Expertisegroep Sustainable Urban Mobility and Safety

Het merendeel van de wereldbevolking woont in verstedelijkte gebieden. In deze gebieden komen veel verschillende activiteiten bij elkaar, zoals wonen, werken en recreëren en daar hangt de behoefte aan verplaatsingen mee samen. Het combineren van deze activiteiten legt een grotere druk op de duurzame mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid van de steden en hun omgeving, wat leidt tot complexe problemen. Daarbij verwachten mobiliteitsexperts een groei van het wegverkeer waardoor het verlies van reistijd in 2021 toegenomen zal zijn met 38% ten opzichte van 2015.

Innovatieve maatregelen voor mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid

Als gevolg wordt voor deze middellange termijn voorspeld dat Nederland vast komt te staan en steden onbereikbaar worden als we niets doen. De roep om meer investeringen in spoor en wegen wordt luider en aandacht voor maatregelen en integrale oplossingen neemt toe.

Afdeling Sustainable Urban Mobility and Safety (SUMS) van TNO ontwikkelt en onderzoekt, met de inzet van multidisciplinaire kennis en nieuwe (ICT) technologie, slimme innovatieve maatregelen en integrale oplossingen voor de domeinen mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid.

Sustainable Urban Mobility and Safety

SUMS heeft de ambitie om (inter-)nationale overheden en bedrijfsleven te ondersteunen met het ontwerp (PLAN), de implementatie (DO), monitoring en evaluatie (CHECK) en vervolgens tijdig bijsturen en opschalen (ACT) van slimme innovatieve maatregelen in de fysieke (leef)omgeving.

Doel hierbij is de optimale balans vinden tussen enerzijds de behoeften van gebruikers (werkenden, bewoners, reizigers, recreanten, ondernemers, veiligheidsdiensten) ten aanzien van mobiliteit en veiligheid en anderzijds de kwaliteit van de leefomgeving.

SUMS is een afdeling die veel samenwerkt met andere TNO-afdelingen en daarmee goed aansluit bij de TNO-strategie. Bij SUMS staat kennis aan de basis, welke wordt toegepast met behulp van data & modellen voor kwantitatieve analyses. Vanuit de data & modellen destilleren we beslisinformatie die we weergeven met goede visualisaties gegenereerd door tools. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de effecten van mobiliteitsmaatregelen op leefbaarheid laten zien en daarmee beslissingsondersteunende informatie bieden aan overheden en bedrijfsleven (met name de industrie) op de door ons bestreken domeinen. In onze tools wordt onze kennis ontsloten op een transparante, snelle en visueel aantrekkelijke manier. Voorbeelden van SUMS tools zijn Urban Strategy voor integrale stedelijke planvorming en SimSmartMobility voor de simulatie van effecten van Smart Mobility maatregelen.

Lees meer

TNO Insights

TNO en de zelfrijdende auto

Zelfrijdende personenauto’s en vrachtwagens spreken zeer tot de verbeelding. Naast een groter gemak voor de bestuurder, beloven ze minder verkeerscongestie, lagere CO2-uitstoot en meer veiligheid. Tegelijk... Lees verder
TNO Insights

Gaat de zelfrijdende auto het ov, fietsen en lopen verdringen?

15 januari 2019
Gaan zelfrijdende voertuigen, die we bovendien niet langer in eigendom hebben, het ov, fietsen, brommen en lopen straks verdringen? Is de auto straks niet langer de ‘heilige koe’? Over tal van toekomstbeelden... Lees verder

Expertisegroepen
Contact