Hoe moet de innovatieagenda van de EU en Nederland eruit zien? Hoe versnellen we de energietransitie? Welk nieuw type jachtvliegtuig of onderzeeër heeft onze krijgsmacht nodig, wat zijn de kosten en levert het nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op? Welk juridisch kader is er nodig om veilig autonoom rijden te realiseren? En hoe kan de inzet van data helpen om maatschappelijke uitdagingen zoals jeugddelinquentie aan te pakken?

Zonder besluiten geen investeringen, en zonder investeringen geen innovaties. Bij het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken rondom o.a. mobiliteit, circulariteit en energie zijn veel partijen betrokken. Als unit Strategische Analyses & Beleid helpen wij overheden, sectoren en organisaties om benodigde besluiten te nemen met verschillende vormen van beslisondersteuning. Binnen TNO brengen we daarvoor alle denkbare disciplines samen om cross-sectorale vraagstukken bij de kop te pakken om gewenste duurzame innovaties te realiseren.

Maximale waarde toevoegen

Belangrijke elementen in de realisatie van duurzame innovatie zijn: afwegingen maken op basis van een integrale set van criteria en afstemming en inzicht tussen stakeholders onderling. Hierbij ondersteunen wij bedrijven ook bij het maken van strategische keuzes. Dat doen we door de waarde van innovaties voor relevante stakeholders inzichtelijk te maken en we gaan het gesprek aan hoe de stakeholders aan elkaar maximaal waarde kunnen toe voegen. Met deze inspanningen komt gezamenlijke en duurzame innovatie van de grond.

Europees, nationaal en regionaal

Onze kennis van, en ervaring met multidisciplinaire, multistakeholder projecten is voor Europese, nationale en regionale overheden reden om geregeld een beroep op ons te doen. Zo adviseren wij de Europese Commissie over het vormgeven van de innovatieagenda van de EU. Daarbij dragen wij kennis aan om te komen tot een volgende stap qua denken omtrent missiegedreven onderzoek en beleid. Dit soort activiteiten doen we zelfstandig als TNO en ook vaak samen met kennisinstellingen uit andere lidstaten. Zo coördineren we een groot Europees project waarin we de innovatievragen voor de energietransitie identificeren. Daarnaast dragen wij bijvoorbeeld ook bij aan economische verkenningen van regio’s, zoals de Metropoolregio Amsterdam.

Innoveren met privacy

Privacy is een voorbeeld van een complex maatschappelijk vraagstuk waarover TNO vanuit verschillende invalshoeken expertise levert. De overheid vraagt ons mee te denken over wetgeving die recht doet aan burgers en bedrijven. TNO ziet daarbij privacy niet als een struikelblok maar juist als een stimulans om te innoveren. Bijvoorbeeld om consumenten meer controle te geven over de diensten die zij afnemen. Centraal in de innovatie rond privacy staan thema’s als: responsible, empowering, secure, proactive, ethical, transparent, and cost & benefits. Op basis van deze uitgangspunten is bijvoorbeeld RESPECT4U ontwikkeld. Een tool die bedrijven en overheden helpt om te gaan met persoonlijke data.

Nieuwe businessmodellen

Een andere vorm van innovatie waar wij ons op richten is het creëren van nieuwe businessmodellen. De door ons mede ontwikkelde grondstoffenscanner laat bedrijven zien in hoeverre afhankelijkheid van grondstoffen een risico voor ze vormt. Via het programma BE+ helpen wij bedrijventerreinen om energiepositief te worden, zonder dat dit invloed heeft op de cashflow van ondernemers. En zo zijn er nog legio voorbeelden van partijen die wij ondersteunen met het realiseren van nieuwe businessmodellen.

Expertise

Missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

Het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing, energietransitie, klimaatverandering en digitalisering, vraagt om een andere aanpak. Met missie gedreven onderzoeks-... Lees verder
Ons werk

Met Orchestrating Innovation laat je innovaties slagen

Verduurzaming, digitalisering, technologische ontwikkeling, toekomstbestendige steden en mobiliteit. Over deze trends lezen we dagelijks in de krant. En terecht, want ze zijn van enorme invloed op onze... Lees verder
Ons werk

Bedrijventerreinen versneld energiepositief

Er zijn in Nederland ca 3.500 bedrijventerreinen en over het energieverbruik daarvan is relatief weinig bekend. TNO heeft berekend dat de mogelijke besparing op CO2-uitstoot van deze bedrijventerreinen... Lees verder
Contact

Drs. Henk-Jan Vink

  • Informatie & Communicatie Technologie