Strategische Analyses & Beleid: 'Complexe vraagstukken omzetten in concrete innovaties'

Hoe moet de innovatieagenda van de EU eruit zien? Is het testen van de hyperloop, een soort zweeftrein waarbij je met een snelheid van boven de duizend kilometer per uur reist, een haalbaar project voor ons land? Welk nieuw type jachtvliegtuig of onderzeeër heeft onze krijgsmacht nodig, wat zijn de kosten en levert het nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op? Hoe versnellen we de energietransitie en wat is er nodig om veilig autonoom rijden te realiseren?

De unit Strategische Analyses & Beleid adviseert zowel overheden als bedrijven over dit soort complexe maatschappelijke vraagstukken. Daarbij signaleren we in een vroeg stadium opkomende technologieën, beïnvloeden we het innovatiebeleid en orkestreren we dat relevante innovaties er komen.

EXPERTISES COMBINEREN

We richten ons vooral op complexe vraagstukken die sectoren overstijgen en waarbij expertises op uiteenlopende terreinen nodig zijn. Dat is ook de kracht van TNO. We combineren diepgaande technologische, sociaal-wetenschappelijke, economische en juridische kennis en passen die in samenhang toe in alle sectoren waarin TNO actief is, van gezondheidszorg tot energie, van ICT tot ruimtelijk beleid.

EUROPEES EN NATIONAAL

Dat is de reden voor Europese, nationale en regionale overheden geregeld een beroep op ons te doen. Zo dragen we voor de Europese Commissie kennis aan bij het vormgeven van de innovatieagenda van de EU. Het gaat erom dat de enorme bedragen aan investeringen in innovatie doelmatig en effectief worden besteed. Dit soort activiteiten doen we zelfstandig als TNO en ook vaak samen met kennisinstellingen uit andere lidstaten. Zo coördineren we een groot Europees project waarin we de innovatievragen voor de energietransitie identificeren.

INNOVEREN MET PRIVACY

Privacy is een complex maatschappelijk vraagstuk waarover TNO vanuit verschillende invalshoeken expertise levert. De overheid vraagt ons mee te denken over wetgeving die recht doet aan burgers en bedrijven. Daarnaast hebben we voor bedrijven een instrument ontwikkeld om te helpen innovatieve diensten te ontwikkelen. Nu vanuit de EU de privacyregels strenger worden is het een uitgelezen kans te investeren in privacy om niet alleen te voldoen aan de wetgeving maar ook consumenten meer controle te geven over de diensten die zij afnemen.

SLIMME KEUZES

Voor de ministeries van EZK en JenV onderzoeken we de veiligheid van zowel hardware als software die burgers, bedrijven en overheden gebruiken om te communiceren via alle mogelijke apparaten en netwerken. Dat levert tal van handvatten op om de digitale veiligheid te vergroten.
Voor IenW doen we onderzoek naar technologische ontwikkelingen rond het in- en uitchecken in het ov. Gemak voor de reiziger staat hierbij voorop, terwijl misbruik wordt bestreden.
Slimme verstedelijking staat hoog op de agenda van gemeenten, provincies en rijk. We ondersteunen overheden bij het maken van de juiste keuzes rond de inrichting van smart cities. Hier is een integrale aanpak nodig, waarbij we onze expertises in op gebieden als mobiliteit, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluid en energie combineren.

INNOVATIES REALISEREN

De unit Strategische Analyses & Beleid loopt voorop in het signaleren, duiden, agenderen, orkestreren en in de praktijk brengen van innovaties. Binnen TNO brengen we alle denkbare disciplines samen om cross-sectorale vraagstukken bij de kop te pakken om duurzame innovaties te realiseren.

Andere voorbeelden van ons werk zijn:

  • Het ontwikkelen van de agenda van de fieldlabs van Smart Industry
  • Onderzoek naar de werking van publiek-private samenwerking voor innovatie
  • Verduurzaming van de woningvoorraad van woningbouwcorporaties
  • Bijdragen aan de digitalisering van de industrie voor de EU
  • Ontwikkelen van een innovatieagenda voor de verzekeringssector
  • Onderzoek naar start-ups dat resulteerde in de lancering van tekdelta.nl

Wilt u meer weten over Strategische Analyses & Beleid of met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.