Nieuwe kijk op verdienvermogen: welzijn even belangrijk als welvaart

Bij het begrip ‘verdienvermogen’ denken mensen al snel aan geld. Aan welvaart dus. Maar wat is rijkdom? In hoeverre helpt een sterke financiële positie een land verder als het verdienen van dat hoge totaalbedrag ten koste is gegaan van andere belangrijke zaken? TNO is van mening dat verdienvermogen breder is dan economische productie en groei. Naast een focus op welvaart, vinden wij dat er minstens zoveel aandacht moet zijn voor welzijn. Wij pleiten daarom voor een andere kijk op het begrip ‘verdienvermogen’ met een nieuwe definitie.

Verdienvermogen is de capaciteit om nu en op de lange termijn structurele welvaart én welzijn te genereren.

Meer lezen over ‘het nieuwe verdienvermogen’ van Nederland?

Lees onze paper 'Verdienvermogen: voor lange termijn welvaart én welzijn'

Download

Langetermijneffecten in beleidsdoelen

Een goed functionerende maatschappij draait niet enkel om geld verdienen. Sociale aspecten, gezondheid en een goede leefomgeving, met veel aandacht voor de natuur en het milieu, zijn ook belangrijk.

Dat besef is de afgelopen jaren in Nederland gegroeid. Dat zien we bijvoorbeeld aan de manier waarop de overheid beleidsdoelen formuleert. Bij voorstellen die economische groei kunnen opleveren, is er nu vaak meer aandacht voor de langetermijneffecten op de maatschappij. Een goede zaak. 

Een nieuwe definitie

TNO working paper 'Verdienvermogen: voor lange termijn welvaart én welzijn'

Ondertussen blijft er nog wel verwarring bestaan over de juiste invulling van het begrip ‘verdienvermogen’. Nog te vaak ligt de focus daarbij op ‘structurele en duurzame economische groei’.

Als TNO vinden we die sterk op het bbp (bruto binnenlands product) gerichte definitie nogal eendimensionaal. Zelf hanteren we dan ook de volgende definitie: ‘Verdienvermogen is de capaciteit om nu en op de lange termijn structurele welvaart én welzijn te genereren.’

Meer grip op complexiteit

Maar zorgt die nieuwe, bredere definitie niet voor extra complexiteit? Ja, dat klopt. En dat sluit ook helemaal aan bij de huidige wereld die snel verandert en waarin we steeds met nieuwe uitdagingen worden geconfronteerd. En om meer grip te krijgen op die complexiteit, hebben we een paper geschreven.

Daarbij onderscheiden we vier elementen die onderdeel uitmaken van ‘het nieuwe verdienvermogen’:

  1. Aanwezige productiefactoren (endowments): de kwaliteit en voorraad van financieel-economisch kapitaal, natuurlijk kapitaal, menselijk kapitaal en sociaal kapitaal.
  2. Het verandervermogen: de karaktereigenschappen en capaciteiten die we als land nodig hebben om ons verdienvermogen te optimaliseren. We hebben het in dit kader ook wel over dynamic capabilities.
  3. De kapitalen en het verandervermogen inzetten in drie activiteiten die bijdragen aan verdienvermogen: R&D en Innovatie (1), vernieuwing van economische activiteit en -structuur (2) en opleiding, training en talentontwikkeling (3).
  4. Meetbare uitkomsten van verdienvermogen: Tot slot is het zaak om het samenspel van het bovenstaande te vertalen naar meetbare uitkomsten van verdienvermogen.

Kansrijke groeipaden ontdekken

Het op een rij zetten en analyseren van de verschillende elementen helpt om tot nieuwe inzichten te komen. En die inzichten zijn weer nodig om kansrijke groeipaden te ontdekken. Daarbij gaat het uiteraard om groeipaden die naar meer welvaart én een hoger welzijn leiden.

Meer weten?

Neem contact op met één van de auteurs van de paper: Thijmen van Bree

Contact opnemen
Expertise

Groeien dankzij de innovatiekracht van regionale ecosystemen

Economische groei is belangrijk. Het halen van maatschappelijke doelen ook. En dus is Nederland op die vlakken voortdurend op zoek naar kansrijke innovaties. Vooral op regionaal niveau worden er mooie... Lees verder
Nieuws

TO2: Innovatie en verdienvermogen versterken versnelt maatschappelijke transities en economisch herstel  

15 maart 2021
Bij uitstek in een tijd van economische tegenwind loont het om te investeren in de ontwikkeling van concrete oplossingen voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In publiek-private... Lees verder
Strategic Business Analysis - vliegwiel voor innovatie
Contact