

18 juli 2018
Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis en TNO onderzochten in opdracht van de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam, de gevolgen van de komst van de zelfrijdende voertuigen. De conclusie... Lees verder
Nieuws

Recordbelangstelling voor de 8e VerkeersgedragsDag

24 april 2017
De 8e VerkeersgedragDag was dit jaar met een record aantal deelnemers van 140 drukbezocht. Het thema – Veilig verkeersgedrag: (psycho)logisch nadenken?! – paste bij de gastheer van deze editie: de 55... Lees verder

Expertisegroepen

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.